Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 16(255) 2008

Повернутися до номеру

Результати мультицентрового відкритого рандомізованого дослідження ефективності раннього штучного вигодовування дітей сумішшю з пребіотиками-олігосахаридами

Автори: С. НЯНЬКОВСЬКИЙ, О. ІВАХНЕНКО, Д. ДОБРЯНСЬКИЙ, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

16–20 серпня 2008 р. в Бразилії (Iguassu Falls) відбувся ІІІ Всесвітній конгрес дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів.

У підготовці та роботі конгресу взяли участь члени Європейського, Азійського, Північноамериканського, Литиноамериканського, Австралійского товариств дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів. У певному розумінні це був перший мультипрофесійний конгрес, на якому крім лікарів відповідних спеціальностей були присутні психологи, медичні сестри та дієтологи. Серед 2500 делегатів були присутні спеціалісти з 70 країн. На конгрес було надіслано біля 6 000 праць, з яких після ретельних рецензій було прийнято 1023 наукові праці. Всі праці були розділені на такі категорії: гастроентерологія, гематологія, вигодовування та ендоскопія. Роботи були представлені на різних сесіях: з усною презентацією, постери з доповіддю та обговоренням і звичайні постерні сесії. Крім того, було проведено 34 тематичні симпозіуми та 5 пленарних сесій.

У роботі конгресу з України взяли участь професор С. Няньковський та професор Д. Добрянський, які представили результати спільної наукової роботи групи авторів з різних медичних університетів та медичних центрів України (Львів — 2 центри, Київ — 2 центри, Донецьк, Одеса). Наукова праця, виконана під їх керівництвом, мала назву «Мультицентрове відкрите рандомізоване дослідження впливу раннього штучного вигодовування сумішами з пребіотиками-олігосахаридами на показники імунних реакцій дітей». Слід зазначити, що після попередньої ретельної експертизи ця робота була відібрана науковими експертами для сесії з доповіддю та обговоренням постеру в присутності світових лідерів з цього питання. Хотілось би відзначити високу зацікавленість учасників Конгресу в результатах цього дослідження, що проявилося в значній кількості питань, які були задані під час обговорювання доповіді. Крім того, автори отримали запрошення надрукувати розширену статтю в одному з відомих європейських наукових медичних журналів.

На сьогодні в Україні накопичився значний клінічний досвід застосування сумішей Нутрилон фірми «Нутриція», у яких втілено найсучасніші досягнення нутриціології, що практично дозволяє забезпечити дітям такі ж показники розвитку та метаболічного профілю, як у дітей на природному вигодовуванні. Це досягається завдяки оптимальному складу всіх харчових інгредієнтів, наявності в них суміші олігосахаридів, гідролізованого білку та оптимізованого жирового компоненту. Саме наявність суміші олігосахаридів (галактоолігосахариди (GOS) і фруктоолігосахариди (FOS) у співвідношенні 9 : 1) у концентрації 0,8 г/100 мл дозволили наблизити імунозахисні та імуномоделюючі властивості суміші до параметрів грудного вигодовування.

Метою дослідження було проведення порівняльного аналізу ефективності грудного вигодовування, штучного вигодовування сумішшю з олігосахаридами та без олігосахаридів у дітей перших місяців життя на параметри розвитку дітей та їх імунологічні показники.

Матеріали і методи дослідження

Для участі в дослідженні було залучено 240 здорових доношених дітей першого місяця життя. Діти залежно від виду вигодовування були розділені на 3 групи: 1-ша (контрольна) група — 80 дітей, які отримували грудне вигодовування, 2-га група — 80 дітей, які отримували суміш з олігосахаридами Нутрилон-1, 3-тя група — 80 дітей, які отримували іншу високоадаптовану суміш без олігосахаридів. Діти в групах не відрізнялись за віком, статтю, фізичними та соціальними параметрами. Участь у дослідженні була добровільною, з підписанням батьками інформованої згоди. Діти в 2-гу та 3-тю групи залучалися тільки за умови, що до початку дослідження вони вже знаходились на штучному вигодовуванні. Дослідження в усіх центрах велись за одним узгодженим протоколом. Вивчались показники фізичного розвитку та здоров'я дітей, показники біоценозу кишок. Рівень sIgA та α-дифензинів 1–3 в слині, концентрація лізоциму в випорожненнях вивчались за допомогою імуноферментних методів дослідження.

Забір слини та випорожнень здійснювався при включенні дітей у дослідження та через 2 місяці вигодовування дітей грудним молоком або відповідними сумішами. Мікробіоценоз кишок ми оцінювали через 2 місяці відповідного годування. Параметри розвитку (маса, довжина, окружність голови та ВМІ) оцінювали по закінченны першого та другого місяця дослідження. Усі лабораторні дослідження (за винятком показників біоценозу) проводились в одній сертифікованій лабораторії.

Отримані результати

Групи дітей не відрізнялися за гестаційним віком, середньою вагою та зростом, оцінкою за шкалою Апгар при народженні. У своєму дослідженні ми не відзначили достовірної різниці в параметрах фізичного розвитку дітей за визначеними показниками в групах дослідження. При аналізі показника BMI було визначено, що діти віком 3 місяці не мали статистично достовірних відміностей цього індексу, хоча й позначилась тенденція до збільшення BMI в дітей, які знаходилися на штучному вигодовуванні сумішами з олігосахаридами порівняно з дітьми 1-ї та 2-ї груп. В усіх групах спостерігалася добра переносність застосованого харчування.

Рівень sIgA у дітей всіх груп на початку дослідження не мав статистично достовірної різниці. Через 2 місяці найбільші його показники в слині ми визначили в дітей контрольної групи й незначно менші — у дітей 2-ї групи, тоді як у дітей 3-ї групи рівень sIgA у слині був достовірно нижчим (рис. 1).

Концентрація лізоциму у випорожненнях була високою у дітей контрольної групи на початку дослідження і помірно зменшилась через 2 місяці, тоді як у дітей 2-ї та 3-ї груп концентрація лізоциму у випорожненнях уже на початку дослідження була в десятки разів меншою. У той же час при повторному дослідженні концентрація лізоциму у випорожненнях була достовірно вищою в дітей 2-ї групи щодо дітей 3-ї групи, які не отримували суміші з олігосахаридами (рис. 2).

Щодо концентрації α-дифензинів 1–3 в слині, то їх найнижчий рівень ми визначили в дітей контрольної групи, які знаходились на грудному годуванні. У дітей 2-ї групи цей показник був подібний до показника дітей контрольної групи, тоді як у дітей 3-ї групи він був достовірно вищим. На перший погляд це може здатися дещо парадоксальним — кращі показники захисту у дітей 3-ї групи. Проте збільшення α-дифензинів 1–3, які виробляються нейтрофілами, в слині дітей 3-ї групи опосередковано може свідчити про дисбіотичні реакції в кишках у цієї групи дітей, формування патологічного біоценозу та як наслідок — захисне напруження імунних реакцій (рис. 3).

При аналізі мікробіоценозу кишок ми визначили, що в дітей, які знаходились на природному вигодовуванні, були найвищі показники біфідо- й лактобактерій у випорожненнях. У дітей, які знаходились на вигодовуванні сумішшю з олігосахаридами Нутрилон-1, концентрація біфідо- й лактобактерій у випорожненнях була подібною. У дітей 3-ї групи, які знаходились на вигодовуванні високоадаптовою сумішшю без олігосахаридів, концентрація біфідо- і лактобактерій у випорожненнях була достовірно меншою при одночасному недостовірному збільшенні вмісту грибів роду Candida та умовно-патогенних асоціацій (рис. 4).

У своїх дослідженнях ми не отримали статистично достовірної різниці в частоті гострої захворюваності дітей, частоті діарей, частоті використання курсів антибактеріальної терапії або випадків атопії. Ці показники будуть вивчатися при досягненні дітьми віку 6 та 12 місяців.

Висновки

Результати нашого дослідження свідчать, що вигодовування дітей перших місяців життя сумішшю Нутрилон-1, що містить олігосахариди GOS/FOS, забезпечує імуномоделюючий ефект, подібний до ефекту грудного молока і є корисним для здоров'я малюка. Суміш Нутрилон-1 з олігосахаридами має добру переносність і забезпечує параметри фізичного розвитку, наближені до грудного вигодовування, має біфідогенний ефект та збільшує кількість лактобактерій у випорожненнях, нормалізує частоту випорожнень і відповідає вимогам ESPGHAN.

За рекомендацією ESPGHAN, найбільш оптимальною сумішшю, яку доцільно використовувати для штучного вигодовування дитини, є така, що «забезпечує дітям такі ж показники розвитку, імунних реакцій і метаболічного профілю, як у дітей на природному вигодовуванні».Повернутися до номеру