Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Газета "Новини медицини та фармації" 6(238) 2008

Повернутися до номеру

Педіатричний форум Донбасу

Сьогодні населення України потерпає від економічної, екологічної і демографічної криз, що підсилюють одна одну й не дають вийти на шлях підвищення якості життя та сталого соціально-економічного розвитку. За останні десять років скорочення кількості населення становило 7,7 %, найбільших втрат населення зазнали області, в яких поєднались у часі процеси зниження народжуваності, підвищення смертності та міграційного вибуття населення (Донецька та Луганська області).

Саме тому у м. Донецьк 29 березня 2008 року відбулося обговорення педіатричною громадськістю Донбасу Концепції Державної програми «Здорова дитина» на 2008–2017 рр. та сучасних проблем педіатрії в регіоні. Цій захід, організований Міністерством охорони здоров'я України, відбувся за участю Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, управлінь охорони здоров'я Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій.

Форум зібрав 286 учасників — педіатрів, сімейних лікарів, лікарів різних педіатричних спеціальностей, викладачів педіатричних кафедр вищих навчальних медичних закладів Донецька, Донецької області та Луганська.

Із програмною доповіддю «Концепція Державної програми «Здорова дитина» на 2008–2017 рр.» виступив заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, проф. О.П. Волосовець. Саме ця Програма є складовою формування здоров'я нації та виконання Конвенції ООН про права дитини.

Метою Програми є створення умов, що дадуть змогу дітям і підліткам в Україні повною мірою реалізувати свій потенціал щодо здоров'я та розвитку, зменшити рівень захворюваності та смертності. У недалекому майбутньому це сприятиме зниженню захворюваності та смертності не лише серед дітей і підлітків, але й серед дорослого населення, зростанню очікуваної тривалості життя.

Відомо, що саме стан здоров'я дітей є однією з найбільш гострих соціальних проблем в Україні. Основні проблеми охорони здоров'я дітей: стан здоров'я дітей віком до 1 року та немовляча смертність; раціональне харчування; захворюваність на інфекційні хвороби; поширеність травм та насилля; здоров'я підлітків; діти-інваліди; доступність спеціалізованої медичної допомоги.

Ураховуючи поширеність та медико-соціальну значимість захворювань органів дихання серед дітей регіону, було прочитано дві академічні лекції за темами: «Інфекції респіраторного тракту у дітей: гострий риніт, гострий тонзилофарингіт, гострий синусит, гострий середній отит, гострий бронхіт» (проф. С.П. Кривопустов) та «Пневмонії у дітей: етіологія, патогенез, діагноз, диференційний діагноз, лікування, невідкладна допомога, профілактика, реабілітація» (проф. О.П. Волосовець). Особливу увагу лектори приділили запобіганню поліпрагмазії, питанням лікування дітей із зазначеною патологією на засадах доказової медицини, сучасним підходам до фармакотерапії кашлю, ступінчатої терапії в лікуванні пневмонії, показань до госпіталізації тощо.

Великий інтерес аудиторії викликав майстер-клас для лікарів «Антимікробна терапія інфекцій респіраторного тракту у дітей» (проф. С.П. Кривопустов), де у вигляді клінічних завдань, питань та відповідей були розглянуті типові помилки лікаря на амбулаторному етапі та в стаціонарі під час лікування дітей із захворюваннями органів дихання, подано доказову базу щодо діагностичних та терапевтичних алгоритмів біля ліжка хворої дитини. Докладно було розглянуто питання клінічного використання бета-лактамних антибіотиків та макролідів у практиці сучасної педіатрії.

Проблемні лекції професорів О.Є. Абатурова та Н.В. Нагорної були присвячені вкрай актуальним питанням, виходячи з проблем регіону, — імунологічним аспектам формування алергічної, інфекційної патології у дітей та екологічним проблемам відповідно. Вчені не лише розкрили патогенетичні основи проблеми, але й визначили конкретні шляхи її вирішення.

Гармонійно доповнив проблемні лекції майстер-клас професора Є.І. Юліша з питань лікування та профілактики бронхіальної астми у дітей, який зосередив увагу аудиторії на сучасних рекомендаціях GINA 2006 та шляхах їх впровадження в практику сучасної педіатрії та дитячої алергології.

Понад годину тривала дискусія: лектори відповідали на численні запитання аудиторії та провели круглий стіл із питань оптимізації фармакотерапії захворювань органів дихання у дітей.

Загалом, виконання Державної програми «Здорова дитина» на 2008–2017 рр. сприятиме подовженню очікуваної середньої тривалості життя; виконанню міжнародних зобов'язань щодо зниження смертності дітей, визначених у Декларації тисячоліття ООН; зменшенню соціальної напруги в суспільстві, пов'язаної з низьким рівнем доступності дітей до якісної медичної допомоги; створенню умов для збереження здоров'я кожної дитини.

У результаті виконання Програми передбачається: знизити рівень немовлячої смертності на третину; досягти рівня виключно грудного вигодовування дітей віком до 6 місяців не менше 60 %; знизити рівень смертності дітей підліткового віку на 20 %; стабілізувати чисельність дітей-інвалідів до 2,5 % від загальної популяції дітей віком до 18 років згідно з рекомендаціями ВООЗ.

Безумовно, такі заходи громадського обговорення Концепції Державної програми «Здорова дитина» на 2008–2017 рр. украй потрібні й в інших містах України з акцентом на обговорення саме регіональних проблем амбулаторної та стаціонарної педіатрії та профілактичних аспектів сучасної медицини дитинства.Повернутися до номеру