Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 11-12 (462-463) 2013

Повернутися до номеру

Експертний круглий стіл з нагоди Дня медичного працівника


Резюме

14 червня 2013 року в стінах Академії адвокатури України відбувся експертний круглий стіл «Захист прав медичних працівників в умовах реформування системи охорони здоров’я України».
Організаторами заходу виступили НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України спільно з Комітетом із медичного права Асоціації правників України.

Зважаючи на актуальність проблематики систематичних порушень прав медичних працівників та недостатніх загальнодержавних методів контролю та впливу, захід отримав підтримку з боку Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Заходом зацікавилися загальнонаціональні телерадіоканали та спеціалізовані ЗМІ.

Відкриваючи захід, ректор Академії адвокатури України, д.ю.н., член­кореспондент Національної академії правових наук України Тетяна Варфоломеєва привітала всіх медичних працівників із їх професійним святом, яке наближається, і побажала щонайшвидшого правового врегулювання проблем, що постали перед медиками та їх пацієнтами:

-  створення безпечних умов праці;

-  необхідність термінового законодавчого вирішення питань захисту медпрацівників, які працюють на швидкій допомозі;

-  підвищення матеріального забезпечення медичних працівників;

-  належне забезпечення населення ліками;

-  доступність для громадян безоплатної медичної допомоги.

Пані Т. Варфоломеєва наголосила, що Академія однією з перших серед українських юридичних ВНЗ стала впроваджувати навчальні програми з медичного права для студентів та юристів, які працюють у системі охорони здоров’я, адвокатів, медиків. У стінах Академії реалізується академічний комплексний науковий проект «Загальнотеоретичні, матеріально­правові та процесуальні проблеми захисту конституційних прав людини в сфері медицини, фармацевтики та біоетики в Україні».

Підтримуючи важливість порушених пані Т. Варфоломеєвою питань, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення реформування системи охорони здоров’я, медичної освіти та науки Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат, лікар Святослав Ханенко наголосив на необхідності ухвалення закону про Концепцію державної політики в галузі охорони здоров’я, Державної програми розвитку системи охорони здоров’я України, визначенні правового статусу медиків і пацієнтів, їх прав, обов’язків та відповідальності, діяльності лікарського самоврядування тощо.

Як зазначив пан С. Ханенко, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відкритий до співпраці з фахівцями та експертами, громадськими організаціями, навчальними закладами та іншими структурами для вирішення тих актуальних питань, що обговорюються. На думку пана С. Ханенка, лише спільні дії законодавчої гілки влади та практикуючих фахівців, застосування механізмів зворотного зв’язку зможуть допомогти розробити та прийняти необхідні законодавчі акти й прописати процесуальні механізми їх реалізації.

Директор НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, к.ю.н., адвокат Радмила Гревцова присвятила свій виступ актуальним питанням реформування системи охорони здоров’я України.

Президент Асоціації неонатологів України, д.м.н., професор, лікар­неонатолог Тетяна Знаменська ознайомила присутніх із досягненнями та розповіла про проблемні питання реалізації Націо­нального проекту «Нове життя — нова якість охорони материнства та дитинства», який виконується під патронатом Президента України.

Як слушно зазначила пані Т. Знаменська, однобокість реформування системи охорони здоров’я зі спрямуванням усіх зусиль на підтримку первинної ланки — сімейної медицини та обмеження підготовки лікарів за іншими медичними спеціальностями може стати трагічною. Зокре­ма, неонатологічна служба вже відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів. А при обмеженні у підготовці нової генерації лікарів­неонатологів за 5 років кадровий дефіцит може стати катастрофічним для неонатології.

Підтримуючи думку доповідачки, голова Комітету з медичного права АПУ, директор ЮК «МедАдвокат» Олена Беденко­Зваридчук зазначила, що проблема підготовки кадрів могла бути вирішена через збільшення квоти на підготовку вузьких спеціалістів за рахунок випускників­бюджетників, а також шляхом зацікавлення випускників контрактної форми навчання для підготовки та працевлаштування в бюджетних медичних закладах. Пані О. Беденко­Зваридчук також звернула увагу присутніх на проблеми з працевлаштуванням лікарської молоді, яка навчалася за власні кошти, після отримання сертифіката спеціаліста. На думку експерта, держава має надати більше прав керівникам державних медичних закладів на прийом на роботу випускників контрактної форми навчання, спростивши процедуру отримання погодження від управлінь охорони здоров’я на місцях, що діє нині.

Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства, голова Громадської ради при МОЗ України, зупинився на вкрай важливих проблемах медичної реформи та запровадження лікарського самоврядування.

Змістовним був виступ голови Комітету з медичного права Асоціації правників України, директора ЮК «МедАдвокат» Олени Беденко­Зваридчук, яка запропонувала цікаву презентацію, що, зокрема, стосувалася професійних та соціальних ризиків у роботі медичних працівників, державних гарантій та можливих змін для покращення ситуації, що існує, впливу реформування системи охорони здоров’я на стан захищеності прав медичних працівників тощо.

Важливі проблеми і шляхи їх вирішення визначили у своїх виступах адвокати, зокрема Наталія Воробйова, викладач Києво­Могилянської академії Зоряна Черненко. На питаннях медичної медіації зупинилася директор Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України Катерина Наровська та багато інших учасників круглого столу.

Організатори заходу висловлюють подяку всім учасникам дискусії за цікаві думки та запропоновані підходи щодо вирішення порушених проблемних питань, а також медіа­партнерам заходу: медико­правовому порталу «103­law.org.ua», журналам «Практика управління медичним закладом», «Журнал головної медичної сестри», «Жіночий лікар», газеті «Новости медицины и фармации», інтернет­порталам «МедФармКоннект», «МедПро­світа» та «Навігатор стоматології»Повернутися до номеру