Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 11-12 (462-463) 2013

Повернутися до номеру

Підвищення кваліфікації спеціалістів — запорука успішної роботи аптечного закладу

Автори: Костюченко Н.П., начальник служби, Степанова Л.В., начальник відділу, Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Україна активно приєднується до європейської і світової спільноти. Зміни у професійному житті працівників будь­якої компанії відбуваються майже кожного дня, тому керівникам треба працювати над створенням системи безперервного професійного навчання своїх підлеглих для того, щоб підтримувати високий рівень конкурентоспроможності свого підприємства на ринку. На більшості українських підприємств сьогодні працюють спеціалісти вузького профілю, тому постає задача необхідності постійного процесу підвищення кваліфікації працівників, їх навчання та перенавчання.

Фармацевтична галузь — це найбільш стійкий сегмент ринку навіть в умовах кризи, тому що ліки належать до життєво важливої продукції, потреба в якій не лише не знижується з часом, а навіть зростає.

Фармацевтичний ринок Донецької області представлений як безпосередньо виробниками фармацевтичної продукції, так і компаніями, що займаються постачанням медикаментів від виробників до споживачів: 8 виробників; 484 суб’єктів господарської діяльності, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, у тому числі 26 аптечних складів, 1251 аптека, 500 аптечних пунктів.

Наявні тенденції та перспективи розвитку фармацевтики висувають високі вимоги до кваліфікації працівників фармацевтичних підприємств: вони мають добре знати фармацію і основи клінічної фармакології, орієнтуватися в різних розділах клінічної медицини, щоб надавати вичерпну професійну консультацію щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення. Удосконалення знань та досвіду для працівників фармацевтичної галузі — це один з визначальних принципів їх роботи, бо від кваліфікації провізора­фармацевта залежить здоров’я або навіть життя людини. Це особливо актуально сьогодні, коли зростає обсяг медичної інформації та збільшується номенклатура лікарських засобів. Станом на 01.05.2013 в Україні зареєстровано 25 156 торгових назв лікарських засобів.

Специфічною умовою при праце­влаштуванні на підприємство фармацевтичної галузі є наявність фармацевтичної освіти. Виходячи з того, що робота з медикаментами суворо регламентується і ліцензується державою, працювати з ними можуть тільки фахівці з вищою і середньою спеціальною фармацевтичною освітою — провізори і фармацевти, які мають диплом державного рівня. Ще однією умовою діяльності працівників аптечних закладів та підприємств є необхідність регулярно проходити підвищення кваліфікації та брати участь у навчальних програмах для підвищення рівня професійної компетенції, удосконалення знань та навичок. Виконання цієї умови сприяє доведенню рівня професіоналізму провізорів і фармацевтів до сучасних вимог ринку.

В Україні підвищення кваліфікації та атестація провізорів і фармацевтів регламентується законодавством. Так, Міністерством охорони здоров’я України прийнято основний нормативно­правовий документ, що встановлює порядок та строки проведення атестації цих категорій працівників — наказ МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», яким затверджені Положення про порядок проведення атестації провізорів та Положення про порядок атестації фармацевтів.

Атестацію на звання «провізор загального профілю» здійснюють у комісіях, які створюються при вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації, а також закладах післядипломної освіти. Атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводять атестаційні комісії — Центральна атестаційна комісія при МОЗ України та територіальні атестаційні комісії при державних службах із лікарських засобів. До складу атестаційної комісії при Державній службі з лікарських засобів у Донецькій області входять високо­кваліфіковані фахівці галузі, у тому числі 1 доктор фармацевтичних наук, 3 кандидати фармацевтичних наук. Засідання атестаційної комісії проводяться не рідше одного разу у квартал згідно із затвердженим графіком. Спеціалісти, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше 1 разу у 5 років. Атестації знань та практичних навичок із присвоєнням (підтвердженням) фаху «провізор загального профілю» підлягають спеціалісти після закінчення навчання в інтернатурі, а потім через кожні 5 років після проходження курсів підвищення кваліфікації, якщо провізор не атестується на кваліфікаційну категорію. Провізори, які не працювали за спеціальністю понад 5 років, вважаються такими, що не мають фаху «провізор загального профілю» і не можуть обіймати відповідної провізорської посади без проходження атестації рівня знань і практичних навичок і підтвердження фаху «провізор загального профілю». Спеціаліст, якому за результатами атестації знань і практичних навичок відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання «провізор загального профілю», теж не може обіймати посаду провізора. До атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії допускають спеціалістів, які обіймають посади провізорів і пройшли протягом року передатестаційний цикл у закладах (на факультетах) післядипломної освіти провізорів, за результатами якого спеціалісти повинні скласти іспит та отримати свідоцтво з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Кваліфікація провізорів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та вища. Умовою є наявність стажу роботи не менше 5, 7 та 10 років відповідно. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають усі спеціалісти, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, в термін до 5 років з дня попередньої атестації. При цьому обов’язковим є проходження спеціалістами передатестаційного циклу в закладах (факультетах) післядипломної освіти провізорів. До атестації допускаються фармацевти, які отримали підготовку у вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації чи мають незакінчену вищу освіту, допущені до фармацевтичної діяльності на посадах, які вони обіймають, зі стажем роботи за фахом не менше 5 років і які перед атестацією закінчили протягом року курси підвищення кваліфікації. Встановлюються два види атестації фармацевтів: атестація і переатестація. Атестацію проходять фармацевти, які мають необхідний стаж роботи за спеціальністю і мають бажання атестуватися на кваліфікаційну категорію. Кваліфікацію фармацевтів проводять атестаційні комісії за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та вища, які надаються за умови наявності стажу роботи не менше 5, 7 та 10 років відповідно.

На виконання наказу МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» Національним фармацевтичним університетом у березні­квітні поточного року був проведений виїзний цикл курсів підвищення кваліфікації провізорів у м. Донецьку для фахівців області. 95 провізорів області підвищили свій професійний рівень та підтвердили фах «провізор­спеціаліст» або атестувалися на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

Згідно з затвердженим графіком, 18 квітня 2013 року проведено засідання атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів у Донецькій області. За результатами роботи комісії було проатестовано 58 фахівців, у тому числі 55 провізорів та 3 фармацевти. Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «організація і управління фармацією» — 12 фахівцям, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «організація і управління фармацією» — 10, присвоєно першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «організація і управління фармацією» — 10, присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «організація і управління фармацією» — 23, трьом фармацевтам присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «фармація».

Дуже важливо використовувати знан­ня, вміння та навички, отримані під час навчання, у повсякденній трудовій діяльності, тобто навчитися управляти ­знанням. Тільки тоді воно буде впливати на ефективність проведеного навчання, і, як наслідок, підвищувати ефективність роботи персоналу, тобто отримання додаткової освіти буде виправданим.

Керівник фармацевтичного закладу має пам’ятати, що право управління ґрунтується не тільки на адміністративному становищі, а й на принципах гуманізму та моралі, високої професійної компетентності та заслуженого авторитету, тому керівникам треба працювати над створенням системи безперервного професійного навчання своїх підлеглих для того, щоб підтримувати високий рівень конкурентоспроможності свого підприємства на ринку.

________________________________________________________________________________________________

Аптеки з виготовленням мають розвиватися на Донеччині

 

На виконання п. 13 протоколу наради під головуванням Прем’єр­міністра України М.Я. Азарова від 16 червня 2010 року «Про забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання» в березні 2012 року був підписаний Меморандум про співробітництво між Донецькою обласною державною адміністрацією, Державною службою з лікарських засобів у Донецькій області та суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами і виготовлення лікарських ­засобів.

Метою цього меморандуму було розширення мережі аптек, в яких здійснювалось би виготовлення лікарських засобів відповідно до потреб лікувально­профілактичних закладів та населення.

До підписання меморандуму були залучені суб’єкти господарювання, які мають найбільш розвинену аптечну мережу в Донецькій області.

У минулому році суб’єктами господарювання — учасниками меморандуму було проведено маркетингове дослідження з метою формування асортименту лікарських засобів, здійснено капітальний ремонт приміщень, придбано основне технологічне обладнання, що використовується для виготовлення нестерильних ліків або виготовлення ліків в асептичних умовах, розроблено інструкції і технологічні регламенти, отримано відповідну ліцензію та відкрито аптеки, які здійснюють виготовлення лікарських засобів відповідно до нових Ліцензійних умов.

У рамках виконання умов меморандуму суб’єктами господарювання ТОВ «Добрі ліки» та ДКП «Фармація» в 2012 році було відкрито 3 нові аптеки з виготовленням.

Станом на 01.04.2013 у Донецькій області 16 аптек займається виготовленням лікарських засобів.

Найближчим часом готують до відкриття аптеки з виготовленням ТОВ «Екоіллічпродукт» та ТОВ ЗТФ «Арніка».

Таким чином, умови меморандуму виконуються в області згідно з затвердженим планом.

Н.П. Костюченко,

начальник Державної служби з лікарських засобів у Донецькій областіПовернутися до номеру