Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 10 (461) 2013

Повернутися до номеру

Дорогою скіфів до Нобелівського Олімпу

1 червня 2013 року в актовому залі Вінницького національного ­медичного університету ім. М.І. Пирогова презентували винахід, що дозволяє віртуально спостерігати одночасно за всіма процесами, які відбуваються в організмі людини. Систему «віртуальний пацієнт», або «СКІФ», міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, яка брала участь у презентації, назвала проривом української науки та медицини.

Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким:

мир движется и совершенствуется.

Главная задача — внести свой вклад в это движение,

подчиниться ему и сотрудничать с ним.

Л.Н. Толстой

 

В урочистій церемонії відкриття спільного засідання колегії МОЗ України, президії національної академії медичних наук України та вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова взяли участь: Р.В. Богатирьова, міністр охорони здоров’я України, голова Колегії МОЗ України, член­кореспондент НАМН України, професор; А.М. Сердюк, президент Національної академії медичних наук України, член Колегії МОЗ України, академік НАМН України; В.М. Мороз, ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, академік НАМН України, професор; Ю.І. Кундієв, перший віце­президент Національної академії медичних наук України, академік НАН, НАМН України; Ю.В. Вороненко — член президії НАМН України, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; В.Ф. Москаленко, віце­президент Національної академії медичних наук України, ректор національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, академік НАМН України; В.М. Запорожан, віце­президент НАМН України, ректор Одеського медичного університету; О.Г. Резніков, академік НАМН України, член­кореспондент НАН України; Є.Г. Педаченко, академік НАМН України, директор науково­дослідного інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова; В.М. Коваленко, академік НАМН України, директор інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска; Г.І. Ходоровський, професор, зав. кафедрою фізіології Буковинської національної медичної академії; О.К. Толстанов, перший заступник міністра охорони здоров’я України, та інші науковці й академіки України.

У роботі спільного засідання брали участь І.М. Мовчан, голова Вінницької обласної державної адміністрації та В.Б. Гройсман, міський голова м. Вінниці, а також були присутні, крім представників медичного університету, управлінці департаментів охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, головні лікарі медичних закладів, аспіранти, ординатори, студенти.

Спільне засідання проходило під головуванням міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової.

Відкривши колегію, міністр охорони здоров’я сказала, що комп’ютерна програма, над розробкою якої протягом 15 років працював Герой України, академік Національної академії медичних наук України, ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, професор В.М. Мороз із групою співробітників університету, має стати проривом у вітчизняній медичній освіті та науці.

Питання підвищення ефективності заходів та збереження здоров’я нації мають загальнодержавне значення і є пріоритетними в стратегії соціального­економічного розвитку України. Завдяки співробітництву органів влади з професійними організаціями вчених, лікарів зростатиме значний потенціал для переходу вітчизняної охорони здоров’я на якісно новий рівень. Вчені України, які взяли участь у спільному засіданні, керівники лікувальних закладів м. Він­ниці та області, представники влади побачили презентацію високого рівня видатного наукового досягнення, інноваційної розробки і технології в галузі охорони здоров’я і фізіо­логії, яку провів ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, академік НАМН України, професор Василь Максимович Мороз. У своїй універсальній комп’ютерній моделі життєдіяльності організму людини (віртуальний пацієнт «СКІФ») він продемонстрував революційний підхід до сприйняття механізмів діяльності організму людини, починаючи з окремих клітин та закінчуючи органами та системами у їх тісній взаємодії, а також у взаємодії із зовнішнім сере­довищем.

Те, що побачила і почула авторитетна і поважна аудиторія, без перебільшення, вражає.

Доповідь автора презентації неодноразово переривалась оплесками. Вчені спільного засідання і гості форуму змогли познайомитись з абсолютно новим, цікавим з точки зору великої науки поглядом на медицину. Унікальна вітчизняна комп’ютерна система «СКІФ», на думку міністра Р. Богатирьової, дозволяє на порядок підвищити не лише рівень оволодіння лікарями практичними навичками, оскільки надає можливість самостійно, багаторазово моделювати різноманітні патологічні стани, але й використовувати для їхньої корекції лікарські препарати, спостерігаючи за фармакокінетикою та фармакодинамікою.

Ця наукова робота, вважає Р. Богатирьова, має стати потужною базою навчально­методичних тренінгових центрів вищих навчальних медичних закладів України для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів на додипломному рівні лікарів­інтернів, курсантів­медиків різного профілю в закладах післядипломної освіти, лікарів загальної практики — сімейних лікарів у центрах первинної медико­санітарної допомоги для постійно діючої практичної підготовки.

«Впевнена, що ця науково­медична інновація знайде найширше впровадження при проведенні наукових досліджень в медицині, фармакології, біології, у наших та закордонних наукових центрах, а також сприятиме просуванню України до світового освітнього та наукового простору», — сказала міністр.

Як показав у своїй презентації академік В.М. Мороз, комп’ютерна модель життєдіяльності організму людини — віртуальний пацієнт «СКІФ» — максимально відображає природні механізми та процеси, що перебігають в організмі людини в нормі та при патологічних станах. В основі моделі сотні тисяч фізіологічних, біохімічних, біофізичних параметрів, розроблений алгоритм функціонування та взаємодії клітин, органів, систем та організму в цілому. На цій базі модулюються різноманітні патологічні стани, вивчається ефективність лікування та його корекція.

Модель надає унікальну можливість одночасно спостерігати процеси, які перебігають в будь­якій системі організму, їх реакції на різні внутрішні та зовнішні зміни.

Величезним є обсяг інформації (фізіологічної, біофізичної, біохімічної) базової моделі «СКІФ», що включає в себе: склад протоплазми клітин та міжклітинної рідини, структуру мембрани клітин з іонними каналами, роботу К+­ та Nа+­насосів, структуру всіх органів та взаємозв’язків між ними, всі метаболіти, ферменти, гази, солі, воду, формені елементи крові, змодельовані процеси в артеріях, артеріолах, капілярах, венулах, венах, генерацію необхідної для життєдіяльності АТФ через систему біохімічних реакцій циклу Кребса та ін. У цілому система «СКІФ» включає в себе сотні тисяч, а в деяких органах понад 1 000 000 структурних одиниць (клітин), 132 880 біохімічних та всі відомі фізіологічні параметри.

Р. Богатирьова назвала комп’ютерну модель організму людини українським ноу­хау і запропонувала швидке впровадження цієї системи в навчальний процес медичних вузів. Створена унікальна розробка, за оцінками провідних українських медиків, достойна не лише державної премії, але й широкого міжнародного визнання. Слід зауважити, що дане дослідження проведене без залучення бюджетних коштів.

«СКІФ» — це система комп’ютерної ідентифікації функцій. Ця назва нагадує всесвітньо відоме скіфське городище з валами, що розташовані в місці, де народився вчений­фізіолог В.М. Мороз, і ім’я віртуальному пацієнту автор обрав саме «СКІФ». Як пояснив сам автор, він прагнув дати розробці коротку, звучну назву, яка б обов’язково свідчила про її українське походження. Перед тим, як вигадати її, автор три ночі не спав, згадуючи, як колись пас корову, а на ранок назва прийшла сама по собі — «СКІФ». До речі, ­аудиторії назва дуже сподобалась.

Президент Національної академії наук України Андрій Сердюк додав: «П’ят­надцять років тому, працюючи міністром охорони здоров’я України, я продовжив контракт, відповідно до якого В.М. Мороз і до сьогодні очолює цей прекрасний заклад, і не помилився, що і підтверджує колектив співробітників університету, вибираючи його своїм керівником протягом багатьох років.

Вінниччина подарувала нам велику школу фізіологів: академіка Сіркова П.М., академіка Козакова В.М., а сьогодні і школу фізіології В. Мороза».

Даний винахід дійсно унікальний.

Як голова медичного комітету з державних премій і як людина, яка відчуває, що цей винахід може мати світове значення, А. Сердюк порадив колективу Вінницького національного медичного університету розглянути кандидатуру В. Мороза на Державної премії, а потім і Нобе­лівської.

А перший віце­президент Національної академії медичних наук України, академік НАН України Ю.І. Кундієв продовжив: «Ми живемо сьогодні у рік М. Амосова, який, будучи хірургом, заснував біокібернетику в Україні, а ваш стиль, шановний Василю Максимовичу, крім усього науково­практичного, має ще і величезне біоетичне значення, оскільки це альтернативний метод дослідження. Адже сьогодні весь світ займається пошуком альтернативних методів, тому що дослідження на тваринах, спостереження на людях — це не етично». Тому Ю. Кундієв запропонував В. Морозу взяти участь у Національному конгресі з біоетики та виступити з пленарною доповіддю.

Особливо доречним було доповнення, яким він підкреслив, що мегавідкриття вченого­фізіолога, академіка В. Мороза заслуговує на те, щоб стати відкриттям століття, та підлягає розгляду Нобелівським комітетом у галузі медичної науки.

Ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан додав, що науковий проект, про який ми сьогодні почули, на його думку, має стати доступним для всіх країн світу.

Г.І. Ходоровський — професор, зав. кафедрою фізіології Буковинської національної медичної академії, подякував за можливість виступити з цієї поважної трибуни і висловив свою думку щодо великого відкриття шановного Василя Максимовича. «Я знаю його, — продовжив Г. Ходоровський, — як організатора охорони здоров’я, вченого і педагога. Кілька днів тому відбувся захист наукової роботи дисертанта, який займається питаннями вивчення центральної нервової системи під керівництвом Василя Максимовича. Дана робота представляє сучасний передовий напрямок у фізіології. Україна дуже багата талантами, має потужний науково­педагогічний потенціал. Нинішня модель, представлена сьогодні нам, як наукове відкриття, за своєю масштабністю має величезне історичне значення, і якщо вона буде доопрацьована, то, безперечно, вплине своєю суттю на більш глибоке вивчення патологічних процесів в організмі. Розширення цієї моделі на патологію дасть абсолютно інші підходи та принесе разючі успіхи при проведенні профілактики та лікування захворювань». Професор Г.І. Ходоровський запевнив аудиторію слухачів, що винахід науковців Вінницького національного медичного університету незабаром позитивно оцінить весь науковий світ.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації І.М. Мовчан щиро привітав усіх науковців Вінницького національного медичного університету з великим відкриттям, яке наблизило нашу науку до світових стандартів.

Після завершення цього цікавого і разом із тим дуже незвичайного засідання кращі науковці країни, викладачі, лікарі, студенти — всі довго аплодували стоячи ректору Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та авторам­розробникам «СКІФ».

Підготувала Г.С. Чершнюк,

заслужений лікар України

____________________________________________________________________________________________________________

 

Для довідки

Народився В.М. Мороз у Немирівському районі, що на Вінниччині, у сім’ї колгоспників. Випускник Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Пройшов шлях від асистента до зав. кафедрою нормальної фізіології. На посаді ректора — чверть століття. Досвідченому керівнику, великому вченому, новатору в галузі науки у 2003 р. було присвоєне звання Героя України з врученням ордена держави. Він є заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Національної академії медичних наук України, доктором медичних наук, професором, депутатом Вінницької обласної ради. Голова Асоціації працівників вищих медичних навчальних закладів України, член колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації Вінницького регіону. Має близько 400 наукових праць та 35 винаходів. На прохання «Розкажіть хоч трохи свою біографію» В.М. Мороз відповів із гумором трьома словами: «Народився, ріс і виріс».Повернутися до номеру