Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 6 (450) 2013

Повернутися до номеру

Роз’яснення щодо реалізації державних програм по боротьбі з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом

У зв’язку з заявою групи народних депутатів та поширенням у ЗМІ оціночної інформації щодо виконання заходів із профілактики та лікування захворювань на туберкульоз у 2011–2012 роках та реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ­інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ­інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки МОЗ України та Державна служба соцзахворювань надає спростування та роз’яснення.

Внаслідок реалізації «Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007–2011 роках» в Україні досягнуто позитивних зрушень щодо епідемічної ситуації з туберкульозу. З 2006 року відзначається повільне зменшення показників захворюваності та смертності.

Так, показник захворюваності на туберкульоз знизився на 20 % (порівняно з найбільш кризовим в цьому плані 2005 р.), а показник смертності — на 31,4 % (порівняно з 2007 р.)

Незначне статистичне збільшення рівня захворюваності — на 1,3 % за результатами 2012 року — пов’язане з покращенням діагностики туберкульозу в Україні, ширшим запровадженням експрес­діагностики. На цей показник також вплинула інформаційна робота з населенням, зокрема з групами підвищеного ризику.

Упродовж 2012 року вдосконалено стандарти діагностики та лікування туберкульозу, механізмів забезпечення протитуберкульозними препаратами, поступово запроваджується поіменний реєстр хворих. Зважаючи на це, головним завданням на сьогодні є моніторинг та контроль за виконанням цих заходів на регіональному рівні.

Більшість з основних результативних показників виконання Програми 2007–2011 років досягнуті завдяки фінансуванню заходів із протидії туберкульозу як із центрального, так і з місцевих бюджетів.

Протягом останніх 2 років було забезпечено економію бюджетних коштів близько 50 млн грн при закупівлі протитуберкульозних препаратів і виробів. На зекономлені кошти, наприклад, вперше вдалося забезпечити 100% потребу в циклосерині/теризидоні за основними схемами лікування мультирезистентного туберкульозу. Оптимізація номенклатури закупівель разом зі зниженням рівня цін дозволили більше ніж у 2 рази збільшити охоплення лікуванням хворих на мультирезистентний туберкульоз.

Урядом України прийнято рішення про розробку планів покращення стану протитуберкульозних закладів у кожному регіоні на 2013–2015 роки. Держслужба України соцзахворювань координуватиме підготовку цих планів та їх відповідність поставленим завданням.

Боротьба з туберкульозом триває, саме тому виконання заходів «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012–2016 роки» спрямоване на подальше поліпшення епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності на туберкульоз на 5 % та смертності від нього на 10 %, зменшення темпів поширення мультирезистентного туберкульозу, забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг із профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Рівень ефективності профілактичних програм, які здійснюються в Україні в рамках «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ­інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ­інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки», можна оцінити за тим, що в Україні за результатами 2012 року удвічі збільшено рівень охоплення антиретровірусною терапією ВІЛ­інфікованих осіб. На сьогодні в Україні існує запас препаратів для лікування ВІЛ­інфекції. Також вдалося знизити кількість нових випадків ВІЛ­інфекції на 1,6 %, у шість разів зменшено частку випадків захворювань серед молоді — у віковій групі 15–24 роки, що демонструє зміну поведінки молодих людей на більш безпечну.

За останні три роки стабільно зменшується кількість зареєстрованих випадків ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків. Якщо у 2010 році було зафіксовано 6934 випадки ВІЛ у наркозалежних, то у 2012 році зафіксовано цифру 5935, що майже на тисячу випадків менше.

За два останніх роки досягнуто суттєвої економії бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель антиретровірусних препаратів і виробів медичного призначення — близько 45 млн грн, що дозволило збільшити кількість пацієнтів, охоплених лікуванням. Зокрема, у 2012 році економія бюджетних коштів при здійсненні закупівель становила близько 22 млн грн. Забезпечено посхемний розрахунок потреби регіонів у АРВ­препаратах, збільшено схеми лікування, усунено дороговартісне лікування та закуплено оригінальні, якісні препарати.

Розширення доступу громадян до лікування та все більше охоплення населення профілактичними програмами обумовлює значну фінансову потребу, яку, на жаль, можливості державного бюджету не покривають повною мірою. У зв’язку з цим МОЗ та Держслужба соцзахворювань залучають до реалізації державних програм донорські організації — як міжнародні, так і вітчизняні.

Прес­служба МОЗ УкраїниПовернутися до номеру