Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 1-2 (442-443) 2013

Повернутися до номеру

Всеукраїнський конгрес із міжнародною участю «Екстрена медична допомога: організаційно-­методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку», V Національний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги, м. Київ, 17–18 квітня 2013 р.

Вельмишановний колего!

17–18 квітня 2013 р. у м. Києві у рамках IV Міжнародного медичного форуму Державною науковою установою «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Всеукраїнською радою ресусцитації та екстреної медичної допомоги, Українським науково­практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика буде проведений Всеукраїнський конгрес із міжнародною участю «Екстрена медична допомога: організаційно­методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку» та V Національний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги, які включені до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково­практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2013 рік.

Всеукраїнський конгрес із міжнародною участю «Екстрена медична допомога: організаційно­методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку» буде проведений у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» за адресою: вул. Салютна, 2­Б, Київ, 04111 (поряд зі станцією метро «Нивки»).

Програмні питання конгресу:

— Проблеми організації надання екстреної медичної допомоги в умовах реформування. Дискусійні та невирішені питання.

— Сучасний погляд на уніфіковані протоколи та нормативи надання екстреної медичної допомоги медичними й немедичними працівниками.

— Актуальні питання надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі при травмах, захворюваннях внутрішніх органів, центральної нервової системи та інших невідкладних станах.

— Організація медичної допомоги при масових ураженнях.

— Роль щорічних змагань бригад швидкої медичної допомоги у підвищенні якості надання екстреної медичної допомоги в Україні.

— Досвід організації та методика післядипломної підготовки медичних працівників і осіб, які не мають медичної освіти, з питань екстреної медичної допомоги.

Під час конгресу будуть проведені майстеркласи.

Форми та умови участі в конгресі

Особиста участь, публікація статей, тез доповідей, усна доповідь, стендова доповідь, майстер­клас, виставка рекламної продукції.

Для особистої участі у роботі конгресу необхідно заповнити анкету учасника і зареєструвати вашу участь в Інтернеті на сторінці https://docs.google.com/a/urc.org.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dGZvZFFNM0psZHVVeG45eW8wdEVLYnc6MQ або на сайтах: www.clinic­1.gov.ua та www.ems­competition.ucoz.ua або відправити анкету на електронну адресу: p.rymarenko@urc.org.ua; pavanno@rambler.ru

Організаційний внесок за участь у конгресі становить 250 грн і сплачується під час реєстрації.

Тези і статті приймаються до 15 березня 2013 року і подаються в надрукованому вигляді на папері формату А4 (2 прим.) та компакт­диску в текстовому редакторі Word. Другий примірник підписується всіма авторами. Тези і статті можуть бути надіслані на е­mail: p.rymarenko@urc.org.ua чи pavanno@rambler.ru або поштою на адресу: Київ­01014, вул. Верхня, 5, ДНУ «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Оргкомітет конгресу «Екстрена медична допомога: організаційно­методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку».

Внесок за публікацію тез і статей

Тези і статті (1–3 стор.) — 50 грн за 1 сторінку.

Статті (4 і більше сторінок) — 200 грн за статтю.

Внесок за публікацію необхідно сплатити поперед­ньо — перерахувати кошти на наш рахунок до 15 березня 2013 р.

Банківські реквізити:

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

01014, м. Київ, вул. Верхня, 5

код ЄДРПОУ 05415786

р/р 31256277220477 в ГУ ДКУ м. Києва

МФО 820019; ІПН 054157826553;

Св. № 100248730

Просимо у банківському дорученні зазначити:

«Оргвнесок для участі в конгресі».

Тел. для довідок: (044) 286­47­00, 254­68­54.

Матеріали конгресу будуть опубліковані в журналі «Медицина невідкладних станів», що входить до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України.

Контактна інформація

Участь у конгресі:

Римаренко Павло Володимирович —

тел. +38 (067) 869­79­14, p.rymarenko@urc.org.ua

Зіневич Олег Леонтійович —

тел. +38 (067) 982­89­96, o.zinevich@urc.org.ua

Участь у чемпіонаті:

Кривонос Юрій Миколайович —

тел. +38 (097) 471­50­48, y.krivonos@urc.org.ua

Різник Олександр Сергійович —

тел. +38 (067) 181­84­41, riznyk_as@ukr.net

Інформація для спонсорів:

Самофал Світлана Сергіївна —

тел. +38(050) 447­25­58, s.samofal@urc.org.ua

Римаренко Павло Володимирович —

тел. +38(067) 869­79­14, p.rymarenko@urc.org.ua

Додаткова інформація буде розміщена на веб­сайтах:

www.urc.org.ua,

www.clinic­1.gov.ua,

www.ems­competition.ucoz.ua

З повагою,

голова оргкомітету Д.Д. Дячук,

директор Державної наукової установи
«Науково­практичний центр профілактичної
та клінічної медицини»
Державного управління справамиПовернутися до номеру