Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Авторська угода

У разі відправки матеріалу для публікації в редакцію (видавцеві) автор автоматично приймає умови даної авторської угоди.

Автори, направляючи в редакцію (видавцеві) матеріал для публікації (стаття в газеті, журналі або книга), погоджуються з тим, що редакції (видавцеві) передаються права на захист та використання даного матеріалу, у тому числі такі охоронювані об'єкти авторського права, як фотографії автора, малюнки, схеми, таблиці тощо, у тому числі на відтворення в пресі та в мережі інтернет; на поширення; на переклад рукопису на різні мови; експорт та імпорт примірників видання зі статтею авторів з метою поширення, доведення до загального відома. Видавець набуває право вільно передавати і ліцензувати права, отримані по справжньому авторському угодою, іншим організаціям та особам.

Зазначені вище права автори передають редакції (видавцеві) без обмеження терміну їх дії і на території всіх країн світу.
Автори гарантують наявність у них виключних прав на використання переданого редакції (видавцеві) матеріалу. Редакція (видавець) не несе відповідальності перед третіми особами за порушення даних авторами гарантій.
За авторами зберігається право на використання їх опублікованого матеріалу, його фрагментів і частин в особистих, у тому числі наукових та освітніх цілях.

Права на статтю вважаються переданими авторами редакції (видавцеві) з моменту публікації матеріалу в друкованій або в електронній версії видання. Перепублікація матеріалу, опублікованого у виданні, іншими фізичними та юридичними особами можлива тільки за згодою редакції (видавця), з обов'язковим зазначенням повного бібліографічного посилання.

Я (автор) підтверджую, що я достатньою мірою брав участь у підготовці та написанні матеріалу, що пересилається до публікації, для прийняття відповідальності за це. Жоден матеріал з аналогічним змістом не був опублікований під моїм авторством і не розглядається для публікації в інших виданнях.

Я ознайомлений з вищевказаними умовами публікації матеріалу і приймаю їх.