Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 4(19) 2009

Authors: Николаева О.В., Ермолаев М.Н., Губина-Вакулик Г.И., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Остапенко В.П., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Богомильский М.Р., Гаращенко Т.И., Шишмарева Е.В., Кафедра болезней уха, горла и носа педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ, Россия
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Сенаторова Г.С., Харківський національний медичний університет; Шульга Н.В., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Шумна Т.Є., Запорізький державний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Евтушенко С.К., Сохань Д.А., Евтушенко Л.Ф., Евтушенко И.С., Савченко Е.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Нагорна Н.В., Дубова Г.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Осадчук З.В., Гнатейко О.З., Акопян Г.Р., Маркевич Н.В., Державна установа «Інститут спадкової патології АМН України», м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Влахов А.К., Притуло Л.Ф., Шаевский Д.В., Пейливанов Ф.П., Мальцев О.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дубовая А.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Няньковський С.Л., д.м.н., професор, Добрянський Д.О., д.м.н., професор, Івахненко О.С., к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Зайков С.В., Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Острополец С.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Герасименко О.М., Агафонова О.О., Височина I.Л., Кривуша О.Л., Петренко Л.Л., Гіріна І.О., Абатуров О.Є., Дніпропетровська державна медична академія
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Гайналь М.О., Івано-Франківський національний медичний університет; Мороз М.Д., Рабій Є.І., Боюк М.В., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Богадельников И.В., Здырко Е.В., Бездольная Т.Н., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Абатуров А.Е., Высочина И.Л., Чепа А.В., Днепропетровская государственная медицинская академия; Чепа В.Г., КУ «Днепропетровская городская больница № 14»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Надрага О.Б., Дашо М.Б., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Мойсеєва Г.В., Задорожна В.І., Новик Л.В., Павленко К.В., ДП «Центр імунобіологічних препаратів» МОЗ України; Маричев І.Л., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» АМН України; Бєлих Н.А., Головне управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації; Пеньковська Н.О., Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна станція; Біломеря Т.А., Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція; Коваль А.А., Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Левченко Л.А., Павлюченко В.В., Подоляка В.Л., Устинова Я.Е., Подоляка Д.В., Самойленко Е.Б., Мухина Н.И., Звягинцева В.П., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Центральная городская клиническая больница № 3, г. Донецк
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Рига Е.А., Бойченко А.Д., Сенаторова А.В., Харьковский национальный медицинский университет; Калиновская О.И., Меркулов В.В., Областная клиническая больница, г. Харьков
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Буряк О.Г., Буковинський державний медичний університет; Ященко Ю.Б., Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Куля О.О., Беш Л.В., Ткаченко С.К., Курак О.І., Кафедра факультетської та госпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Луцький клінічний пологовий будинок
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Одинец Ю.В., Поддубная И.Н., Панфилова Е.А., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Белоусова О.Ю., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Зубаренко А.В., Стоева Т.В., Одесский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Третьякова О.С., Заднипряный И.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Вертегел А.О., Овчаренко Л.С., Кафедра педіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: Абатуров А.Е., Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Pediatrics/Neonatology