Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 3(21) 2009

Authors: Нейко Є.М., Костіцька І.О., Боцюрко В.І., Бабенко І.Г., Скрипник Н.В., Дідушко О.М. Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Authors: Прилуцкий А.С., Касярум В.П., Бахтиярова А.А., Кущ О.М., Майлян Э.А., Бужина Л.М. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Endocrinology
Authors: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Authors: Кравчун Н.А., Казаков А.В., Чернявская И.В. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Authors: Prof. Dr. AgaCi F., Prof. Asc. Dr. Ylli A., Dr. of Science Toti F., Endocrinology and Diabetes Service, U.H.C. «Mother Teresa», Tirana Dr. Bejtja G., Dr. Bino S., Institute of Public Health, Tirana Dr. Lena O., INSTAT, Tirana I Dr. Prenika R., ISKSH, Tirana Dr. Caushi N., Epidemiology and Statistics Division, Ministry of Health Dr. Shehu A., Directorate of Primary Service, Ministry of Health
Categories: Endocrinology
Authors: Хворостинка В.Н., Цивенко О.И., Лахно О.В., Горюшко Ю.А. Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Endocrinology
Authors: Журавльова Л.В., Хворостінка В.М., Власенко А.В. Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3
Categories: Endocrinology
Authors: Вернигородський В.С. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Яворовенко О.Б., Фетісова Н.М., Вернигородська М.В. НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Authors: Власенко М.В. Кафедра ендокринології з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Authors: Кравчун Н.А., д.м.н., с.н.с., Земляницына О.В., к.м.н., н.с. ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Authors: Тимченко А.М. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Authors: Хохлова Е.А. ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Categories: Endocrinology
Authors: Михальчук (Феофанова) Л.М., Єфімов А.С. ДУ «НДІ ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АMН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Authors: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Authors: Хайдарова Ф.А. Институт эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Authors: Фурцев Т.В. Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Россия
Categories: Endocrinology
Authors: Лябах А.П., Михневич О.Э., Пятковский В.М. ГУ «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Authors: Томашевський Я.І., Бумбар О.І., Мінько Л.Ю. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Authors: Прудиус П.Г., Фіщук О.О., Скомаровський В.В., Ніжинська-Астапенко З.П. Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Categories: Endocrinology