Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Internal medicine" 3(9) 2008

Authors: Г.В. Дзяк, академік АМН України, д.м.н., професор, ректор Дніпропетровської державної медичної академії
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.Г. Майданник, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 4; М.В. Хайтович, д.м.н., Кафедра педіатрії № 4 Національниого медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. Медведь, д.м.н., профессор, заведующий отделением внутренней патологии беременных, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины», г. Киев
Categories: Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Authors: Е.Ю. Губская, к.м.н., доцент кафедры внутренней медицины № 1, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: І.М. Скрипник, д.м.н., професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів, член Європейської асоціації з вивчення печінки; Г.С. Маслова, аспірант, Кафедра післядипломної освіти лікарів-терапевтів, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Gastroenterology, Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: О.М. Біловол, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, І.І. Князькова, к.м.н., Харківський національний медичний університет
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy, Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: В.З. Нетяженко, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор; Т.Й. Мальчевська, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1; О.В. Ликов, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Э.А. Мурзина, Кафедра дерматовенерологии НМАПО им. П.Л. Шупика
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.І. Бульда, д.м.н., професор, О.Є. Корсунська, Кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Ю.Г. Кияк, д.м.н. професор, Д.І. Беш, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; І.М. Беш, Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: І.Ю. Головач, д.м.н., професор, Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Authors: Johannes W.J. Bijlsma, Департамент ревматології та клінічної імунології, Медичний центр університету м. Утрехта, Нідерланди
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: І.М. Щуліпенко, д.м.н., професор, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Anniversaries