Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
№4 (106), 2019

Синдром хронічної втоми, асоційований з герпесвірусними інфекціями
Автори: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Структурно-морфометричні особливості головного мозку у пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив
Автори: Дуве Х.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка клінічних показників хворих на симптоматичну судинну епілепсію з хронічними порушеннями мозкового кровообігу
Автори: Мушегян М.М., Літовченко Т.А., Войтюк А.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Епілептичний міоклонус повік з абсансами (синдром Дживонса): огляд літератури й клінічне спостереження
Автори: Кирилова Л.Г. (1), Мірошников О.О. (1), Погребняк А.Б. (2), Юзва О.О. (1)
1 - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Медичний центр «Лікарська практика», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Локальний біль у спині: сучасний погляд на діагностику і фармакотерапію
Автори: Орос М.М., Палагута Г.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Біль у тазу як міждисциплінарна проблема: деякі аспекти
Автори: Орос М.М., Фістер Н.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности антиоксидантной фармакотерапии при хронической ишемии головного мозга
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика, лікування й прогнозування епілептичних нападів у дітей із гідроцефалією
Автори: Чомоляк Юрій, Малець Мирослава
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Скелетно-мышечные болевые синдромы: от патогенетических особенностей к рациональным терапевтическим подходам
Автори: Марусиченко В.В.
ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», г. Киев, Украина
Клиника современной неврологии «Аксимед», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Рефлексотерапія в Україні: фундатор та послідовники. До 90-річчя від дня народження професора Мачерет Євгенії Леонідівни
Автори: Коваленко О.Є., Семенова О.В., Бабич Є.Х., Гарник Т.П., Ляпко М.Г., Абраменко В.В., Арябинська В.М., Набільська В.А.
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО «УАРМА»), м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини