Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
№3 (105), 2019

Клініка і діагностика скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусною інфекцією
Автори: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Фібриновий біоматрикс як середовище для підтримки життєдіяльності, направленого диференціювання та трансплантації нейрогенних прогеніторних клітин різного походження (огляд)
Автори: Олексенко Н.П.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Використання тіаприду в психоневрології (огляд літератури)
Автори: Мінко О.І.
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Наслідки інтра- й постнатальної ішемії мозку із психомовленневомоторною затримкою (Q04.9)
Автори: Живило Л.М., Осадча О.П.
Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради, м. Херсон, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-неврологічні особливості перебігу та вміст нейроамінокислот у хворих із віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми
Автори: Лекомцева Є.В.
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль холинергического дефицита в патогенезе психоневрологических заболеваний
Автори: Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста
Автори: Юрьева Л.Н., Шустерман Т.И.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Коррекция расстройств адаптации при психосоматической патологии: проблема и пути ее решения
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль вегетативного портрета больных с пептическими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненными кровотечениями
Автори: Синяченко О.В., Гмошинский Н.В., Селезнева С.В., Сокрут В.Н.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Стабілізатори настрою: дискусійні питання терапії алкогольної залежності
Автори: Марценковський І.А., Марценковська І.І.
ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера
Автори: Березуцкий В.И.(1), Березуцкая М.С.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки, г. Днепр, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця