Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний неврологічний журнал 3 (89) 2017

Пошкодження головного мозку в пацієнтів із гострою ТІА: клінічні особливості при різних підтипах ТІА
Автори: O.Ye. Fartushna(1), S.M. Vinychuk(2)
(1) — Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine
(2) — Oleksandrivska City Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури)
Автори: Малахов В.О.(1), Личко В.С.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка нейротрофической терапии депрессии
Автори: Марута Н.А., Явдак И.А., Череднякова Е.С.
Государственное учреждение «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасне уявлення про роль В-лімфоцитів у патогенезі розсіяного склерозу: використання В-клітинних біомаркерів у клінічній практиці
Автори: Негрич Н.О.(1), Мироновський С.Л.(2), Негрич Т.І.(1), Кіт Ю.Я.(2), Стойка Р.С.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Інститут біології клітини, Національна академія наук України, м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений
Автори: Мищенко В.Н.
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прегабалин при боли в нижней части спины
Автори: Семенова А.В.(1), Иванова М.Ф.(2, 3), Суничук Н.Н.(1), Глазовская И.И.(2)
(1) — Национальный военно-медицинский центр «Главный военный клинический госпиталь», г. Киев, Украина
(2) — Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, г. Киев, Украина
(3) — Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив Медотиліну на функціональний стан головного мозку в пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом
Автори: Тещук В.Й., Тещук Н.В.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хроническая церебральная ишемия. Нейрофизиологические аспекты метаболической терапии c помощью альфа-липоевой кислоты
Автори: Яворская В.А., Бондарь О.Б., Федорченко С.В., Скорый А.Ю., Бондарь Б.Е., Кривчун В.М.
Харьковская академия последипломного образования, ХГКБ № 7, г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості електрогенезу головного мозку у хворих із гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом при застосуванні цитиколіну
Автори: Коваленко О.Є.(1, 2), Литвин О.В.(1)
(1) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
К 70-летнему юбилею кафедры неврологии и нейрохирургии
Автори: Пономарев В.В.
Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Результаты первого опыта использования позитронно-эмиссионной томографии в Республике Беларусь для диагностики эпилепсии
Автори: Евстигнеев В.В.(1), Сакович Р.А.(2), Кистень О.В.(1)
(1) — Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, ПЭТ-центр, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение)
Автори: Садоха К.А., Кистень О.В., Евстигнеев В.В.
Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Болезнь Олбрайта: клинический случай и анализ литературы
Автори: Пономарев В.В., Карасев Ю.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клинико-нейровизуализационные сопоставления при болезни моя-моя
Автори: Кузьменко С.Г.(1), Пономарев В.В.(2), Римашевский В.Б.(1), Деркачева Н.В.(1)
(1) — УЗ «Минская областная клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Цереброваскулярные поражения при ВИЧ-инфекции
Автори: Фурсова Л.А.(1), Синевич П.А.(2)
(1) — Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь
(2) —  5-я городская клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона
Автори: Мазуренко Е.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми