Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 5 (69) 2015

Поширеність порушень ліпідного обміну в міській популяції України залежно від ступеня й типу ожиріння
Authors: Мітченко О.І. - ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; Мамедов М.Н. - ФДУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Колесник Т.В. - ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дєєв А.Д. - ФДУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. - ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; від імені Робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику в м.Дніпропетровську
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Диференціальна діагностика первинного та вторинного гіперпаратиреозу, спричиненого дефіцитом вітаміну D
Authors: Черенько С.М., Бандура Г.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Асоційовані зміни гормонального статусу та скелетної м’язової тканини у жінок старших вікових груп
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ендогенний пептид апелін та патологічне ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Коваль С.М., Юшко К.О., Старченко Т.Г. - ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Оценка молекулярно-биологических показателей лейкоцитов периферической крови пациентов с дистальной сенсомоторной нейропатией при сахарном диабете 2-го типа
Authors: Чак Т.А., Сорокина В.Н. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Павлющик Е.А., Анисович М.В. - Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск; Хапалюк А.В. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Афонин В.Ю. - Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск; Билодид И.К. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Черенкевич С.А. - Учреждение здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер», г. Минск
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Оцінка можливості розвитку цукрового діабету при різному рівні серцево-судиного ризику у чоловіків
Authors: Чернявська І.В. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Актуальные европейские рекомендации по ведению хронического гипопаратиреоза у взрослых По материалам 17-го конгресса Европейского общества эндокринологов, Дублин, Ирландия, 16–20 мая 2015 г.
Authors: Комиссаренко Ю.И., Бобрик М.И., Сидорова И.В., Бурка О.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; МЛ «ДІЛА», г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Manuals
Амарил®М СР: новая форма выпуска, новые возможности для пациентов
Authors: Полторак В.В. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Препарат Цитофлавін® у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу: досвід використання
Authors: Черноброва О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр; Маруа Хаюк - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики та скринінгу метаболічних порушень у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Кобиляк Н.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Динник О.Б. - Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ; Кирієнко Д.В. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Опыт применения дапаглифлозина у больных сахарным диабетом 2-го типа
Authors: Шкала Л.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев; Клебан Я.И., Черпак О.В. - Железнодорожная клиническая больница № 2, г. Киев; Шкала О.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев; Карапетян Е.А., Волковская Т.Г. - Железнодорожная клиническая больница № 2, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Шляхи корекції модифікованих факторів ризику в лікуванні синдрому діабетичної стопи
Authors: Марченко О.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Центральна районна лікарня, м. Бровари
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ускладнений оніхомікоз у хворих із метаболічним синдромом: клінічні аспекти девіацій лабораторних ознак ендотеліальної дисфункції та полігіповітамінозу
Authors: Надашкевич О.Н., Вергун А.Р., Кіт З.М., Вергун О.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів із схильністю до надлишкової маси тіла
Authors: Іванова Л.А. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Значення фактора Віллебранда як предиктора ризику розвитку остеопоротичного процесу в жінок із гіпотиреозом
Authors: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості цитокінового профілю у хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом
Authors: Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості порушень мінерального обміну у хворих на багатовузловий зоб після тиреоїдектомії
Authors: Кашперська В.Я. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Физиологические изменения функции щитовидной железы во время беременности
Authors: Прилуцкий А.С., Глушич С.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз основних показників здоров’я населення та кадрового забезпечення діабетологічної допомоги в Київській області за умов впровадження медико-технологічних документів (2010–2012 рр. і 2012–2014 рр.)
Authors: Ткаченко В.І., Маньковський Б.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Видиборець Н.В., Коваленко О.Ф. - Київська обласна клінічна лікарня, ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Досвід роботи кабінету уролога-андролога Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру
Authors: Прудиус П.Г., Вільчинська Н.В., Чеботарьов Ю.Л. - Обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Діагностика діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (Огляд літератури та власні дані)
Authors: Кравчун Н.О., Дорош О.Г., Романова І.П., Чернявська І.В., Полозова Л.Г., Дунаєва І.П., Черняєва А.О. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Аналіз показників росту дівчаток із синдромом Шерешевського — Тернера залежно від каріотипу в українській популяції
Authors: Зелінська Н.Б., Шевченко І.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Погадаєва Н.Л. - Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Глоба Є.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Розлади харчової поведінки як предиктори розвитку ожиріння в дітей
Authors: Сорокман Т.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Случай сочетания синдрома пустого турецкого седла и опухоли надпочечника с ложным преждевременным половым развитием у четырехлетнего мальчика
Authors: Бабаходжаева Ш.А., Урманова Ю.М. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Amaryl® М SR: new product release form, new possibilities for the patients
Authors: V. Poltorak - SI «V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of NAMS of Ukraine», Kharkiv; М. Gorshunska - Kharkiv Postgraduate Medical Academy; N. Krasova - SI «V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of NAMS of Ukraine», Kharkiv
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Computer-Tomographic characterization of adrenal neoplasms
Authors: H.А. Аlimukhamedova, Z.Yu. Khalimova - RSNPMC of Endocrinology, Таshkent, Uzbekistan
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Status of indicators characterizing the state of apoptosis and angiogenesis in patients with inactive pituitary adenomas
Authors: Kholova D.Sh., Khalimova Z.Yu., Urmanova Yu.M., Alieva D.A., Alimukhamedova G.O. - Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Endocrinology MoH of Uzbekistan, department of neuroendocrinology; Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, Tashkent
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The prevalence of lipid disorders in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Authors: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moskow; Kolesnik T.V. - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moskow; Romanov V.Y., Kulyk O.Y., Shkreba A.A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine", on behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Eating disorders as predictors of the development of obesity in childhood
Authors: T.V.Sorokman - Bukovinian state medical university, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Physiological changes of the thyroid gland function in pregnancy
Authors: O. Prylutskyi, S. Hlushych - M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Endogenous peptide apelin and pathological cardiac remodeling in hypertension patients with type 2 diabetes
Authors: Koval S., Iushko K., Starchenko T. - GI "L.T.Malaya Therapy National Institute of the NAMS of Ukraine“, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches