Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Актуальна інфектологія"
2 (7) 2015

Эпидемиологические особенности синдрома внезапной смерти у детей первого года жизни
Автори: Медведева В.В., Кучеренко Н.П., Голубова Т.Ф., Бобровицкая А.И., Гончарова Л.А., Коваленко Т.И., Голосной Э.В. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Использование результатов ГеноФиброТеста в повседневной клинической практике
Автори: Анастасий И.А. — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні уявлення про розвиток недіабетичних кетоацидозів у дітей Частина 1 (аналітичний огляд літератури)
Автори: Пипа Л.В., Леньга В.Р., Руда В.І. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Особливості сучасного перебігу енцефалітів у дітей (огляд клінічних випадків)
Автори: Колоскова О.К., Іванова Л.А., Бєлашова О.В., Марусик У.І., Білейчук Р.Ю. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність патогенетично обґрунтованого підходу до ведення вагітних з порушеним мікробіоценозом статевих шляхів
Автори: Ауссі Марван — Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Информативность менингеального синдрома при серозных менингитах у детей
Автори: Ходак Л.А., Браилко В.И. — Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічно-параклінічні особливості перебігу атопічного дерматиту на тлі порушення мікробного пейзажу кишечника у немовлят
Автори: Колоскова О.К., Марусик У.І., Кордунян Н.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Препараты, восстанавливающие микробиоценоз, как этиотропная терапия острых кишечных инфекций у детей
Автори: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Осипова Т.Ф., Рещиков В.А., Козина С.Ю. — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Эффективность Genexpert MTB/RIF у больных с новыми случаями и рецидивами туберкулеза легких
Автори: Разнатовская Е.Н. — Запорожский государственный медицинский университет; Михайлова А.А. — КУ «Специализированное территориальное объединение "Фтизиатрия"»; Костенко И.А. — КУ «Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетичне обґрунтування застосування тівортіну у хворих на мультирезистентий туберкульоз легень
Автори: Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Субсепсис Вісслера — Фанконі як результат персистуючої стрептококової інфекції
Автори: Кірсанова Т.О. — Харківський національний медичний університет
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
О путях повышения качества и эффективности противоэпидемических мероприятий по локализации эпидемического очага инфекций, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Автори: Самойлов М.И., Корнеев А.Г., Боженова И.В., Соловых В.В., Калинина Т.Н. — ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра эпидемиологии и инфекционных болезней, Россия
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Науково-практична конференція «Фармакотерапія інфекційних захворювань»
Автори: Трихліб В.І. — Українська військово-медична академія, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Медичні форуми