Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 4 (54) 2014

До 50-річного ювілею наукової установи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Authors: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Anniversaries
Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных хроническим рефлюкс-гастритом
Authors: Коваленко А.Н. - ГУ «Дорожная больница» государственного предприятия «Одесская железная дорога»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у дітей перших місяців життя
Authors: Дмитрієва С.М. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження
Authors: Мосійчук Л.М., Демешкіна Л.В., Кушніренко І.В., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
The role of bile acids in morphological changes оf gastric mucosa in rats
Authors: Rudenko A.I., Mosiychuk L.M., Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of AMS of Ukraine», Dnipropetrovsk
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією
Authors: Свінціцький А.С. - НМУ ім. О.О. Богомольця; Соловйова Г.А. - Універсальна клініка «Оберіг»; Курик О.Г. - НМУ ім. О.О. Богомольця; ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ; Долгая Н.Є., Корендович І.В. - НМУ ім. О.О. Богомольця
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С при супутньому автоімунному синдромі
Authors: Господарський І.Я., Волинець К.В., Грушко В.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту
Authors: Діденко В.І., Кленіна І.А., Руденко А.І., Макарчук В.А., Ошмянська Н.Ю., Галінський О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Терапевтические возможности Холопланта в лечении дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии
Authors: Звягинцева Т.Д., Гаманенко Я.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки
Authors: Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С., Зав’ялова І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Ягмур В.Б., Заіченко Н.Г., Гладун В.М., Попок Д.В., Плещенко М.Л., Меланич С.Л. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Мосинцева О.В. - Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпропетровськ; Слаква І.І., Бородина Л.В. - Медико-санітарна частина № 6, м. Дніпропетровськ; Полешко В.Ю. - Дорожна лікарня, м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. - Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Гепатологические аспекты метаболического синдрома и возможности патогенетического лечения
Authors: Чернявский В.В., Сизенко А.К. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту у хворих після холецистектомії
Authors: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Тактика и хирургическое лечение механической желтухи различной этиологии
Authors: Ратчик В.М., Пролом Н.В., Орловский Д.В., Буренко А.Н. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis
Authors: Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of NAMN of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями кишечника и методы его коррекции
Authors: Дорофеев А.Э., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Кирьян Е.А. - Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава; Деркач И.А., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Значення фекального кальпротектину при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку
Authors: Абатуров О.Є., Степанова Ю.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Показники ферокінетики та регуляція метаболізму заліза у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Authors: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Паранько Г.С., Сорочан О.В., Кленіна І.А., Петішко О.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Актуальні питання діагностики та корекції лактазної недостатності в дітей та дорослих
Authors: Решетілов Ю.І., Редько І.І., Проценко Н.М., Кузнецова Л.П., Васильченко О.Ю., Богослав Т.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Возможность замены внутривенной формы омепразола на пероральную у пациентов с язвенным кровотечением
Authors: Савустьяненко А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при широкому спектрі патології гепатобіліарного тракту та інших органів та систем
Authors: Степанов Ю.М., Косинська С.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Стеатоз печени и стеатогепатит —  неизбежность смешанного генеза
Authors: Степанов Ю.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual