Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 6 (61) 2014

Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину
Authors: Підгірний Я.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Вентилятор-асоційований трахеобронхіт: огляд літератури
Authors: Волощук Р.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики (короткий огляд)
Authors: Шейман Б.С. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Георгіянц М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України; Постернак Г.І., Бондаренко І.В., Волков В.М., Постернак Д.Г. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
ESPEN. Что нового?
Authors: Наталия Куприненко
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Коррекция гиповолемии у хирургических больных с использованием комбинированного раствора Гекотон® в комплексе инфузионной терапии
Authors: Гриценко С.Н., Корогод С.Н. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; Пуха И.П. - Запорожская областная клиническая больница
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Использование пропофола у детей, или немного новой информации об известном препарате
Authors: Дмитриев Д.В. - Винницкий национальный медицинский университет, курс анестезиологии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей
Authors: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Эффективность препарата Ауротаз-Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами
Authors: Михневич К.Г., Хижняк А.А., Баусов Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра медицины неотложных состояний, анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Місце β-адреноблокаторів у комплексній терапії персистуючої форми фібриляції передсердь
Authors: Голдовський Б.М., Сідь Є.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Оптимизация профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в оперативной онкопульмонологии
Authors: Черний В.И., Смирнова Н.Н., Егоров А.А., Егоров А.Н., Босько И.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний и кардиохирургии Учебно-научного института последипломного образования; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, отделение анестезиологии и интенсивной терапии (без коек)
Categories: Medicine of emergency, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Особенности течения сердечной недостаточности при митральных пороках сердца
Authors: Жадан А.В., Зедгинидзе Э. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Досвід моніторингу внутрішньочерепного тиску з використанням екстракраніального тензодатчика
Authors: Ільчишин О.Я., Волощук Р.Р., Яськів Ю.О., Піган В.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Опыт применения препарата Пропофол-ново в нашей клинике
Authors: Бабак С.И., Крутой С.В., Злочевский А.Н. - КУ КОС «Киевская областная клиническая больница»; Пантес А.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Характер морфологических изменений в стенках бронхов, влияющий на риск возникновения послеоперационной несостоятельности культи бронха
Authors: Бойко В.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Смоляник К.Н. - Харьковский национальный медицинский университет; Козин Ю.И. - Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины; Наумова О.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Динаміка рівня соматостатину при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком
Authors: Щур О.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Oncology
Sections: Clinical researches
Стратегічні напрямки інтенсивної терапії субкомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета
Authors: Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Новое в диагностике и лечении острых панкреатитов
Authors: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Черненко В.Г., Мосенцев Н.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Організація навчального процесу викладання дисципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога» на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5-го курсу
Authors: Підгірний Я.М., Іванюшко О.В., Матолінець Н.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Комплексна біохемілюмінесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно-мозкової травми
Authors: Лук’янчук В.Д., Поліщук Є.М. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Сейфулліна І.Й. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Постернак Г.І. - Кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Кравець Д.С., Рисухіна Н.В. - Кафедра фармакології, ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Марцинко О.Є. - Кафедра загальної хімії та полімерів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз
Authors: Шальмін О.С., Ясінський Р.М. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області; Лукомська В.М. - КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер ЗОР»; Носач С.Г., Кучер Т.В. - Запорізький державний медичний університет, Асоціація фтизіатрів і пульмонологів Запорізької області
Categories: Medicine of emergency, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Вплив імплантації електрокардіостимулятора на когнітивну дисфункцію пацієнтів із брадіаритміями
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности клинической картины острых отравлений некоторыми суррогатами алкоголя: кардиодепрессивный эффект
Authors: Никонов В.В., Курсов С.В., Иевлева В.И., Белашко С.А., Воронцов В.В., Кучерявченко В.В., Романенко В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини)
Authors: Ломей Я.І. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область; Цюк І.І. - КЗ Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи», Сколівське районне відділення; Ломей Ю.Я. - КЗ Сколівської районної ради «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
Categories: Medicine of emergency, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаря-анестезіолога
Authors: Гарбар М.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Оцінка нутритивного статусу й енергопотреби в дітей у критичних станах
Authors: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The role of b-blockers in the treatment of patients with atrial fibrillation
Authors: Goldovsky B.M., Sid’ E.V. - State Institute «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Inotropes and vasopressors in practise of anesthesiologist
Authors: Harbar M. - Lviv national medical university named after DanyloHalytsky
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Systemic inflammatory response syndrome peculiarities in patients with HIV/AIDS-associated tuberculosis
Authors: Shalmin О.S., Yasinskiy R.M., Lukomska V.M., Nosach S.G., Kucher Т.V.
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effect of cardic pacemaker implantation on cognitive dysfunction in patients with bradyarrhythmias
Authors: Stadnik S.N. - Military Medical Clinical Center, Lviv, Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Optimizing the prevention of venous thromboembolic complications in the operative ecopolitology
Authors: Mr. C.I., Smirnova N.N., Egorov A.A., Egorov, A.N., Bosco I.L.
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Multimodal approach to perioperative anesthesia in children
Authors: Mishchuk V.R., MD. PhD. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Assessment ofnutritional status andenergy needsof childrenin critical condition
Authors: V. R. Mishchuk. MD. PhD. - DanyloHalytskyLviv National Medical University
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Anesthetic Management of Cesarian Section
Authors: Pidhirnyy J. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Department of Anesthesiology and Intensive Care
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Dynamics of somatostatin in chemical neurolysis in patients with colorectal cancer
Authors: O.I. Schur - Medical Academy of Postgraduate Education. Kharkiv. Ukraine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches