Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 5 (61) 2014

Буковинський край: історія розвитку ендокринології (до 70-річчя Буковинського державного медичного університету)
Authors: Бойчук Т.М., Пашковська Н.В., Паньків В.І., Ляшук П.М. - Буковинський державний медичний університет; Леонова М.О. - Обласний клінічний ендокринологічний диспансер, м. Чернівці
Sections: Нistory of medicine
Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок
Authors: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Surgery, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Зміни структури і функції серця за умов інсулінорезистентності при синдромі тиреотоксикозу
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вміст вітаміну D у хворих на автоімунний тиреоїдит із зниженою функцією щитоподібної залози
Authors: Поворознюк В.В., Паньків І.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники ліпідного і вуглеводного обміну у пацієнтів із надмірною масою тіла чи ожирінням
Authors: Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Свистун І.І. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Микроэлементный дисбаланс при диффузно-очаговой форме аутоиммунного тиреоидита
Authors: Караченцев Ю.И. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Харьковская академия последипломного образования МЗ Украины; Гончарова О.А. - Харьковская академия последипломного образования МЗ Украины; Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Частота артериальной гипертензии при объемных образованиях надпочечников различного генеза по данным обращаемости
Authors: Халимова З.Ю., Эгамбердиева З.Д. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Гормональні порушення як вагомий патогенетичний чинник виникнення вугрової хвороби в жінок
Authors: Наумова Л.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса
Authors: Исмаилов С.И., Акбутаев А.М., Элов А.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Глікований гемоглобін у практиці ендокринолога (огляд літератури і власні дані)
Authors: Глоба Є.В., Зелінська Н.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Досвід застосування препаратів генно-інженерних інсулінів виробництва компанії «Фармак» у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Орленко В.Л., Єфімов А.С., Іваськіва К.Ю. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Проблема сочетанного дефицита йода и селена в развитии заболеваний щитовидной железы
Authors: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Профілактичний та лікувальний ефект воглібозу в менеджменті цукрового діабету
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Адипонектин та цукровий діабет 2-го типу (патогенетичні аспекти як підґрунтя для оптимізації антидіабетичної фармакотерапії)
Authors: Полторак В.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Красова Н.С. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України»
Categories: Endocrinology
Особливості порушень менструального циклу в жінок із ожирінням та шляхи їх корекції з використанням орлістату
Authors: Паєнок О.С., Костів М.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Роль системы обучения в формировании активной мотивации к самоконтролю у больных сахарным диабетом
Authors: Хижняк О.О., Барабаш Н.Е., Тихонова Т.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Досвід роботи Школи хворих на цукровий діабет у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі
Authors: Прудиус П.Г., Манжуловський Я.О., Костюк Н.В., Коломієць В.М. - Обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual