Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 3 (59) 2014

Гликемическая память как патогенетическое основание для формирования алгоритма современной антидиабетической терапии
Authors: Полторак В.В., Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3
Authors: Комісаренко Ю.І., Курченко А.І., Антоненко О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга
Authors: Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Бабаходжаева Ш.А., Гулямова Х.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы
Authors: Ребров Б.А., Сорокина Е.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Характеристика нарушений развития у мальчиков-подростков в г. Ташкенте по данным скрининга
Authors: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Ахмедова Ш.У., Гулямова Х.Р., Ходжаева Ф.С. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Бухарский государственный медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ефективність терапії альфа-ліпоєвою кислотою при синдромі діабетичної стопи
Authors: Паньків І.В. - Коломийська центральна районна лікарня
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности нейроэндокринных и гормональных нарушений при дефиците гормона роста у взрослых с объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Authors: Шакирова М.Ю. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз, г. Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Функциональное состояние системы «гипофиз — гонады» у мужчин с неактивными аденомами гипофиза и дефицитом гормона роста у взрослых
Authors: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Алиева Д.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Терапія синдрому глюкозотоксичності у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Супрун Є.В., Березова К.В., Супрун В.Є. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк»
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Investigation methods, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Застосування препарату Нейровітан у лікуванні ендокринних полінейропатій
Authors: Власенко М.В., Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Клинические подходы к лечению диабетических нейропатий
Authors: Каминский А.В. - Отдел радиоиндуцированной эндокринной патологии ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу
Authors: Волошин О.І., Доголіч О.І., Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Діабетична ретинопатія: новий підхід до медикаментозного лікування (Огляд літератури)
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology, Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету
Authors: Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги
Authors: Пасєчко Н.В., Юрчик О.В. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Використання ABC-аналізу для раціонального планування витрат на фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами
Authors: Германюк Т.А., Івко Т.І., Прудиус П.Г. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації; Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Peculiarities of clinical manifestation, course and treatment of patients with gout associated with hypothyroidism
Authors: O.I.Voloshyn, O.I.Dogolich, N.V.Pashkovska - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Role of thyroid hormones in development of atrial fibrillation in patients with thyroid pathology
Authors: Rebrov B.A., Sorokina E.E. - DZ "Lugansk State Medical University", Department of Internal Medicine , Faculty of Postgraduate Education.
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual