Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 1 (57) 2014

Діагностика діабетичної енцефалопатії за даними психометричних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Караченцев Ю.І. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології; Білецька О.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології; Чернявська І.В., Мисюра К.В., Дорош О.Г., Черняєва А.О., Гасанова О.О., Кравчун Н.А. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та принципи диференційованої терапії
Authors: Бобирьова Л.Є., Муравльова О.В., Городинська О.Ю. - Вищий державний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Нарушения углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом
Authors: Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Азизов Б.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; Республиканский специализированный центр хирургии имени акад. В. Вахидова МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Внутрішньосерцева гемодинаміка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Фуштей І.М., Гура Е.Ю. - Запорізька медична академія післядипломної освіти
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Clinical researches
Оценка эффективности новой структурированной программы для обучения больных сахарным диабетом 1-го типа в Республике Узбекистан
Authors: Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Исмаилов С.И. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Рахимова Г.Н. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский институт усовершенствования врачей, Республика Узбекистан; Абдуразакова З.К. - Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Изучение некоторых аспектов ведения больных сахарным диабетом 1-го типа с беременностью
Authors: Рахимджанова М.Т. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Исмаилов С.И., Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Тактика ведення хворих з інциденталомами надниркових залоз
Authors: Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Глимепирид (Aмарил®) в терапии больных сахарным диабетом 2-го типа (патофизиологическое обоснование и клиническая реализация)*
Authors: Полторак В.В., Кравчун Н.А. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Синдромна характеристика спадкової ендокринної патології
Authors: Пішак В.П., Ризничук М.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із серцевою недостатністю (Огляд літератури)
Authors: Паньків В.І. - Відділ профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Первичный гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, качество жизни (обзор литературы)
Authors: Рихсиева Н.Т. - Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Влияние неселективной реиннервации гортани на основные характеристики голоса
Authors: Паламарчук В.А. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches