Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 2 (11) 2011

Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки
Authors: В.І. Русин, Є.С. Сірчак, О.І. Петричко, М.М. Івачевський - Ужгородський національний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості лікування пацієнтів із холедохолітіазом і супровідними ендокринними розладами
Authors: М.П. Павловський, О.М. Сироїд, В.І. Коломійцев - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічна тактика у хворих з гігантськими дефектами черевної стінки
Authors: Л.С. Білянський, І.М. Тодуров, С.В. Косюхно, О.В. Перехрестенко - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Позволяет ли пересмотр классификации Атланты (1992) изменять решения в отношении диагностической и лечебной тактики при остром панкреатите?
Authors: И.А. Криворучко, Н.В. Красносельский, А.В. Сивожелезов, С.Н. Тесленко - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Влияние торакальной эпидуральной аналгезии на переносимость энтерального зондового питания после гастроинтестинальных операций
Authors: А.Л. Потапов - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Комбинированные операции по поводу ректо-вагинальных и ректо-везикальных свищей при местно-раcпространенном раке прямой кишки
Authors: В.В. Бойко, И.В. Криворотько - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности профилактики и лечения дисфункции печени и почек при остром панкреатите
Authors: М.Д. Дибиров, М.В. Костюченко, Ю.И. Рамазанова, Р.М. Габибов, Р.Р. Нухов, А.А. Ашимова - Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту
Authors: О.М. Литвиненко, І.В. Гомоляко, А.C. Калюжка - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі
Authors: Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин, Я.З. Патер - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности инструментального этапа комплексной диагностики обтурационной желтухи и острого холангита
Authors: В.Б. Борисенко, К.А. Крамаренко, А.Я. Бардюк - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопическая герниопластика в лечении сложных и рецидивных паховых грыж
Authors: М.Е. Ничитайло, И.И. Булик - Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Експериментальне дослідження накопичення розчину тріомбрасту в ділянці кишкового анастомозу після його селективного внутрішньоартеріального введення
Authors: М.І. Бурковський, І.П. Марцинковський, В.В. Гонтар, Н.А. Верба - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Військовий медично-клінічний центр Центрального регіону, Вінниця
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимізація вибору способу герніопластики пахових гриж
Authors: С.М. Піотрович, М.І. Тутченко, О.В. Васильчук, І.В. Клюзко - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Київський міський центр хірургії гриж живота
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Аероіонна діагностика патології підшлункової залози у сполученні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Authors: Ю.І. Решетілов, С.М. Дмитрієва, О.Ф. Цаприка - Запорізька медична академія післядипломної освіти
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці
Authors: В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, З.З. Парацій, В.І. Семіног, О.В. Шуляренко - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка швидкості загоєння ран у хворих на синдром діабетичної стопи під впливом електричного поля постійного струму
Authors: С.О. Якобчук, А.Г. Іфтодій, О.Б. Колотило, О.Б. Русак - Буковинський державний медичний університет, Чернівці
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Выбор оптимального эндоскопического хирургического вмешательства при различных локализациях псевдокист поджелудочной железы
Authors: Б.С. Запорожченко, О.Б. Зубков, В.Г. Шевченко, А.Ю. Корытная - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Обґрунтування застосування черезшкірних пункційних втручань під ультразвуковим контролем при обтураційній жовтяниці
Authors: П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, М.Л. Смирнов - Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, О.М. Мельник - Військовий медичний клінічний центр західного регіону, Львів
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вплив інтраопераційної ультрасонографії на методику оперативної корекції при обструктивній жовтяниці непухлинного генезу
Authors: А.І. Годлевський, А.В. Фуніков, С.Д, Хіміч, С.І. Саволюк, О.А. Ярмак, А.П. Превар - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування хворих на важкі форми гострого панкреатиту: aналіз результатів та фактори прогнозу
Authors: В.О. Сипливий, В.І. Робак, Г.Д. Петренко, К.В. Конь, Д.В. Євтушенко - Харківський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби
Authors: О.Л. Ковальчук, Т.В. Романюк, Д.Б. Фіра, В.В. Мельничук - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Этапное хирургическое лечение больных некротическим панкреатитом в фазе гнойных осложнений
Authors: В.В. Бойко, А.М. Тищенко, Ю.В. Иванова, Е.В. Мушенко, Р.М. Смачило, Н.Н. Брицкая, А.Н. Кудревич - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Новий спосіб хірургічного лікування кили Гілмора
Authors: І.Д. Герич, І.В. Стояновський, Г.І. Герич, О.М. Чемерис - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
До питання хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту
Authors: О.Є. Каніковський, О.А. Жупанов, В.В. Мосьондз, А.І. Кусьпісь - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лазер-індукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози
Authors: В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, О.І. Карел - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности иммунореактивности в раннем посттравматическом периоде у больных различного возраста с поражением органов пищеварительного тракта
Authors: Е.М. Климова, П.Н. Замятин, Т.И. Кордон, Л.А. Дроздов, Ю.В. Калашникова - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка стану хворих на великі післяопераційні вентральні грижі з супутньою патологією до операції
Authors: А.В. Бондаренко, П.Ф. Гюльмамедов - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вибір методів хірургічного лікування хворих на ускладнену стенозом пептичну виразку
Authors: О.В. Косинський - Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Предоперационная коррекция механической желтухи у больных с холедохолитиазом
Authors: Я.С. Березницкий, Н.А. Яльченко, С.С. Маловик - Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Применение синтетических материалов для пластики послеоперационных вентральных грыж
Authors: Н.Г. Кулиева - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості діагностики та хірургічної тактики при атипових формах холедохолітіазу
Authors: В.В. Петрушенко, Т.А. Кадощук, С.І. Андросов, І.В. Павлик, В.А. Рауцкіс, С.С. Стукан - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Рентгенэндоваскулярный гемостаз в комплексе хирургического лечения гастродуоденальных кровотечений язвенного генеза
Authors: В.Г. Дуденко, Н.А. Сыкал, В.П. Коноз - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
О рецидивах после паховой герниопластики по способу Lichtenstein I
Authors: В.В. Жебровский, В.В. Кисляков, С.Н. Воровский - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом
Authors: М.В. Безручко, C.В. Малик, С.П. Кравченко, О.С. Осіпов, О.М. Кузьменко - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Выбор метода лечения псевдокист поджелудочной железы
Authors: Н.Н. Милица, В.Б. Козлов, И.Н. Ангеловский, Н.Д. Постоленко, К.Н. Милица, В.В. Солдусова - Запорожской медицинской академии последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Мини-инвазивные методы лечения больных с циррозом печени, осложненном кровотечением
Authors: Ю.В. Грубник, В.Ю. Грубник, В.А. Фоменко, И.В. Московченко - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Современный подход к медикаментозной профилактике рецидива кровотечения из острых гастродуоденальных язв
Authors: В.И. Никольский, К.И. Сергацкий, А.В. Климашевич - Медицинский институт Пензенского государственного университета, Пенза, Россия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимизация тактики лечения больных тотально-субтотальным панкреонекрозом
Authors: И.Е. Верхулецкий, О.В. Розенко, Г.Г. Пилюгин, А.Г. Осипов, А.С. Гавриленко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Застосування Дельтарану® та даларгіну при експериментальному спайкоутворенні
Authors: В.М. Демидов, С.М. Демидов - Одеський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Огнестрельные поражения легких
Authors: В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев, Д.В. Минухин, К.Н. Смоляник, А.Ф. Асамбаев - Харьковский государственный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тактика хирургического лечения жидкостных скоплений и псевдокист поджелудочной железы
Authors: В.М. Ратчик, Б.Ф. Шевченко, А.М. Бабий, Д.В. Орловский, Г.В. Лукинов - ДУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Использование радиочастотной термоабляции при лечении опухолей печени и поджелудочной железы
Authors: В.Г. Ярешко, С.Г. Живица - Запорожская медицинская академия последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Результати 16-річного досвіду лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту
Authors: Є.С. Комарницький, В.М. Лазько, А.Є. Комарницький, Т.О. Мосійчук - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Системы протеолиза-фибринолиза экссудата брюшинной полости, париетальной и висцеральной брюшины и их роль в патогенезе спаечной болезни
Authors: Р.И. Сидорчук, А.М. Плегуца, А.С. Паляница, О.Й. Хомко, Р.П. Кнут - Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Эхонавигационная интервенция в хирургическом лечении осложнённых форм некротического панкреатита
Authors: А.К. Влахов, В.Н. Старосек - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Технологические усовершенствования применения низких температур при лапароскопических операциях у больных с патологией гепатобилиарной системы
Authors: С.А. Бычков, Р.Н. Гринёв, А.А. Олефиренко - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хирургическая тактика при инфицированном панкреонекрозе
Authors: С.А. Алиев, Б.М. Зейналов - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Наш опыт лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза
Authors: В.В. Ганжий, И.Ф. Сырбу, А.В. Бачурин, Н.А. Ярешко, В.В. Вакуленко, А.А. Бачурин - Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Диагностика и лечение холангиогенных абсцессов печени
Authors: А.А. Кипшидзе - Городская больница № 4, Севастополь
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Неспроможність швів анастомозів в хірургії товстої кишки
Authors: О.І. Пойда, В.М. Мельник - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Раннее энтеральное питание в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита
Authors: И.Е. Верхулецкий, Ю.Г. Луценко, А.Ф. Медведенко, Е.И. Верхулецкий, Д.Н. Синепупов - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вторичный иммунный дефицит. Общие иммуноглобулины у больных с вентральными грыжами. Ранняя диагностика послеоперационных осложнений
Authors: Т.Г. Лунина, А.Г. Лунин - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Модифицированный способ ликвидации остаточной полости после операций на печени
Authors: Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, Р.Е. Песчанский, К.И. Павлов, Н.К. Базиян - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches