Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Hypertension" 1 (33) 2014

Приверженность к лечению как ключевая предпосылка к снижению риска сердечно-сосудистых осложнений. Опыт применения фиксированной комбинации левовращающего амлодипина и аторвастатина у пациентов с артериальной гипертензией высокого риска
Authors: Воронков Л.Г., Вайда Л.С., Паращенюк Л.П., Ляшенко А.В., Ткач Н.А. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН Украины»; ГУ «Дорожная поликлиника» объединения «Львівська залізниця»
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Clinical researches
Ремоделювання серця та зміни загальної гемодинаміки в підлітків з артеріальною гіпертензією
Authors: Богмат Л.Ф., Ніконова В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Пружно-еластичні властивості загальних сонних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Дєдова В.О., Доценко М.Я., Боєв С.С., Шехунова І.О. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Clinical researches
Вплив гіпертонічної хвороби на нервово-психічний стан пацієнтів літнього та старечого віку
Authors: Матвієць Л.Г. - НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Neurology
Sections: Clinical researches
Что такое рациональная комбинированная антигипертензивная терапия и остается ли таковой комбинация ингибитора АПФ и диуретика?
Authors: Радченко А.Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Medical education