Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 7 (55) 2013

Застосування пульс-терапії метилпреднізолоном  та плазмаферезу в лікуванні автоімунної  офтальмопатії, асоційованої з гіпертиреозом
Authors: Черноброва О.І., Маруа Хаюк, Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний ендокринологічний диспансер
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Артеріальна гіпертензія як фактор ризику розвитку цукрового діабету
Authors: Романова І.П., Козаков О.В., Ільїна І.М., Місюра К.В., Кравчун Н.О. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан
Authors: Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Каримова М.М., Насырова Х.К., Ходжаева Ф.С., Бобоходжаева Ш.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Інгібітор альфа-глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии: место метформина
Authors: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев; Марциник Е.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа-ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати?
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Гормони жирової тканини і гестаційний цукровий діабет
Authors: Паєнок О.С., Коритко О.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; Петруняк Р.І. - Пологовий будинок, м. Коломия
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Питання та підходи до вибору тактики хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози
Authors: Янчій I.Р., Болгов М.Ю. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology, Oncology
Sections: Specialist manual
Влияние острой силовой нагрузки на показатели гормонального ответа у нетренированных юношей в процессе занятий атлетизмом
Authors: Чернозуб А.А. - Черноморский государственный университет им. Петра Могилы, г. Николаев
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Medical education
Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів
Authors: Бальон Я.Г., Самсон О.Я., Сімуров О.В., Тронько М.Д. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology