Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 7 (55) 2013

Застосування пульс-терапії метилпреднізолоном  та плазмаферезу в лікуванні автоімунної  офтальмопатії, асоційованої з гіпертиреозом
Authors: Черноброва О.І., Маруа Хаюк, Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний ендокринологічний диспансер
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Артеріальна гіпертензія як фактор ризику розвитку цукрового діабету
Authors: Романова І.П., Козаков О.В., Ільїна І.М., Місюра К.В., Кравчун Н.О. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Распространенность, факторы риска и осложнения несахарного диабета в Республике Узбекистан
Authors: Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Каримова М.М., Насырова Х.К., Ходжаева Ф.С., Бобоходжаева Ш.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Інгібітор альфа-глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Безопасность и эффективность сахароснижающей терапии: место метформина
Authors: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев; Марциник Е.Н. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Амбулаторне лікування пацієнтів із діабетичною нейропатією альфа-ліпоєвою кислотою. Який шлях введення препарату обрати?
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Гормони жирової тканини і гестаційний цукровий діабет
Authors: Паєнок О.С., Коритко О.О. - Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; Петруняк Р.І. - Пологовий будинок, м. Коломия
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Питання та підходи до вибору тактики хірургічного лікування диференційованого раку щитоподібної залози
Authors: Янчій I.Р., Болгов М.Ю. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology, Oncology
Sections: Specialist manual
Влияние острой силовой нагрузки на показатели гормонального ответа у нетренированных юношей в процессе занятий атлетизмом
Authors: Чернозуб А.А. - Черноморский государственный университет им. Петра Могилы, г. Николаев
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Цукровий діабет: визначення, класифікація, епідеміологія, фактори ризику
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Medical education
Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів
Authors: Бальон Я.Г., Самсон О.Я., Сімуров О.В., Тронько М.Д. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology