Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний неврологічний журнал 3 (49) 2012

Ишемические нарушения спинномозгового кровообращения при остеопорозной гормональной спондилопатии
Автори: Герман Д.Г., Лисник В.С., Институт неврологии и нейрохирургии, Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, г. Кишинев, Республика Молдова.
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная эффективность цитиколинов в лечении острого ишемического инсульта
Автори: Никонов В.В., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Зозуля И.С., Национальная медицинская академия последипломного образования, Мироненко Т.В., Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мультифокальные вызванные потенциалы, связанные с событием, в ранней диагностике когнитивной дезинтеграции: клинико-нейрофизиологическая трактовка
Автори: Морозова А.В., Евтушенко С.К., Морозова Т.М., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Олмесартан в лечении больных ишемическим инсультом
Автори: Дубенко О.Е., Подушка И.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, Кульгейко В.В., Ковтунов О.В., Коваленко Д.П., Олейник Л.В., Нестеренко Т.И. - Городская клиническая больница № 7, г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна оцінка ефективності системи протиалкогольної та протинаркотичної профілактики для дітей шкільного віку
Автори: Вієвський А.М., Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможности использования ЦОГ-2 селективного препарата эторикоксиба в лечении хронической боли, обусловленной патологией опорно-двигательного аппарата
Автори: Галаева Я.Ю., Евтушенко И.С., Галаева А.А., Плахова А.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького ДОКТМО, терапевтическое отделение для участников ЛПА на ЧАЭС
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метеолабільність при хворобі Паркінсона. Патогенетичні аспекти
Автори: Лукашевич П.В., НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная оценка эффективности этифоксина (Стрезам®) и гидазепама у пациентов с тревожно-депрессивным расстройством
Автори: Юрьева Л.Н., Огоренко В.В., Анисимов С.В., ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра психиатрии ФПО КУ «Днепропетровская клиническая психиатрическая больница при Днепропетровском областном совете»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейропротекция при ишемическом инсульте: эффективность милдроната
Автори: Суслина З.А., Максимова М.Ю., Кистенев Б.А., Федорова Т.Н., ГУ НИИ неврологии РАМН, г. Москва, Россия
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування хворих із тунельними та компресійно-ішемічними невропатіями периферичних нервів
Автори: Поліщук М.Є., Муравський А.В., Татарчук М.М., Сулій Л.М., Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, м. Київ, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Принципы коррекции холинергической недостаточности, развивающейся в восстановительном периоде лечения травматической болезни головного мозга и мозгового инсульта
Автори: Черний Т.В., Андронова И.А., Черний В.И., Городник Г.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, ДОКТМО, г. Донецк
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості постінсультних когнітивних порушень у пацієнтів із метаболічним синдромом
Автори: Копчак О.О., Центральний госпіталь МВС України, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками закритої черепно-мозкової травми
Автори: Григорова І.А., Куфтеріна Н.С., Харківський національний медичний університет, кафедра неврології
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Факторы роста тканей и нервов
Автори: Levi-Montalcini, профессор, Факультет зоологии, Университет Вашингтона, Сент-Луис, Миссури, США
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Від вірогідної діагностики до ефективної терапії розсіяного склерозу
Автори: Негрич Т.І., Сорокін Б.В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Євтушенко С.К., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивный резерв: причины снижения и защитные механизмы
Автори: Слободин Т.Н., Горева А.В., Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Принципи лікування запаморочень
Автори: Трінус К.Ф., ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Применение Оксибрала в лечении хронической ишемии мозга
Автори: Дюба Д.Ш., ЕВТУШЕНКО С.К., Государственное учреждение «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины», г. Донецк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Механизм и закономерности развития инфекционных и воспалительных вирусных осложнений при геморрагическом инсульте
Автори: Герцев В.Н., Сон А.С., Одесский национальный медицинский университет, Васильева И.Г., Государственное учреждение «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова» НАМН Украины, г. Киев, Макаренко А.Н., Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Недостаточность минералокортикоидов: этиология, патогенез, диагностика, подходы к лечению
Автори: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія, Терапія
Розділи: Медична освіта