Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 2 (42) 2012

Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа
Authors: Кравчун П.Г., Крапивко С.А., Кравчун П.П., Кадыкова О.И., Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии, Харьковская городская клиническая больница № 27
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2-го типа
Authors: Панькив Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом профилактики эндокринных заболеваний, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины. Власенко Марина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой эндокринологии с курсом последипломной подготовки, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Кравчун Нонна Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины» по научной работе. Марциник Евгений Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии, Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет
Authors: Вернигородський В.С., Войцеховська Т.М., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В., Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2
Authors: Сокольнікова H.B., Харківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом
Authors: Маніщенкова Ю.О., Шкала Л.В., Соловйова І.В., Луганський державний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов
Authors: Гусова А.А., Кафедра эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», Россия
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента
Authors: Ефимов Д.А., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ефективність повторного призначення актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет
Authors: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Инсулинотерапия в клинической практике
Authors: Науменко В.Г., Кафедра эндокринологии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
Authors: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Скрипник Н.В.*, Свистун І.І., Голик І.В.**, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, * Івано-Франківський національний медичний університет, ** Тернопільська університетська лікарня
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Бережіться псевдоцілителів діабету!
Authors: Нікберг І.І., професор, член-кореспондент Російської академії природознавства, м. Сідней, Австралія
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Загальна тиреоїдологія
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы)
Authors: Ахмедова Ш.У. , Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Можливості Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків
Authors: Большова О.В., Самсон О.Я.*, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», * НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста
Authors: Убайдуллаева Н.Б., Хакимджанова Д.М., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса
Authors: Свириденко Н.Ю.1, Бєловалова І.М.1, Шеремета М.С.1, Гарбузов П.І.2, Чепуріна А.А.1, Гончаров М.П.1, 1 ФДБЗ «Ендокринологічний науковий центр Росмедтехнологій», м. Москва, 2 Медичний радіологічний науковий центр РАМН, м. Москва, Росія
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода
Authors: Раджабова Ш.Ш., ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Махачкала, Россия
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Тестостерон и качество жизни женщины (обзор литературы )
Authors: Хайдарова Ф.А., Нигматова С.С., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Ташкентский медицинский педиатрический институт МЗ РУз
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Изменение образа жизни как часть комплексной терапии хронического системного воспаления при метаболическом синдроме
Authors: Кайдашев И.П., Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches