Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 12, №2, 2011

Authors: Корж Н.А., Романенко К.К., Горидова Л.Д., Прозоровский Д.В. ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Білий С.І., Товстограй В.М., Дараган Р.І. Міжобласний центр хірургії кисті, м. Дніпропетровськ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Слободской А.Б., Бадак И.С., Воронин И.В., Дунаев А.Г., Быстряков П.А. ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница», Россия
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Левицький А.Ф., Бебешко О.В., Головатюк Д.В., Черняк І.С. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ. Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ.
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Гошко В.Ю., Кабацій М.С., Мороз Д.М., Мельник М.В., Голюк Є.Л. ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Проценко Г.О., Іванова К.А., Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Кочергина В.В., Власенко А.В., Остапченко Д.А., Карпов П.П., Долоксарибу А.К., Шестаков Д.А., Воднева М.М., Воеводина Е.С., Символокова Д.В., Павлюхин И.Н., ГКБ им. С.П. Боткина, ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, г. Москва, Россия
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Березка М.І., Литовченко В.О., Григорук В.В., Перепелиця Є.Є. Харківський національний медичний університет Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Hanna M.H.1, Elliott K.M.1, Stuart-Taylor M.E.2, Roberts D.R.3, Buggy D.4, Arthurs G.J.5, 1King’s College Hospital, Pain Research Unit, London, 2Southampton General Hospital, Anaesthetic Department, Southampton, 3Freeman Hospital, Anaesthetic Department, Newcastle, 4Leicester General Hospital, Anaesthetic Department, Leicester, 5Wrexham Malor Hospital, Anaesthetic Department, Wrexham, UK
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Кулик О.М., Чемерис О.А., Гачкевич Г.О. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська міська дитяча комунальна клінічна лікарня
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Страфун С.С., Грицай М.П., Вовченко А.Я., Гайко О.Г., Курінний І.М., Долгополов О.В. ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Лябах А.П., ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» Анкін М.Л., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Турчин А.М., КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Климовицкий В.Г., Тяжелов А.А., Гончарова Л.Д., Рами Талиб Мушер, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Золотухин С.Е., Шпаченко Н.Н., Коробов В.П., Попов С.В. НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Джалилов А.П., Ганиев А.К., Джалилова Ш.П., Акбарова Н.П. Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Науменко Л.Ю., Носивец Д.С.* Днепропетровская государственная медицинская академия, * Городская клиническая больница № 6, г. Днепропетровск
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Климовицкий В.Г., Антонов А.А., Лавриненко О.В., Черныш В.Ю., Лобко А.Я. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Швец А.И., д.м.н., профессор, Ивченко В.К., к.м.н., профессор, Самойленко А.А., к.м.н., доцент, Ивченко Д.В., к.м.н., доцент Луганский государственный медицинский университет
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Головаха М.Л. Запорожский государственный медицинский университет Лоскутов А.Е. Днепропетровская государственная медицинская академия Егоров В.Ф. Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Сморщок Ю.С., Волошин В.Д., Волошин О.С., Тернопільский державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Гужевський І.В., Герасименко С.І., Панченко Л.М., Магомедов О.М., ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Бур’янов О.А.1, Проценко В.В.2, Касем Менсіа1, Чорний В.С.2, 1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, 2ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Лобанов Г.В., Донецький НДІ травматології і ортопедії, Сікліцький В.В., Зубач О.Б., Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Герцен Г.І., Дибкалюк С.В., Зоргач В.Ю., Кафедра ортопедії та травматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Київська міська клінічна лікарня № 8
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Бородин Д.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Васюк В.Л., Кваснюк Д.І., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, УшЕнко О.Г., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Калашніков А.В., Вдовіченко К.В., Чалайдюк Т.П., ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Кузьміна А.П., Маркова О.Я., Урясьєва О.О., Кафедра терапії, кардіології та функціональної діагностики ФПО ДДМА, м. Кривий Ріг
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Шимон В.М., Василинець М.М., Пушкаш І.І., Пічкар І.Й., Гелета М.М., Гавришко М.Г., ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Інститут «Травми», м. Ужгород
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Драган В.В., Герман А.А., Федуличев П.Н., Филатов В.Э.*, Андрияшек Ю.И., Андрианов М.В., Данилюк А.В., ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь, *Центр механических испытаний и сертификации материалов и элементов конструкций Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, г. Киев
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Сухин Ю.В., д.м.н., профессор, Павличко Ю.Ю., Кафедра травматологии и ортопедии Одесского национального медицинского университета
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Івченко В.К., Меженський П.С., Швець О.І., Івченко Д.В. Луганський державний медичний університет
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Председатель — профессор В.А. Бабоша, секретарь — И.А. Шамардина
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Председатель — профессор В.А. Бабоша, секретарь — И.А. Шамардина
Categories: Traumatology and orthopedics
Authors: Председатель — профессор В.А. Бабоша, секретарь — И.А. Шамардина
Categories: Traumatology and orthopedics