Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Травма" Том 11, №3, 2010

Організація допомоги при поєднаній травмі та шляхи її удосконалення
Автори: А.А.Гарус, С.О.Марков, Ю.Г.Ігнатенко - Чернігівська обласна лікарня, Чернигів, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Інфекційні ускладнення  перебігу травматичного процесу У постраждалих з полісистемними пошкодженнями.  Повідомлення 1: Клініко-нозологічні ризики виникнення
Автори: С.О. Гур''єв, П.В. Танасієнко, В.В.Риджок - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерні особливості остеодефіциту у хворих на остеоартроз
Автори: Е.В.Добровинская, И.В.Тов, О.В.Синяченко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетичні механізми неспецифічних гематогенних спондилітів
Автори: Ю.Д.Титов, А.П.Энглези, Л.О.Бублик - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність лікування та можливі несприятливі наслідки терапії остеоартроза міжфалангових суглобів кистей
Автори: В.В.Поворознюк, А.В.Ченський - Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова АМН України, Київ, Донецька обласна лікарня відновного лікування, Донецьк Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Усунення феморо-ацетабулярного конфлікту резекційною остеохондропластикою
Автори: В. В. Філіпчук - ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», Київ,Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Стабилизирующие возможности различных способов фиксации при лечении переломов дистального отдела лучевой кости
Автори: Н.Н. Шпаченко, В.Ю. Черныш, Р.В. Евтеев, В.Ю.Чернецкий, М.Ю. Карпинский, И.А. Суббота - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко АМН Украины, Харьков, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительное изучение антимикробного действия некоторых антибиотиков и их аналогов в отношении возбудителей раневой инфекции
Автори: В.Т. Шевченко, В.Г. Пернакова, Е.Н. Поддубная - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение больных с переломами дистального метаэпифиза плечевой кости
Автори: Д.С.Носивец, В.В.Варин, Л.Ю.Науменко - ЗАО «НМЦ» «Клиника семейной медицины» , Днепропетровск, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ результатов и тактика лечения осложненных хондром кисти
Автори: Н.А. Борзых - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Областная клиническая травматологическая больница, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Метод внутрикостного дистракционного остеосинтеза голени
Автори: В. Г. Климовицкий, В. В. Драган, Л. Е. Гончарова, А. М.Абу Немер Джамаль, А. А. Кузнецов - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Медицинский центр «БОНАМЕД», Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика и лечение сочетанных повреждений грудной клетки и конечностей
Автори: А.Ю. Магомедов, С.А. Винокуров, В.Г. Непомнящий, Ю.А. Магомедов, А.В. Владзимирский - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности лечения травматического остеомиелита длинных костей у больных после применения различных видов остеосинтеза
Автори: А.К.Рушай - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ропівакаїн: динаміка компонентів блокади нервів для ортопедичних операцій
Автори: В.С. Фесенко, В.І. Коломаченко - Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська обласна клінічна трав-матологічна лікарня, Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ультрасонографическая диагностика при повреждении лучевого нерва
Автори: С.У. Асилова, Г.К. Нуримов, У.М. Рустамова, Н.З. Назарова - Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Практичні результати використання пайлер – терапії у комплексно-му лікуванні постраждалих з посттравматичним остеомієлітом довгих кісток кінцівок
Автори: К.А. Бодаченко, А.К.Рушай М.М. Шпаченко, Т.А. Колосова, А.А. Щадько, Р.В. Чучварьов - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние длительности аноксии сегментов кисти при травматическом отчленении на их дальнейшее восстановление
Автори: А.В. Борзых, В.В. Пастернак, А.И. Погориляк, И.М. Труфанов - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Наш опыт применения стержневых аппаратов внешней фиксации для лечения пострадавших с нестабильными повреждениями тазового кольца
Автори: В.К. Ивченко, Г.В. Лобанов, В.А.Родичкин,А.А. Лубенец, С.В. Петросянц - Луганский государственный медицинский университет, Луганск, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Луганская областная клиническая больница, Луганск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Повреждения синовиальной оболочки коленного сустава, клиника и лечение
Автори: Г. И. Герцен, А. В. Лесовой, С. И. Малохатько, С. В. Магеровский - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Метаболические процессы у пострадавших с различной выраженностью мягкотканного компонента повреждений тазовой области
Автори: Д.В.Пастернак, В.Ю.Черныш, Л. И. Донченко, А.В.Степура - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічне лікування нестабільних переломів дистального епіметафіза променевої кістки
Автори: С.С. Страфун, С.В.Тимошенко - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Закрытый интрамедуллярный остеосинтез при лечении высоких переломов большеберцовой кости
Автори: А.Н.Челноков, Д.А.Бекреев - Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина, Екатеринбург, Россия
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця