Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Вплив сигнальної системи CD40-CD40L на інтенсивність болю в дітей після операцій на передній черевній стінці при використанні різних методик знеболювання

Автори: Ya.V. Semkovych
Communal Non-Profit Enterprise “Ivano-Frankivsk Regional Children’s Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk Regional Council”, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. В експериментальних дослідженнях на моделях пошкодження периферичних нервів показано, що сигнальна система CD40-CD40L відіграє важливу роль у розвитку нейропатичного болю. Регіонарна анестезія в педіатричній практиці є одним з найбільш цінних і безпечних засобів для лікування періопераційного болю, а також важливою частиною сучасної анестезіологічної практики. Мета: оцінити динаміку вмісту ліганду CD40L у сироватці крові та його можливий зв’язок з інтенсивністю болю в дітей на тлі загального знеболювання та його комбінації з різними видами регіонарної анестезії після операцій на передній черевній стінці. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 87 дітей віком 7–18 років, яким проводилось оперативне втручання на передній черевній стінці із різними варіантами анестезіологічного знеболювання. Усі пацієнти були розподілені на 3 групи: І (n = 33) — загальнe знеболювання з використанням морфіну; ІІ (n = 27) — загальне знеболювання із застосуванням регіонарного блоку поперечної фасції живота (РБПФЖ); ІІІ (n = 27) — загальне знеболювання з використанням РБПФЖ в поєднанні з блокадою квадратного м’яза попереку (КМП-4) однією ін’єкцією. Результати. Установлено, що в дітей I групи через дві години після оперативного втручання вміст CD40L в сироватці крові становив 4283 пг/мл, з незначною тенденцією до зниження на момент виписки (U-критерій Манна — Уїтні = 52,5; р = 0,593). Пацієнти II групи через 2 год після операції мали вірогідно менший середній рівень CD40L в сироватці крові — на 25,3 % (U = 10,0; р = 0,002) порівняно з дітьми I групи. Через добу після операції середній сироватковий уміст CD40L був меншим на 15,1 % (U = 26,0; р = 0,20) порівняно з таким станом на 2 год, а також статистично вірогідно меншим на 33,3 % (U = 10,0;
р = 0,003) відносно показника при використанні лише загального опіоїдного знеболювання в той же термін дослідження. На момент виписки середній рівень CD40L у сироватці крові був вірогідно меншим — на 54,4 % (U = 7,0; р = 0,003) відносно попереднього терміну дослідження в цій групі, а також на 68,5 % (U = 3,0; р = 0,000) порівняно з відповідним показником у групі загального знеболювання. У III групі дітей середній сироватковий рівень CD40L в усі терміни після операції був вірогідно меншим — у 4–7,6 раза (U = 0,0; р = 0,000) порівняно з відповідними показниками дітей II групи. Найменший рівень CD40L в сироватці крові реєструвався на момент виписки — 133 пг/мл.
Висновки. Установлено, що показники сигнальної системи CD40L мають тенденцію до зростання при оперативних втручаннях на передній черевній стінці в дітей. Інтенсивність післяопераційного болю має тісний прямий зв’язок із рівнем CD40L у сироватці крові. За умов використання комбінованого блоку  РБПФЖ + КМП-4 відмічаються найнижчі сироваткові рівні CD40L, що асоціюється з найменшою інтенсивністю післяопераційного болю.

Background. The aim of the study was to assess changes in the serum CD40L level and its potential relationship with pain severity in children after anterior abdominal wall surgery on the background of general anaesthesia and its combination with various regional anaesthesia techniques. Materials and methods. The study included 87 children who underwent anterior abdominal wall surgery using different analgesic techniques. All children were divided into 3 groups: group I (n = 33) — general anaesthesia using morphine; group II (n = 27) — general anaesthesia with the transversalis fascia plane block (TFPB); group III (n = 27) — general anaesthesia using the TFPB combined with the quadratus lumborum block (QLB-4) via a single injection. Results. In group I, the mean serum level of CD40L two hours after surgery was 4,283 pg/ml, with a slight downward trend at discharge (Mann-Whitney U test = 52.5; р = 0.593). In group II, CD40L reduced significantly, by 25.3 % (U = 10.0; р = 0.002); 24 hours after surgery, it decreased by 15.1 % (U = 26.0; р = 0.20). At discharge, the level of CD40L in this group reduced significantly, by 54.4 % (U = 7.0; р = 0.003). In group III during all observation periods, the mean serum level of CD40L was 4–7.6 times lower (U = 0.0; р = 0.000) than corresponding levels in children of group II. Conclusions. The indicators of CD40L signaling were found to increase in paediatric anterior abdominal wall surgeries. There was a close positive correlation between postsurgical pain severity and CD40L serum levels. Single-injection TFPB + QLB-4 resulted in the lowest serum CD40L levels, an indicative of the lowest intensity of postsurgical pain.


Ключові слова

регіонарна аналгезія; CD40L; післяопераційний біль; діти; лікування болю

regional analgesia; CD40L; postsurgical pain; children; pain management


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Tang T., Cheng X., Truong B. et al. Molecular basis and therapeutic implications of CD40/CD40L immune checkpoint. Pharmacol. Ther. 2021. 219. 107709. doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107709.
 2. Bosmans L.A., Bosch L., Kusters P.J.H. et al. The CD40-CD40L Dyad as Immunotherapeutic Target in Cardiovascular Di-sease. J. Cardiovasc. Transl. Res. 2021. 14(1). 13-22. doi: 10.1007/s12265-020-09994-3.
 3. Ots H.D., Tracz J.A., Vinokuroff K.E., Musto A.E. CD40-CD40L in Neurological Disease. Int. J. Mol. Sci. 2022. 23(8). 4115. doi: 10.3390/ijms23084115.
 4. Cao L., Malon J.T. Anti-nociceptive Role of CXCL1 in a Murine Model of Peripheral Nerve Injury-induced Neuropathic Pain. Neuroscience. 2018. 372. 225-236. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.12.048.
 5. Jurga A.M., Rojewska E., Piotrowska A. et al. Blockade of Toll-Like Receptors (TLR2, TLR4) Attenuates Pain and Potentiates Buprenorphine Analgesia in a Rat Neuropathic Pain Model. Neural Plast. 2016. 2016. 5238730.
 6. Malon J.T., Maddula S., Bell H., Cao L. Involvement of calcitonin gene-related peptide and CCL2 production in CD40-mediated behavioral hypersensitivity in a model of neuropathic pain. Neuron. Glia Biol. 2011. 7(2–4). 117-128. doi: 10.1017/S1740925X12000026.
 7. Bian Z.M., Field M.G., Elner S.G., Kahlenberg J.M., Elner V.M. Distinct CD40L receptors mediate inflammasome activation and secretion of IL-1beta and MCP-1 in cultured human retinal pigment epithelial cells. Exp. Eye Res. 2018. 170. 29-39. doi: 10.1016/j.exer.2018.02.014.
 8. Fan H., Huang L., Yang D. et al. Respiratory infections in X-linked hyper-IgM syndrome with CD40LG mutation: a case series of seven children in China. BMC Pediatr. 2022. 22(1). 675. doi: 10.1186/s12887-022-03726-z.
 9. Marsman C., Verstegen N.J., Streutker M. et al. Termination of CD40L co-stimulation promotes human B cell differentiation into antibody-secreting cells. Eur. J. Immunol. 2022. 52(10). 1662-1675. doi: 10.1002/eji.202249972.
 10. Freedman S.B., Thull-Freedman J., Manson D. et al. Pediatric abdominal radiograph use, constipation, and significant misdiagnoses. J. Pediatr. 2014. 164(1). 83-8.e2.
 11. Reust C., Williams A. Acute abdominal pain in children. Am. Fam. Physician. 2016. 93(10). 830-836.
 12. Martin J. Regional anaesthesia in neonates, infants and children: an educational review. Eur. J. Anaesthesiol. 2015. 32(5). 289-297.
 13. Marella F., Canchi-Murali N., Mossetti V. General principles of regional anesthesia in children. BJA Educ. 2019. 19(10). 342-348. doi: 10.1016/j.bjae.2019.06.003.
 14. Blanco R., Ansari T., Riad W., Shetty N. Quadratus lumborum block versus transversus abdominis plane block for postope-rative pain after cesarean delivery: a randomized controlled trial. Reg. Anesth. Pain. Med. 2016. 41(6). 757-762. doi: 10.1097/AAP.0000000000000495.
 15. Ishio J., Komasawa N., Kido H., Minami T. Evaluation of ultrasound-guided posterior quadratus lumborum block for postoperative analgesia after laparoscopic gynecologic surgery. J. Clin. Anesth. 2017. 41. 1-4. doi: 10.1016/j.jclinane.2017.05.015.
 16. Kadam V.R. Ultrasound-guided quadratus lumborum block as a postoperative analgesic technique for laparotomy. J. Anaesthesiol. Clin. Pharmacol. 2013. 29(4). 550-552. doi: 10.4103/0970-9185.119148.
 17. Ueshima H., Hiroshi O. Intermittent bilateral anterior subcostal quadratus lumborum block for effective analgesia in lower abdominal surgery. J. Clin. Anesth. 2017. 43. 65. doi: 10.1016/j.jclinane.2017.09.018.
 18. Chakraborty A., Goswami J., Patro V. Ultrasound-guided continuous quadratus lumborum block for postoperative analgesia in a pediatric patient. A. A. Case Rep. 2015. 4(3). 34-36. doi: 10.1213/XAA.0000000000000090.
 19. Carvalho R., Segura E., Loureiro M.D., Assunção J.P. Quadratus lumborum block in chronic pain after abdominal hernia repair: case report. Braz. J. Anesthesiol. 2017. 67(1). 107-109. doi: 10.1016/j.bjan.2014.08.001.
 20. Watanabe K., Mitsuda S., Tokumine J., Lefor A.K., Moriyama K., Yorozu T. Quadratus lumborum block for femoral-femoral bypass graft placement: a case report. Medicine (Baltimore). 2016. 95(35). e4437. doi: 10.1097/MD.0000000000004437.
 21. Hebbard Р. Transversalis fascia plane block, a novel ultrasound-guided abdominal wall nerve block. Can. J. Anaesth. 2009. 56(8). 618-620. doi: 10.1007/s12630-009-9110-1.
 22. Dmytriiev D., Dmytriiev K., Stoliarchuk O. et al. Multiple organ dysfunction syndrome: what do we know about pain management? A narrative review. Anaesth. Intensive Care. 2019. 23(1). 84-91.
 23. Semkovych Y., Dmytriiev D., Dobrovanov O. et al. Acute and chronic pain in children. A modern view of the issue. Lek. Obzor. 2022. 71(9). 338-342.
 24. Dmytriiev D., Glazov E., Zaletskiy B. et al. A new modified technique of combined intramuscular quadratum lumborum block and its effectiveness. Lek. Obzor. 2020. 69(9). 285-291.
 25. Semkovych Ya., Dmytriiev D. Elevated serum TLR4 levels a potential marker for postsurgical chronic pain in pediatric patients with different approaches to analgesia. Front. Med (Lausanne). 2022. 9. 897533. doi: 10.3389/fmed.2022.897533.
 26. Semkovych Ya., Dmytriiev D. Genetic influences on pain mechanisms. Wiad. Lek. 2022. 75(7). 1776-1780. doi: 10.36740/WLek202207130.
 27. Semkovych Ya. Changes in the indicators of abdominal arterial circulation when applying various anesthetic techniques in children. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 2023. 13(47). 18-24. doi: 10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023.3.

Повернутися до номеру