Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Ефективність застосування метаболітотропної терапії в пацієнтів з інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2-го типу

Автори: M.V. Bielinskyi, N.M. Seredyuk, S.V. Fedorov, A.S. Herashchenko, D.A. Volynskyi
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У пацієнтів із діагнозом інфаркту ­міокарда з елевацією сегмента ST та цукровим діабетом 2-го типу спостерігається складний клінічний сценарій із підвищеним ризиком несприятливих серцево-судинних наслідків. Незважаючи на вдосконалення стандартних підходів до лікування інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, показники смертності та захворюваності серед осіб із супутнім цукровим діабетом 2-го типу залишаються значними. Мета: порівняти вплив аденозину та кверцетину як окремо, так і в комбінації зі стандартним лікуванням у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST та цукровим діабетом 2-го типу. Матеріали та методи. У цьому дослідженні використано проспективний рандомізований контрольований дизайн для порівняння ефектів аденозину, кверцетину та стандартного лікування в пацієнтів з інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2-го типу. Усього було обстежено 97 пацієнтів, рандомізованих у три групи: першу (аденозин і кверцетин), другу (кверцетин) і третю (тільки стандартне лікування). Пацієнтів спостерігали протягом 3 тижнів. Результати. Комбіноване лікування аденозином і кверцетином разом зі стандартним лікуванням продемонструвало більш виражений ефект на поліпшення серцевої функції порівняно з кверцетином і стандартним лікуванням. Зокрема, в групі комбінованого лікування спостерігалося значне зменшення підйому сегмента ST після черезшкірного коронарного втручання, що вказує на більше усунення ішемії міокарда. Крім того, в групі комбінованого лікування встановлено покращення ехокардіографічних параметрів, таких як фракція викиду лівого шлуночка й глобальна поздовжня деформація, що свідчить про покращення серцевої функції. Також комбіноване лікування позитивно вплинуло на показники якості життя, оцінені за допомогою валідованих опитувальників. Слід зазначити, що в групі комбінованого лікування спостерігалося незначне зниження індексу маси тіла. Висновки. Результати нашого дослідження підтверджують думку про те, що комбінація аденозину, кверцетину та стандартного лікування може забезпечити кращі результати порівняно зі стандартним лікуванням. Цей комбінований підхід продемонстрував більш суттєве усунення підйому сегмента ST, покращення серцевої функції та підвищення якості життя пацієнтів. Крім того, було виявлено потенційний позитивний вплив на масу тіла пацієнтів, про що свідчить незначне зниження індексу маси тіла в групі, яка отримувала комбіновану терапію.

Background. Patients diagnosed with an ST-elevation myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus present a complex clinical scenario with an increased risk of adverse cardiovascular outcomes. Despite advancements in the standard treatment approaches for an ST-elevation myocardial infarction, the mortality and morbidity rates among individuals with concomitant type 2 diabetes mellitus remain considerable. This study aims to compare the effects of adenosine and quercetin, both alone and in combination, with standard treatment on the outcomes in patients with an ST-elevation myocardial infarction and type 2 diabetes. Materials and methods. This study employed a prospective, randomized controlled design to compare the effects of adenosine, quercetin, and standard treatment in patients with an ST-elevation myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus. A total of 97 patients were recruited and randomly assigned to three groups: group 1 (adenosine and quercetin), group 2 (quercetin), group 3 (standard treatment only). The patients were followed up for 3 weeks. Results. The combined treatment with adenosine and quercetin, along with standard treatment, demonstrated a more pronounced effect on improving cardiac function compared to quercetin and standard treatment alone. Specifically, the combined treatment group exhibited a significant reduction in ST elevation after percutaneous coronary intervention, indicating a more complete resolution of myocardial ischemia. Moreover, the combined treatment group showed improvements in echocardiographic parameters, such as left ventricular ejection fraction and global longitudinal strain, indicating enhanced cardiac function. Additionally, the combined treatment appeared to have a positive impact on quality of life, as assessed by validated questionnaires. Notably, a slight decrease in body mass index was observed in the combined treatment group, suggesting a potential benefit in weight management. Conclusions. The results of our study support the notion that the combination of adenosine, quercetin, and standard treatment may offer superior outcomes compared to individual therapies or standard treatment alone. This combined approach demonstrated a more substantial resolution of ST elevation, enhanced cardiac function, and improved quality of life. Furthermore, there was a suggestive indication of potential weight management benefits, as evidenced by a slight decrease in body mass index in the group receiving the combined treatment.


Ключові слова

інфаркт міокарда; цукровий діабет 2-го типу; аденозин; кверцетин; серцева функція; якість життя

myocardial infarction; type 2 diabetes mellitus; adenosine; quercetin; cardiac function; quality of life


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Nanayakkara N., Curtis A.J., Heritier S. et al. Impact of age at type 2 diabetes mellitus diagnosis on mortality and vascular complications: systematic review and meta-analyses. Diabetologia. 2021. 64(2). 275-87. doi: 10.1007/s00125-020-05339-7.
 2. Rawshani A., Rawshani A., Franzén S. et al. Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med. 2017. 376(15). 1407-18. doi: 10.1056/NEJMoa1616749.
 3. Rawshani A., Rawshani A., Franzén S. et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med. 2018. 379(7). 633-44. doi: 10.1056/NEJMoa1800256.
 4. Mahmud E., Dauerman H.L., Welt F.G.P. et al. Management of Acute Myocardial Infarction During the COVID-19 Pandemic: A Position Statement from the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), the American College of Cardiology (ACC), and the American College of Emergency Physicians (ACEP). J. Am. Coll. Cardiol. 2020. 76(11). 1375-84. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.039.
 5. Kaura A., Sterne J.A.C., Trickey A. et al. Invasive versus non-invasive management of older patients with non-ST elevation myocardial infarction (SENIOR-NSTEMI): a cohort study based on routine clinical data. Lancet. 2020. 396(10251). 623-34. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31763-X.
 6. Zhang Y., Wernly B., Cao X. et al. Adenosine and adenosine receptor-mediated action in coronary microcirculation. Basic Res. Cardiol. 2021. 116(1). 17. doi: 10.1007/s00395-021-00859-7.
 7. Guieu R., Deharo J.C., Maille B. et al. Adenosine and the Cardiovascular System: The Good and the Bad. J. Clin. Med. 2020. 9(5). 1366. doi: 10.3390/jcm9051366.
 8. Bin-Jaliah I. Quercetin Inhibits Chronic Stress-Induced Myocardial Infarction in Rats. Int. J. Morphol. 2017. 35(4). 1363-9. doi: 10.4067/s0717-95022017000401363.
 9. Paez D.T., Garces M., Calabró V. et al. Adenosine A1 receptors and mitochondria: targets of remote ischemic preconditioning. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2019. 316(3). H743-50. doi: 10.1152/ajpheart.00071.2018.
 10. Azeem M., Hanif M., Mahmood K. et al. An insight into anticancer, antioxidant, antimicrobial, antidiabetic and anti-inflammatory effects of quercetin: a review. Polymer Bulletin. 2023. 80(1). 241-62. doi: 10 10.1007/s00289-022-04091-8.
 11. Thai B., Chia L., Nguyen A. et al. Adenosine Receptor-Mediated Cardioprotection Post-Myocardial Infarction Associated with Advanced Age. Heart Lung Circ. 2022. 31. S68. doi: 10.1016/j.hlc.2022.06.057.
 12. Wang L., Tan A., An X., Xia Y., Xie Y. Quercetin dihydrate inhibition of cardiac fibrosis induced by angiotensin II in vivo and in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020. 127. 110205. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110205.
 13. Dwivedi A.K., Dubey P., Cistola D.P., Reddy S.Y. Association Between Obesity and Cardiovascular Outcomes: Updated Evidence from Meta-analysis Studies. Curr. Cardiol. Rep. 2020. 22(4). 19. doi: 10.1007/s11886-020-1273-y.

Повернутися до номеру