Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Місце регіонарної анестезії в судинній хірургії: огляд літератури та власний досвід

Автори: Масуді А.В. (1, 2), Aбраменко А.В. (1), Дзюба Д.О. (1, 2), Лоскутов О.А. (2)
(1) — Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Судинна хірургія вважається хірургією високого ризику, і більшість операцій мають більше ніж 5% ризик гострої серцевої події. Пряма реконструкція аорто-клубово-стегнового сегмента пов’язана з 2,8% періопераційною летальністю, тоді як позаанатомічне шунтування дає 8,8 % летальності. Облітеруючий атеросклероз судин — це зростаючий виклик для охорони здоровʼя, оскільки захворювання вражає 8,5 мільйона людей у Сполучених Штатах і 200 мільйонів людей у всьому світі. Основні цілі оцінки судинних пацієнтів перед хірургічним втручанням — стратифікація ризику та потенційне його зниження безпечними методами анестезії. Мета: розгляд регіональної анестезії при каротидній ендартеректомії, резекції та протезуванні аневризми черевної аорти, протезуванні судин нижніх кінцівок та ампутації нижніх кінцівок на основі даних світової літератури та вибір безпечних методів проведення анестезії. Матеріали та методи. Матеріалами є сучасна світова література, світові наукометричні бази даних, як-от Scopus, Web of Science, MedLine, Cochrane database, та новітні наукові дослідження. За допомогою порівняльного методу аналізу проведено порівняння даних світової літератури з досвідом застосування регіонарних методів знеболювання в Київській обласній клінічній лікарні. Висновки. З огляду на наведені у статті дані можна вважати, що регіонарна анестезія є оптимальним методом для використання як моноанестезії або в комбінації із загальною анестезією в судинній хірургії. Використання цих методів анестезії досвідченим анестезіологом може скоротити перебування пацієнтів у лікарні та поліпшити перебіг захворювання в цієї досить складної популяції пацієнтів. Рішення про використання регіональних методів має прийматись разом пацієнтом, хірургом та анестезіологом після індивідуального обговорення профілю ризику та користі для кожного пацієнта та виду оперативного втручання.

Background. Vascular surgery is a high-risk procedure, and most interventions carry a greater than 5% risk of an acute cardiac event. Direct reconstruction of aorto-iliac-femoral segment is associated with a 2.8% perioperative mortality, whereas extra-anatomic bypass has an 8.8% mortality. Arteriosclerosis obliterans is a growing public health concern affecting 8.5 million people in the United States and 200 million people worldwide. Main goals of preoperative assessment of vascular patients are risk stratification and its potential reduction by safe methods of anesthesia. Aim: to compare regional anesthesia during carotid endarterectomy, abdominal aortic aneurysm resection and repair, repair of the lower limb vessels and lower extremity amputation based on the data of the world literature and the choice of safe methods of anesthesia. Materials and methods. The materials are modern world literature, Scopus, Web of Science, MedLine, the Cochrane databases and the latest scientific research. Using the comparative method of analysis, the world literature data were compared with the experience of using regional methods of analgesia at the Kyiv Regional Clinical Hospital. Conclusions. Given the data presented in the article, it can be considered that regional anesthesia is the optimal method for use as monoanesthesia or in combination with general anesthesia in vascular surgery. The use of these methods of anesthesia by an experienced anesthesiologist can decrease length of stay in the hospital and improve the disease course in this rather complex patient population. The decision to use regional techniques should be made by the patient, surgeon, and anesthesiologist after an individualized discussion of the risk-benefit profile for each patient and type of surgery.


Ключові слова

огляд, судинна хірургія; регіонарна анестезія; блокада шийного сплетення; TAP-блок; блокада стегнового нерва; блокада сідничного нерва

review; vascular surgery; regional anesthesia; cervical plexus block; transversus abdominis plane block; n.femoralis block; n.sciatic block


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Bouman E., Dortangs E., Buhre W., Gramke H.F. Current techniques and strategies for anesthesia in patients undergoing peripheral bypass surgery. J. Cardiovasc. Surg. (Torino). 2014 Apr. 55(2 Suppl. 1). 207-16. PMID: 24796915.
 2. Guimarães J.F., Angonese C.F., Gomes R.K., Junior V.M., Farias C. Anestesia para bypass vascular em membro inferior com bloqueio de nervos periféricos [Anesthesia for lower extremity vascular bypass with peripheral nerve block]. Rev. Bras. Anestesiol. 2017 Nov-Dec. 67(6). 626-631. Portuguese. doi: 10.1016/j.bjan.2015.12.003. Epub 2016 Jan 23. PMID: 26817796.
 3. Feringa H.H., Karagiannis S.E., Vidakovic R., et al. The prevalence and prognosis of unrecognized myocardial infarction and silent myocardial ischemia in patients undergoing major vascular surgery. Coron. Artery Dis. 2007. 18(7). 571-6. doi: 10.1097/MCA.0b013e3282f08e86.
 4. Herrington W., Lacey B., Sherliker P., Armitage J., Lewington S. Epidemiology of atherosclerosis and the potential to reduce the global burden of atherothrombotic disease. Circ. Res. 2016. 118. 535-46. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.307611. PMID: 26892956.
 5. Corson J.D., Chang B.B., Shah D.M., et al. The influence of anesthetic choice on carotid endarterectomy outcome. Arch. Surg. 1987. 122(7). 807-12. doi: 10.1001/archsurg.1987.01400190073014. PMID: 3592971.
 6. Lutz H.J., Michael R., Gahl B., et al. Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy-improving the gold standard? Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2008. 36. 145-9. doi: 10.1016/j.ejvs.2008.03.009. Epub 2008 May 15. PMID: 18485760.
 7. Vaniyapong T., Chongruksut W., Rerkasem K. Local versus general anaesthesia for carotid endarterectomy. Cochrane Database Syst. Rev. 2013. CD000126. doi: 10.1002/14651858.CD000126.pub4. Update in: Cochrane Database Syst. Rev. 2021 Oct 13. 10. CD000126. PMID: 24353155.
 8. Mądro P., Dąbrowska A., Jarecki J., Garba P. Anaesthesia for carotid endarterectomy. Ultrasound-guided superficial/intermediate cervical plexus block combined with carotid sheath infiltration. Anaesthesiol. Intensive Ther. 2016. 48. 234-8. doi: 10.5603/AIT.2016.0043. PMID: 27797095.
 9. GALA Trial Collaborative Group; Lewis S.C., Warlow C.P., Bodenham A.R., Colam B., Rothwell P.M., Torgerson D., et al. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2008 Dec 20. 372(9656). 2132-42. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61699-2. Epub 2008 Nov 27. PMID: 19041130.
 10. Guay J. The GALA trial: Answers it gives, answers it does not. Lancet. 2008. 372. 2092-3. PMID: 19041129. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61700-6.
 11. Thomas F. Bendtsen, Sherif Abbas, and Vincent Chan. Ultrasound-Guided Cervical Plexus Nerve Block. Nysora, chapter 32.
 12. Soeding P., Eizenberg N. Review article: anatomical considerations for ultrasound guidance for regional anesthesia of the neck and upper limb. Can. J. Anaesth. 2009. 6. 518-33. doi: 10.1007/s12630-009-9109-7. Epub 2009 May 28. PMID: 19475469.
 13. Shames M.L., Thompson R.W. Abdominal aortic aneurysms: surgical treatment. Cardiol. Clin. 2002. 20. 563-578. doi: 10.1016/S0733-8651(02)00063-2. 
 14. Kumar Y., Hooda K., Li S., Goyal P., Gupta N., Adeb M. Abdominal aortic aneurysm: pictorial review of common appearances and complications. Ann. Transl. Med. 2017. Vol. 5(12). P. 256. doi: 10.21037/atm.2017.04.32. PMID: 28706924; PMCID: PMC5497081.
 15. Flores J.A., Nishibe T., Koyama M., et al. Combined spinal and epidural anesthesia for abdominal aortic aneurysm surgery in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Int. Angiol. 2002. 21(3). 218-21. PMID: 12384640.
 16. Nishimori M., Low J.H., Zheng H., Ballantyne J.C. Epidural pain relief versus systemic opioid-based pain relief for abdominal aortic surgery. Cochrane Database Syst. Rev. 2012 Jul 11. (7). CD005059. doi: 10.1002/14651858.CD005059.pub3. Update in: Cochrane Database Syst. Rev. 2016. (1). CD005059. PMID: 22786494.
 17. Kietaibl S., Ferrandis R., Godier A., Llau J., Lobo C., Macfarlane A.J., et al. Regional anaesthesia in patients on antithrombotic drugs: Joint ESAIC/ESRA guidelines. Eur. J. Anaesthesiol. 2022 Feb 1. 39(2). 100-132. doi: 10.1097/EJA.0000000000001600. PMID: 34980845.
 18. Brown D.L. Atlas of Regional Anesthesia. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006. 
 19. Charlton S., Cyna A.M., Middleton P., Griffiths J.D. Perioperative transversus abdominis plane (TAP) blocks for analgesia after abdominal surgery. Cochrane Database Syst. Rev. 2010 Dec 8. (12). CD007705. doi: 10.1002/14651858.CD007705.pub2. Update in: Cochrane Database Syst. Rev. 2020 Apr 9. 4. CD007705. PMID: 21154380.
 20. Dziuba D.O., Nedashkivskyi S.M. Options of perioperative analgesia for patients with critical ischemia of the lower extremities operated with endovascular balloon. Emergency Medcine Ukraine. 2016. 3 (74). 72-74. [in Ukrainian].
 21. Parker S.D., Breslow M.J., Frank S.M., Rosenfeld B.A., Norris E.J., Christopherson R., et al. Catecholamine and cortisol responses to lower extremity revascularization: correlation with outcome variables. Perioperative Ischemia Randomized Anesthesia Trial Study Group. Crit. Care Med. 1995 Dec. 23(12). 1954-61. doi: 10.1097/00003246-199512000-00003. PMID: 7497717.
 22. Perler B.A., Christopherson R., Rosenfeld B.A., et al. The influence of anesthetic method on infrainguinal bypass graft patency: a closer look. Am. Surg. 1995. 61. 784-9. PMID: 7661476.
 23. Singh N., Sidawy A.N., Dezee K., Neville R.F., Weiswasser J., Arora S., et al. The effects of the type of anesthesia on outcomes of lower extremity infrainguinal bypass. J. Vasc. Surg. 2006 Nov. 44(5). 964-8; discussion 968-70. doi: 10.1016/j.jvs.2006.06.035. Epub 2006 Sep 26. PMID: 17000075.
 24. Bruhn J., Van Geffen G.J., Gielen M.J., Scheffer G.J. Visua-lization of the course of the sciatic nerve in adult volunteers by ultrasonography. Acta Anaesthesiol. Scand. 2008 Oct. 52(9). 1298-302. doi: 10.1111/j.1399-6576.2008.01695.x. PMID: 18823472.
 25. Ajmal M., Power S., Smith T., Shorten G.D. Ergonomic task analysis of ultrasound-guided femoral nerve block: a pilot study. J. Clin. Anesth. 2011. 23. 35-41. doi: 10.1016/j.jclinane.2010.06.006. PMID: 21296245.
 26. Strokan A.N., Shlapak I.P. Peripheral regional anesthesia. K.: Ryabina, 2014. 149 s. [in Russian].
 27. Hadzic A. Hadzic’s Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc., 2011.
 28. Yazigi A., Madi-Gebara S., Haddad F., et al. Combined sciatic and femoral nerve blocks for infrainguinal arterial bypass surgery: a case series. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2005. 19(2). 220-1. doi: 10.1053/j.jvca.2005.01.002. PMID: 15868533.
 29. Sigvant B., Wiberg-Hedman K., Bergqvist D., Rolandsson O., Andersson B., Persson E., Wahlberg E. A population-based study of peripheral arterial disease prevalence with special focus on critical limb ischemia and sex differences. J. Vasc. Surg. 2007 Jun. 45(6). 1185-91. doi: 10.1016/j.jvs.2007.02.004. PMID: 17543683.
 30. Borghi B., DʼAddabbo M., White P.F., Gallerani P., Toccaceli L., Raffaeli W., et al. The use of prolonged peripheral neural blockade after lower extremity amputation: the effect on symptoms associated with phantom limb syndrome. Anesth. Analg. 2010 Nov. 111(5). 1308-15. doi: 10.1213/ANE.0b013e3181f4e848. Epub 2010 Sep 29. PMID: 20881281.
 31. Masoodi A., Dziuba D., Melnyk O., Zlochevskiy O. Peripheral nerve catheter placement under direct vision of surgeon in patient after above knee amputation European Journal of Anaesthesiology. 2020 June. 37. e-Suppl. 58. 117. https://doi.org/10.26226/morressier.5d1cc24d57558b317a1736be.

Повернутися до номеру