Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №2, 2022

Повернутися до номеру

Аналіз особливостей анестезіологічного забезпечення при операціях пластики передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба на основі практики регіональної клінічної лікарні

Автори: Савчук Т.В. (1, 2), Дзюба Д.О. (1, 2), Клюзько І.В. (1), Лоскутов О.А. (2)
(1) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Протягом останніх 25 років спостерігається різке зростання кількості розривів зв’язок коліна, особливо розривів передньої хрестоподібної зв’язки. Артроскопічна реконструкція є золотим стандартом для такого роду травм, що зменшує частоту посттравматичного остеоартрозу та відновлює стабільність суглобів. Цей вид оперативних втручань характеризується вираженим больовим синдромом, що затримує ранню реабілітацію пацієнтів. Таким чином, ретельне планування протоколу постпроцедурного лікування болю при артроскопічній реконструкції є однією з головних прерогатив швидкого одужання та зниження захворюваності. У даній статті проведений аналіз анестезіологічного забезпечення 356 пацієнтів Київської обласної клінічної лікарні, яким проводилося оперативне втручання — артроскопічна пластика передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба із застосуванням регіонарної анестезії, та здійснене порівняння ефективності методик регіонарної анестезії зі світовим досвідом на основі даних літературних джерел, а також показано, що на сьогодні не існує золотого стандарту протоколу знеболювання та консенсусу щодо оптимального лікування післяопераційного болю.

Over the last 25 years, there has been a sharp increase in the number of knee ligament ruptures, especially anterior cruciate ligament ruptures. Arthroscopic reconstruction is the gold standard for such type of injury, it reduces the incidence of post-traumatic osteoarthritis and restores joint stability. This surgery is characterized by severe pain syndrome that delays the early rehabilitation of patients. Thus, careful planning of the protocol of postoperative pain control in arthroscopic reconstruction is one of the main prerogatives of rapid recovery and reduction of morbidity. This article analyzes the anesthetic management of 356 patients of Kyiv Regional Clinical Hospital who underwent anterior cruciate ligament reconstruction using regional anesthesia, compares the effectiveness of regional anesthesia techniques with world experience based on literature sources. It is also shown that there is currently no gold standard for the anesthesia protocol and consensus on the optimal postoperative pain control.


Ключові слова

артроскопічна реконструкція; передня хрестоподібна зв’язка; спінальна анестезія; регіонарна анестезія; бупівакаїн

arthroscopic reconstruction; anterior cruciate ligament; spinal anesthesia; regional anesthesia; bupivacaine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Baverel L., Cucurulo T., Lutz C., Colombet Р. et al.; French Arthroscopic Society Affiliations expan. Anesthesia and analgesia methods for outpatient anterior cruciate ligament reconstruction. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2016 Dec. 102(8S). Р. 251-255. PMID: 27687059. DOI: 10.1016/j.otsr.2016.08.007.
 2. Westermann R.W., Pugely A.J., Ries Z., Amendola A., Martin C.T., Gao Y. et al. Causes and predictors of 30-day readmission after shoulder and knee arthroscopy: an analysis of 15,167 cases. Arthroscopy. 2015. 31. Р. 1035e1-1040e1, doi: 10.1016/j.arthro.2015.03.029.
 3. Kort N.P., Bemelmans Y.F., van der Kuy P.H., Jansen J., Schotanus M.G. Patient selection criteria for outpatient joint arthroplasty. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2016. doi: 10.1007/s00167-016-4140-z.
 4. Robert A. Keller, Michael E. Birns, Adam C. Cady. Posterior capsule injection of local anesthetic for post-operative pain control after ACL reconstruction: a prospective, randomized trial. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019. Vol. 27. P. 822-826.
 5. Kuang M.J., Ma J.X., Fu L., He W.W., Zhao J., Ma X.L. Is Adductor Canal Block Better Than Femoral Nerve Block in Primary Total Knee Arthroplasty? A GRADE Analysis of the Evidence Through a Systematic Review and Meta-Analysis. J. Arthroplasty. 2017 Oct. 32(10). Р. 3238-3248.e3. doi: 10.1016/j.arth.2017.05.015. Epub 2017 May 17.
 6. Vijayalakshmi Sivapurapu, Shishir Suranigi Murugharaj. Comparison of intra-articular analgesics in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction surgeries: A randomized controlled trial. J. Anaesthesiol. Clin. Pharmacol. 2017 Jul-Sep. 33(3). Р. 391-396. doi: 10.4103/joacp.JOACP_257_16.
 7. Alexander J. Adams, Wallis T. Muhly, Harshad G. Gurnaney. Short-term Outcomes in Pediatric Patients Managed with Peripheral Nerve Blockade for Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and/or Meniscus Surgeries. DOI: 10.7759/cureus.2852.
 8. Parvizi А., Haddadi S., Nabi B.N. Comparison of Postoperative Pain in Patients Undergoing Arthroscopic Repair by Spinal or General Anesthesia. Journal of Clinical Anesthesia and Management. 2018. Vol. 3. Is. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.16966/2470-9956.133. ISSN 2470-9956.
 9. Karaaslan F., Karaoğlu S., Yurdakul E. Reducing intra-articular hemarthrosis after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction by the administration of intravenous tranexamic acid: a prospective, randomized controlled trial. Am. J. Sports Med. 2015. 43. Р. 2720-2726. doi: 10.1177/0363546515599629.
 10. Ritwik Kejriwal, Jeremy Cooper, Andrew Legg. Efficacy of the Adductor Canal Approach to Saphenous Nerve Block for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction With Hamstring Autograft. Orthopaedic Journal of Sports Medicine. Published Oct 10, 2018. https://doi.org/10.1177/2325967118800948.
 11. Veneziano G., Tripi J., Dmitry Tumin D. Femoral nerve blockade using various concentrations of local anesthetic for knee arthroscopy in the pediatric population. Journal of Pain Research. 2016. 9. Р. 1073-1079.
 12. Courtot L., Ferre F., Reina N. Patient Participation During Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Improves Comprehension, Satisfaction, and Functional Outcomes. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 2019. 7(4). 2325967119841089. DOI: 10.1177/2325967119841089.
 13. Lutz C., Baverel L., Colombet P. Pain after out-patient vs. in-patient ACL reconstruction: French prospective study of 1076 patients. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2016. 102. Р. 265-270.
 14. Herman Sehmbi, Richard Brull. Evidence Basis for Regional Anesthesia in Ambulatory Arthroscopic Knee Surgery and Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Part II: Adductor Canal Nerve Block — A Systematic Review and Meta-analysis. International Anesthesia Research Society. 2017. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002570.
 15. Runner R.P., Boden S.A., Godfrey W.S., Premkumar A., Samady H., Gottschalk M.B., Xerogeanes J.W. Quadriceps Strength Deficits After a Femoral Nerve Block Versus Adductor Canal Block for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Prospective, Single-Blinded, Randomized Trial. Orthop J. Sports Med. 2018, Sep 26. 6(9). 2325967118797990. doi: 10.1177/2325967118797990. eCollection 2018 Sep.
 16. Yung E.M., Brull R., Albrecht E., Joshi G.P., Abdallah F.W. Evidence Basis for Regional Anesthesia in Ambulatory Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Part III: Local Instillation Analgesia-A Systematic Review and Meta-analysis. Anesth. Analg. 2019 Mar. 128(3). Р. 426-437. doi: 10.1213/ANE.0000000000002599.
 17. Edwards M.D., Bethea J.P., Hunnicutt J.L., Slone H.S., Woolf S.K. Effect of Adductor Canal Block Versus Femoral Nerve Block on Quadriceps Strength, Function, and Postoperative Pain After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review of Level 1 Studies. Am. J. Sports Med. 2020 Jul. 48(9). Р. 2305-2313. doi: 10.1177/0363546519883589. Epub 2019, Dec 4.
 18. Abdallah F.W., Brull R., Joshi G.P; Society for Ambulatory Anesthesia (SAMBA). Pain Management for Ambulatory Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Evidence-Based Recommendations From the Society for Ambulatory Anesthesia. Anesth. Analg. 2019 Apr. 128(4). Р. 631-640. doi: 10.1213/ANE.0000000000003976.
 19. Ramlogan R., Tierney S., McCartney C.J.L. Anterior cruciate ligament repair and peripheral nerve blocks: time to change our practice? Br. J. Anaesth. 2019 Aug. 123(2). Р. 186-188. doi: 10.1016/j.bja.2019.05.028. Epub 2019, Jun 12.
 20. Tian Y., Tang S., Sun S., Zhang Y., Chen L., Xia D., Wang Y., Ren L., Huang Y. Comparison between local infiltration analgesia with combined femoral and sciatic nerve block for pain management after total knee arthroplasty. J. Orthop. Surg. Res. 2020 Feb 7. 15(1). Р. 41. doi: 10.1186/s13018-020-1577-z.
 21. Stebler K., Martin R., Kirkham K.R., Lambert J., De Sede A., Albrecht E. Adductor canal block versus local infiltration analgesia for postoperative pain after anterior cruciate ligament reconstruction: a single centre randomised controlled triple-blinded trial. Br. J. Anaesth. 2019 Aug. 123(2). Р. 343-349. doi: 10.1016/j.bja.2019.04.053. Epub 2019, May 24.
 22. Kort N.P., Bemelmans Y.F., Schotanus M.G. Outpatient surgery for unicompartmental knee arthroplasty is effective and safe. Knee Surg Sports Traumatol. Arthrosc. 2015. doi: 10.1007/s00167-015-3680-y.
 23. Lefevre N., Klouche S., De Pamphilis O., Devaux C., Herman S., Bohu Y. Postoperative discomfort after outpatient anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective comparative study. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2015. 101. Р. 163-166. doi: 10.1016/j.otsr.2014.07.036 [Epub 2015 Feb 7].
 24. McCartney C.J.L., McIsaac D. Are Peripheral Nerve Blocks Indicated in Ambulatory Knee Surgery? Anesth. Analg. 2019 Jan. 128(1). Р. 3-4. doi: 10.1213/ANE.0000000000003646. PMID: 30550466.
 25. Vorobeichik L., Brull R., Joshi G.P., Abdallah F.W. Evidence Basis for Regional Anesthesia in Ambulatory Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Part I-Femoral Nerve Block. Anesth. Analg. 2019 Jan. 128(1). Р. 58-65. doi: 10.1213/ANE.0000000000002854.
 26. https://compendium.com.ua/info/172114/naropin/
 27. Ola P. Rosaeg, Barbara Krepski, Nicholas Cicutti. Effect of preemptive multimodal analgesia for arthroscopic knee ligament repair. Regional Anesthesia and Pain Medicine. March 2001. Vol. 26, Is. 2. P. 125-130. https://doi.org/10.1053/rapm.2001.20982.
 28. Hari K. Parvataneni, Vineet P. Shah. Controlling Pain After Total Hip and Knee Arthroplasty Using a Multimodal Protocol With Local Periarticular Injections: A Prospective Randomized Study. The Journal of Arthroplasty. Sept 2007. Vol. 22, Is. 6. Suppl. P. 33-38. https://doi.org/10.1016/j.arth.2007.03.034.
 29. Raymond Tang, Holly Evans. Multimodal Analgesia for Hip Arthroplasty. Orthopedic Clinics of North America. Vol. 40. Is. 3. July 2009. P. 377-387. https://doi.org/10.1016/j.ocl.2009.04.001.
 30. Patrizia Milani, Piergiorgio Castelli. Multimodal Analgesia in Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial on Additional Efficacy of Periarticular Anesthesia. The Journal of Arthroplasty. Nov 2015. Vol. 30. Is. 11. P. 2038-2042. https://doi.org/10.1016/j.arth.2015.05.035.
 31. Рафмел Д.П., Нил Д.М., Вискоуми К.М. Регионарная анестезия: самое необходимое в анестезиологии: пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2007. С. 143-150.
 32. Шлапак І.П., Строкань А.М. Периферична регіонарна анестезія. К., 2014. С. 88-96.
 33. Huleta С., Rochcongara G., Courtb C. Developments in ambulatory surgery in orthopedics in France in 2016. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. Feb 2017. Vol. 103. Is. 1. Suppl. P. 83-90.
 34. Sehmbi Herman, Brull Richard. Evidence Basis for Regional Anesthesia in Ambulatory Arthroscopic Knee Surgery and Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Part II: Adductor Canal Nerve Block — A Systematic Review and Meta-analysis. Anesthesia & Analgesia. Feb 2019. Vol. 128. Is. 2. Р. 223-238.
 35. Secrist E.S., Freedman K.B., Ciccotti M.G., Mazur D.W., Hammoud S. Pain management after outpatient anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review of randomized controlled trials. Am. J. Sports Med. 2015. 44. Р. 2435-2447.

Повернутися до номеру