Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №1, 2022

Повернутися до номеру

Настанови 2021 року з коронарної реваскуляризації: звіт об’єднаного комітету Американського коледжу кардіологів/Американської асоціації серця щодо клінічних практичних рекомендацій (переклад окремих положень)

Список скорочень
 
ВМА — внутрішня мамарна артерія
ГКСбпST —  гострий коронарний синдром без підвищення ST
ГПН — гостре пошкодження нирок
ІМпST — інфаркт міокарда з підвищенням ST
ІПА — інфаркт-пов’язана артерія 
ІХС — ішемічна хвороба серця
КШ — коронарне шунтування 
ЛКА — ліва коронарна артерія
НОАК — невітамін-К-асоційований оральний антикоагулянт 
ПАТ — подвійна антиагрегантна терапія
ПНА — передня низхідна артерія 
ТІА — транзиторна ішемічна атака
ФВЛШ — фракція викиду лівого шлуночка 
ФП — фібриляція передсердь
ХХН — хронічна хвороба нирок
ШТ — шлуночкова тахікардія
 

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру