Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 16, №7, 2020

Повернутися до номеру

Хірургічне лікування первинних пухлин хребта

Автори: Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Попов А.І., Перфільєв О.В.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України» , м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

З метою аналізу результатів тактики хірургічного лікування первинних пухлин хребта з огляду на відповідні шкали (ASIA, SINS, Bilsky) і з урахуванням розташування пухлин у різних сегментах хребтового стовпа був проведений ретроспективний аналіз 43 хворих із первинними доброякісними та злоякісними пухлинами хребта. Вивчені результати лікування залежно від гістологічного типу новоутворень та можливості радикалізму видалення пухлин у межах здорових тканин. Установлено, що в разі своєчасного радикального хірургічного лікування можливо запобігти неврологічним ускладненням, покращити стан хворих з існуючими неврологічними розладами, відновити нормальні анатомічні взаємозв’язки в ураженому хребтовому сегменті та створити надійну, жорстку стабілізацію хребта, що, як наслідок, дає можливість пацієнтам продовжити життя і покращити його якість.

С целью анализа результатов тактики хирургического лечения первичных опухолей позвоночника на основе соответствующих шкал (ASIA, SINS, Bilsky) и с учетом расположения опухолей в различных сегментах позвоночного столба был проведен ретроспективный анализ 43 больных с первичными доброкачественными и злокачественными опухолями позвоночника. Изучены результаты лечения в зависимости от гистологического типа новообразований и возможности радикализма удаления опухолей в пределах здоровых тканей. Установлено, что в случае своевременного радикального хирургического лечения возможно предотвратить неврологические осложнения, улучшить состояние больных с существующими неврологическими расстройствами, восстановить нормальные анатомические взаимосвязи в пораженном позвоночном сегменте и создать надежную, жесткую стабилизацию позвоночника, что впоследствии дает возможность пациентам продлить жизнь и улучшить ее качество.

To analyze the results of the surgical treatment of primary spinal tumors, based on the appropriate ASIA scales, SINS, Bilsky, considering the location of tumors in various segments of the vertebral column, a retrospective analysis of 43 patients with primary benign and malignant spinal tumours was performed. The results of treatment depending on the histological type of tumors and the possibility of radical removal of tumors within healthy tissues have been studied. It has been established that with timely radical surgical treatment it is possible to prevent neurological complications, improve existing neurological disorders, restore normal anatomical relationships in the affected spinal segment, and create a reliable, rigid stabilization of the spine, which in turn allows prolonging patients’ lives.


Ключові слова

пухлини хребта; новоутворення; хірургічне лікування

опухоли позвоночника; новообразования; хирургическое лечение

spinal tumors; tumors; surgical treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Zhenhua Zhou, Xudong Wang, Zhipeng Wu, Wending Huang, Jianru Xiao. Epidemiological characteristics of primary spinal osseous tumors in Eastern China. World Journal of Surgical Oncology. 2017. 15. 73. Apr 4. doi: 10.1186/s12957-017-1136-1, PMCID: PMC5379532, PMID: 28376922.
  2. Ciftdemir M., Kaya M., Selcuk E., Yalniz E. Tumors of the spine. World J. Orthop. 2016. 7. 109-116. doi: 10.5312/wjo.v7.i2.109. 
  3. Richard Williams, Matthew Foote, Hamish Deverall. Strategy in the Surgical Treatment of Primary Spinal Tumors. Global Spine J. 2012 Dec. 2(4). 249-266. Published online 2012, Nov 27. doi: 10.1055/s-0032-1329886. PMCID: PMC3864485. PMID: 24353976.
  4. Попов А.І. Пункційна біопсія в діагностиці новоутворень грудного та поперекового відділів хребта. Ортопедия, травматология и протезирование. 2018. № 2(611). С. 44-48.
  5. Корж Н.А., Попов А.И. Основные принципы диагностики и лечения опухолей позвоночника. Здоровье Украины. 2010. № 3. С. 41-42.
  6. Mert Ciftdemir, Murat Kaya, Esref Selcuk, and Erol Yalniz. Tumors of the spine. World J. Orthop. 2016, Feb 18. 7(2). 109-116. Published online 2016, Feb 18. doi: 10.5312/wjo.v7.i2.109. PMCID: PMC4757655. PMID: 26925382.
  7. Bilsky M.H., Laufer I., Fourney D.R. et al. Reliability analysis of the epidural spinal cord compression scale. J. Neurosurg. Spine. 2010. 13. 324-328.
  8. American Spinal Injury Association. Reference Manual for the International Standards for Neurological Clas-sifi cation of Spinal Cord Injury. Chicago, IL: American Spinal Injury Association, 2003.
  9. International Standards for Neurological Classifi cation of Spinal Cord Injury (ISNCSCI). Available from http://www.asiaspinalinjury.org/elearning/ISNCSCI.php.
  10. Fisher C.G., Dipaola C.P., Ryken T.C. et al. A novel classification system for spinal instability in neoplastic disease: an evidencebased approach and expert consensus from the Spine Oncology Study Group. Spine. 2010. 35(22). 1221-1229.

Повернутися до номеру