Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Медицина невідкладних станів" 6 (77) 2016

Повернутися до номеру

Вплив стресу на зниження когнітивних функцій у молодих пацієнтів із травмами при операціях металоостеосинтезу

Автори: Георгіянц М.А.(1), Богуславська Н.М.(2), Богуславський Д.П.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня», м. Харків, Україна

Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 24

 

Мета: вивчення рівня маркерів стресу, когнітивних функцій (КФ) та їх взаємозв’язків у молодих хворих із травмами кінцівок в умовах різних видів анестезії. 

Матеріали і методи. Залежно від виду анестезії 102 пацієнти віком від 18 до 45 років розподілені на 3 групи: I — провідникова анестезія (ПА), II — ПА із седацією (ПАС), III — внутрішньовенна анестезія (ВВА). За віком, статтю, антропометричними даними, супутньою патологією, рівнем освіти, обсягом та тривалістю операції групи не відрізнялись. У періопераційному періоді визначали рівень глюкози, кортизолу та інсуліну, кортизол-інсулінове співвідношення (К/І) та індекс НОМА на етапах: І — до операції, ІІ — на травматичному етапі, ІІІ — у кінці операції, IV — у 1-шу післяопераційну (п/о) добу. КФ оцінювались за Монреальською шкалою (МОСА) до операції та у 1-шу п/о добу.
Результати. У групі ПА на ІІ та ІІІ етапах K/І зростало до 98,6 ± 10,9 та 80,8 ± 7,6 (р = 0,001), а у 1-шу п/о добу глікемія — до 6,5 ± 0,3 ммоль/л (p = 0,001) та НОМА — до 3,2 ± 0,4 (p = 0,001). У групі ВВА у 1-шу п/о добу відбувалося зростання кортизолу до 574,4 ± 49,7 нмоль/л (p = 0,001) та K/І — до 140,8 ± 20,5 (p = 0,003). Зниження КФ було у 12,5 ± 5,8 % пацієнтів І групи, у 13,6 ± 5,2 % — ІІ групи та у 26,9 ± 8,7 % — ІІІ групи. У 1-шу п/о добу при ПА глікемія корелювала з увагою (r = –0,50; р = 0,004), а у групі ВВА кортизолемія — МОСА (r = –0,51; р = 0,008), K/І — мислення (r = –0,40; р = 0,014).
Висновки. 1. Підвищення К/І на травматичному етапі операції, зростання глікемії та НОМА у 1-шу п/о добу при ПА, тенденція до гіперкортизолемії та підвищення К/І при ВВА свідчать про розвиток стрес-реакцій у періопераційному періоді. 2. Найбільш сприятливий профіль зв’язків між КФ та маркерами стресу в групі пацієнтів визначався в умовах ПАС.


Повернутися до номеру