Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Книги видавництва

Неврология раннего детского возраста

Неврология раннего детского возраста

Монография освещает неврологические проблемы раннего детского возраста с учетом современных литературных данных, с использованием собственного клинического материала, включая лечение. В каждой главе монографии представлены современные материалы, основанные на работах ведущих ...
Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій): Методичні рекомендації

Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення (військ) під час надзвичайних ситуацій (бойових дій): Методичні рекомендації

Запропоновані методичні рекомендації мають на меті інформувати різні категорії медичних працівників Збройних Сил України та Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку лікувально-евакуаційного забезпечення військ і населення під час бойових дій.
Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря

Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — ...
Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація ...
Phantom Pain from Metameric Standpoint

Phantom Pain from Metameric Standpoint

Ghost pain, i.e. phantom pain, is a result of a lesion of special polydendritic sensory neurons. How one can prevent phantom pain and how one can get rid of it, ...
Справочник по неотложной и интенсивной терапии (5-е издание)

Справочник по неотложной и интенсивной терапии (5-е издание)

Для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. Разделы включают острые состояния, нозологии или синдромы, требующие неотложного разрешения. Подразделы состоят из рекомендаций по организации ведения больного, перечня контролируемых ...
Метаболический синдром и рак молочной железы: Руководство для врачей

Метаболический синдром и рак молочной железы: Руководство для врачей

Рак молочной железы и метаболический синдром остаются одними из наиболее актуальных проблем современной медицины. В монографии освещены молекулярные механизмы, которые лежат в основе негативно-го влияния метаболического синдрома на риск возникновения ...
Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні ме-тоди лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — ...
Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні та лікувальні аспекти

У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при больовому попереково-крижовому синдромі у ...
Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря

Посібник містить найбільш повні відомості, необхідні для лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в Міжнародній класифікації хвороб ...
Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря

Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок ...
Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими ...
Tears of the Holocaust

Tears of the Holocaust

«Tears of the Holocaust» is a book narrating the Holocaust tragedy in Donetsk city. It also illustrates history of Donetsk Jewish Community and represents the Holocaust memorialization process. For the ...
Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение

Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение

Монография посвящена эпидемиологии дефицита витамина D, описано его влияние не только на костно-мышечную систему, но и на другие системы и органы, приведены современные рекомендации по лечению и профилактике дефицита и ...
Особенности переходного возраста - Том 2: Книга для подростков

Особенности переходного возраста - Том 2: Книга для подростков

Автор признателен и благодарен детским неврологам клиники Владиславе Олеговне Кулик и Юлии Александровне Билюк — за советы и рекомендации. Особая благодарность Ирине Станиславовне Гроховской (Лос-Анджелес, Калифорния) — за оформление обложек ...
Особенности переходного возраста - Том 1: Книга для родителей

Особенности переходного возраста - Том 1: Книга для родителей

Новая работа доктора В. А. БЕРСЕНЕВА «ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА. Том 1. Книга для родителей» посвящена самому важному периоду в жизни человека. Времени наиболее бурного роста и развития организма, когда стремительно ...
Фантомная боль с метамерных позиций

Фантомная боль с метамерных позиций

Поводом к написанию книги явились война, разразившаяся на востоке Украины, и поступление раненых солдат в нашу клинику. Данная книга является чисто волонтёрским проектом. От имени этих солдат автор выражает признательность ...
Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг

Бронхолегенева дисплазія: неонатальний та постнеонатальний моніторинг

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на питання онтогенезу респіраторної системи, структури і функції сурфактанту, особливості респіраторної системи недоношеного, етіологію та патогенез формування бронхолегеневої дисплазії, класифікацію захворювання, клінічні лабораторні та ...
Шкалы в общей и детской неврологии

Шкалы в общей и детской неврологии

Данное пособие предназначено для практической деятельности врачей-неврологов (взрослых и детских). Оно может быть использовано в учебном процессе врачами-интернами, врачами, специализирующимися по взрослой и детской неврологии, неврологами, обучающимися на курсах тематического ...