Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Історія медицини

Автори: С.М. Віничук, д.м.н., професор, зав. кафедрою нервових хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Журнал "Внутрішня медицина" 4(10) 2008
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: А.С. Свінціцький, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, М.І. Дземан, к.м.н., доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Журнал "Внутрішня медицина" 4(10) 2008
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: О.М. Плєнова, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Журнал "Внутрішня медицина" 4(10) 2008
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: О.Я. Бабак, д.м.н., професор, директор ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків
Журнал "Внутрішня медицина" 2(8) 2008
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: І.М. Трахтенберг, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, академік АМНУ, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, Академічної премії АМНУ з профілактичної медицини, завідуючий лабораторією промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин, Інститут медицини праці АМН України
Журнал "Внутрішня медицина" 1(7) 2008
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: Maurizio A. Leone, UO di Neurologia, Ospedale Maggioredella Caritа, Novara, Italy
Журнал "Внутрішня медицина" 1(7) 2008
Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини
Автори: М.Ю. Коломоєць, д.м.н., професор, В.К. Тащук, д.м.н., професор, завідувач кафедри кардіології то функціональної діагностики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Журнал "Внутрішня медицина" 4(4) 2007
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: І.М. ШУЛІПЕНКО, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Журнал "Внутрішня медицина" 1(1) 2007
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини
Автори: В.Ф. МОСКАЛЕНКО, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор
Журнал "Внутрішня медицина" 1(1) 2007
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Історія медицини