Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Internal medicine" 1(1) 2007

Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; В.К. ТАЩУК, д.м.н., професор, Буковинська державна медична академія
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Н.М. СЕРЕДЮК, д.м.н., професор, В.Н. СЕРЕДЮК, к.м.н., доцент; Івано-Франківський державний медичний університет, кафедра госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Authors: А.С. СВІНЦІЦЬКИЙ, д.м.н., професор; Кафедра госпітальної терапії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Rheumatology, Therapy, Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кор. АМН України, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.М. КОВАЛЕНКО, чл.-кор. АМН України, професор; Ю.М. СІРЕНКО, професор; О.Г. НЕСУКАЙ, д.м.н., Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска АМН України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Е.В. ОЩЕПКОВА, Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Минздрава РФ, г. Москва
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: П.О. КОЛЕСНИК, к.м.н., доцент; Кафедра терапії та сімейної медицини, факультет післядипломної освіти Ужгородського національного університету
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: В.И. АХАПКИНА, директор департамента экспериментальной и клинической фармакологии, зам. генерального директора ЗАО «Отечественные лекарства»; А.И. ФЕДИН, профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии ФУВ РГМУ; А.С. АВЕДИСОВА, профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского; Р.В. АХАПКИН, к.м.н, научный сотрудник отдела пограничной психиатрии ГНЦ ССП им. В.П. Сербского
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology, Therapy
Sections: Clinical researches
Authors: Т.И. ГАРАЩЕНКО, Л.И. ИЛЬЕНКО, М.В. ГАРАЩЕНКО, Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РГМУ, кафедра педиатрии Московского факультета РГМУ, Россия
Categories: Pediatrics/Neonatology, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Laszlo HODINKA, MD, prof. Национальный институт ревматологии и физиотерапии, Будапешт, Венгрия
Categories: Family medicine/Therapy, Traumatology and orthopedics, Neurology, Therapy
Sections: Specialist manual
Authors: Andrew H.BAKER, Professor of Molecular Medicine, Division of Cardiovascular and Medical Sciences University of Glasgow, UK
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy, Genetics
Sections: Specialist manual
Authors: В.Ф. МОСКАЛЕНКО, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine
Authors: І.М. ШУЛІПЕНКО, д.м.н., професор; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Нistory of medicine
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, чл.-кор. АМН України, д.м.н, проф.; Н.В. НЕТЯЖЕНКО, Г.І. МИШАНИЧ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medical forums
Authors: Д.Д. ІВАНОВ, д.м.н., професор; М.Д. ІВАНОВА; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Nephrology
Sections: Medical forums