Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
Том 16, №5, 2020

Clinical syndromes of thalamic stroke in the central vascular territory: a prospective hospital-based cohort study
Автори: S.M. Vinychuk(1), M.M. Prokopiv(2), L.M. Trepet(1), O.Ye. Fartushna(3)
(1) — Oleksandrivska Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(3) — Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Epidemiology of Parkinson’s disease in the Southern Ukraine
Автори: I.V. Hubetova
Odessa Regional Clinical Hospital, Odesa, Ukraine
Odessa National Medical University, Odesa, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості концентрації гомоцистеїну у сироватці крові дітей із вазовагальними синкопе
Автори: Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностичне значення дослідження експонування глікозильних детермінант на молекулах IgG у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від проведеної медикаментозної терапії
Автори: Бойчук М.О., Негрич Т.І., Білий Р.О
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Immunological aspects in the acute period of ischemic stroke
Автори: S.M. Stadnik, O.V. Saiko, I.V. Hayda
Military Medical Clinical Center of the Western region, Lviv, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні й субклінічні форми епілепсії у пацієнтів після вентрикулоперитонеального шунтування
Автори: Малець М.В., Чомоляк Ю.Ю.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современное лечение острого ишемического инсульта
Автори: Natan Bornstein
Tel-Aviv Faculty of Medicine/Neurology, Shaare-Zedek Medical Center, Brain Division, Tel- Aviv, Israel

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Роль Церебролизина в случаях неудачной реканализационной терапии при тяжелом инсульте
Автори: Zdravka Poljakovic
Neurological Intensive Care Unit, Department of Neurology, University Hospital Zagreb, Croatia

Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Нейроінфекція та нейропатичний біль
Автори: Орос М.М., Вансович О.С.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Гамалате B6. Обзор ГАМКергического продукта
Автори: Julio J. Secades
Научный отдел, «Феррер С.А.», Испания

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Диференціальна діагностика головного болю
Автори: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Формулювання діагнозу «епілепсія». Початок лікування. Перша монотерапія
Автори: Дубенко А.Є.
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Рання дитяча нервовість, або невропатія: сучасні підходи до діагностики й лікування
Автори: Кирилова Л.Г., Мірошников О.О.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Місце дулоксетину в терапії психічних розладів
Автори: Хаустова О.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Классификация моторных нарушений после инфаркта мозга по признаку особенностей адаптивной кинематики
Автори: Лукашевич В.А., Пономарев В.В.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Беларусь

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку: еволюція поглядів та можливості діагностики (частина 2)
Автори: Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Юзва О.О.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Діенцефальні ураження головного мозку герпесвірусної етіології у людей: огляд літератури та клінічний випадок (частина ІІ)
Автори: Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейробіологія COVID-19
Автори: Majid Fotuhi (a, b), Ali Mian (c), Somayeh Meysami (d), Cyrus A. Raji (c, e)
a — NeuroGrow Brain Fitness Center, McLean, VA, USA
b — Johns Hopkins Medicine, Baltimore, MD, USA
c — Neuroradiology Section, Mallinckrodt Institute of Radiology at Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA
d — Department of Neurology, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA
e — Department of Neurology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця