Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
№3 (97), 2018

Порівняльний аналіз динаміки спастичності паретичної кінцівки щура після травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань з використанням стовбурових клітин мезенхімального і нейрогенного фенотипу
Автори: Цимбалюк В.І.(1, 2, 4), Медведєв В.В.(2), Сенчик Ю.Ю.(3), Драгунцова Н.Г.(4)
1 - Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
4 - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Автори: Козявкін В.І., Качмар О.О., Лисович В.І.
Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україн

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм використання комплексу лабораторних біомаркерів у хворих на розсіяний склероз із діагностичною та прогностичною метою
Автори: Негрич Н.О., Негрич Т.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями
Автори: Посохов М.Ф.(1), Лекомцева Є.В.(1), Горбач Т.В.(2)
1 - Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
2 - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок)
Автори: Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Юзва О.О., Радзіховська О.В., Горб А.Л.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Медико-генетичний центр НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, м. Київ, Україна
КП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона
Автори: Карабань И.Н.
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Применение  топирамата  при пароксизмальных и непароксизмальных состояниях у детей (научный обзор и личное наблюдение)
Автори: Евтушенко С.К.(1), Сухоносова О.Ю.(1), Омельяненко А.А.(2)
1 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
2 - Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій
Автори: Мальцев Д.В.(1, 2), Євтушенко С.К.(3), Горбенко В.Ю.(4), Бондарчук О.Л.(4)
1 - Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
4 - Київська клінічна міська лікарня № 4, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури)
Автори: Дзяк Л.А.(1), Сірко А.Г.(1, 2), Романуха Д.М.(1, 2)
1 - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Міофасціальні больові синдроми в працівників залізничного транспорту
Автори: Сушко С.П.(1), Тондій О.Л.(2), Завальна О.П.(2), Тарасова О.І.(1), Забрудська Т.О.(1), Меркулова В.В.(1), Пенькова Л.О.(1), Мороз М.І.(1), Жидков М.В.(1)
1 - Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1, м. Харків, Україна
2 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Професор Михайло Матяш на вертикалях життя
Автори: Юрій Віленський
Рубрики: Неврологія
Розділи: Ювілеї