Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
2 (72) 2015

Хірургічне лікування супратенторіальних каверном головного мозку, що проявляються судомним синдромом
Автори: Смоланка В.І. - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії; Поліщук М.Є. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Малишева Т.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова», відділ патоморфології, м. Київ; Обливач А.А. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги; Возняк О.М. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ; Смоланка А.В. - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра нейрохірургії, м. Київ; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії; Студеняк Т.О. -Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные аспекты болезни Вильсона
Автори: Мищенко Т.С., Волошин-Гапонов И.К. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности фатального и нефатального исходов инсульта
Автори: Северин Ю.В. - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація лікування гострого порушення мозкового кровообігу
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування препарату Медітан у пацієнтів із вторинним синдромом неспокійних ніг
Автори: Мардзвік В.М. - Хмельницька міська лікарня; Мардзвік М.В. - Хмельницький обласний госпіталь інвалідів ВВВ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність препаратів внутрішньовенного імуноглобуліну в терапії розсіяного склерозу
Автори: Негрич Т.І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів
Автори: Васюта В.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция)
Автори: Иванова М.Ф. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины», г. Киев; Евтушенко С.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Гендерні особливості перебігу вертебрального больового синдрому в осіб різного віку
Автори: Орлик Т.В., Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Экстракт гинкго билоба в стратегии лечения хронических сосудистых заболеваний головного мозга
Автори: Кузнецова С.М., Шульженко Д.В. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Ізольоване ураження додаткового нерва (клінічне спостереження, обговорення)
Автори: Дельва М.Ю., Нікіфорова О.С. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Перша міська клінічна лікарня м. Полтави
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Полиненасыщенные жирные кислоты при умеренных когнитивных расстройствах
Автори: Романенко В.И. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Романенко Ю.И. - Киевская областная клиническая больница; Романенко И.В. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Рубежное
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром XXYY как пример сочетания метаболической эпилептической энцефалопатии и расстройства аутистического спектра с генетической детерминацией
Автори: Кириллова Л.Г., Мирошников А.А., Лисица В.В., Грабовенская И.Е., Михайлец Л.П. - ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях у нижньому відділі спини в жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу
Автори: Бельська І.В., Головченко Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности функционирования неспецифических регуляторных систем головного мозга при рассеянном склерозе
Автори: Сухоруков В.В. - ГУ «Инcтитут неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Isolated accessory nerve impairment (clinical case, disscussion)
Автори: Delva M.Yu., Nikiforova E.S. - Ukrainian medical stomatological academy; City clinical hospital № 1, Poltava
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Features of fatal and nonfatal stroke outcomes
Автори: Iu. Severyn - Department of Psychiatry, Narcology, Neurology and Medical Psychology V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження