Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
2 (56) 2015

Діагностичні можливості 200-хвилинного постпрандіального мультиканального інтралюмінального імпеданс-РН-моніторингу стравоходу порівняно з добовим варіантом
Автори: Мелащенко С.Г., Чернобровий В.М., Ксенчин О.О. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла
Автори: Бульда В.І. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Київ; Терсіна О.Д. – Діагностичний центр ТОВ «Сучасні діагностичні системи», м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой
Автори: Kрышень В.П., Рязанов Д.Ю. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования; Кудрявцева В.Е. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; Полюдов А.А., Задорожный В.В., Рубан А.Г. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності гепатопротектора Гепа Веда у хворих із патологією печінки
Автори: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Чухрієнко Н.Д., Саленко А.В. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бреславець Ю.С., Плещенко М.Л. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. — Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів
Автори: Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Недзвецька Н.В. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаимосвязь индекса массы тела и углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом
Автори: Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Азизов Б.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; Республиканский специализированный центр хирургии им. академика В. Вахидова МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гемодинамічні зміни у хворих на хронічний панкреатит на фоні ішемічної хвороби серця
Автори: Мишанич Т.В., Созонюк О.В., Архій Е.Й. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря
Автори: Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М., Проценко Н.М., Васильченко О.Ю., Кузнєцова Л.П., Богослав Т.В., Гуз Н.П., Цаприка О.Ф. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Исследование показателей качества жизни по данным SF-8 у пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями
Автори: Дорофеев А.Э., Куглер Т.Е., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біоімпедансметрія в оцінці нутритивного статусу хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Автори: Степанов Ю.М., Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Шкаредна А.С. - ТОВ «Медичний центр «Дієт плюс», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом
Автори: Чопей І.В., Тернущак Т.М. - Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Філіп С.С. - Медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Автори: Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование количественного определения HbsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции
Автори: Зайцев И.А. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий
Автори: Ткач С.М., Онищук Л.А. — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина)
Автори: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня I.Ю., Скирда І.Ю. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Антибактеріальна терапія гострого холециститу та холангіту (за Токійськими рекомендаціями, 2013)
Автори: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Гладун В.М. — Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Звіт про роботу Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України у 2014 році
Автори: І.Ю. Скирда — секретар ПК «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України
Рубрики: Гастроентерологія
Оказание медицинской помощи в Екатеринославе в период Первой мировой войны
Автори: Гапонов В.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Шевцова З.И. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини