Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 2 (56) 2015

Діагностичні можливості 200-хвилинного постпрандіального мультиканального інтралюмінального імпеданс-РН-моніторингу стравоходу порівняно з добовим варіантом
Authors: Мелащенко С.Г., Чернобровий В.М., Ксенчин О.О. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла
Authors: Бульда В.І. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Київ; Терсіна О.Д. – Діагностичний центр ТОВ «Сучасні діагностичні системи», м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой
Authors: Kрышень В.П., Рязанов Д.Ю. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования; Кудрявцева В.Е. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; Полюдов А.А., Задорожный В.В., Рубан А.Г. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності гепатопротектора Гепа Веда у хворих із патологією печінки
Authors: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Чухрієнко Н.Д., Саленко А.В. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бреславець Ю.С., Плещенко М.Л. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. — Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів
Authors: Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Недзвецька Н.В. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Взаимосвязь индекса массы тела и углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом
Authors: Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Азизов Б.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; Республиканский специализированный центр хирургии им. академика В. Вахидова МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Гемодинамічні зміни у хворих на хронічний панкреатит на фоні ішемічної хвороби серця
Authors: Мишанич Т.В., Созонюк О.В., Архій Е.Й. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря
Authors: Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М., Проценко Н.М., Васильченко О.Ю., Кузнєцова Л.П., Богослав Т.В., Гуз Н.П., Цаприка О.Ф. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Исследование показателей качества жизни по данным SF-8 у пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями
Authors: Дорофеев А.Э., Куглер Т.Е., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Біоімпедансметрія в оцінці нутритивного статусу хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Authors: Степанов Ю.М., Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Шкаредна А.С. - ТОВ «Медичний центр «Дієт плюс», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом
Authors: Чопей І.В., Тернущак Т.М. - Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Філіп С.С. - Медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Authors: Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. - Харківський національний медичний університет
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Использование количественного определения HbsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции
Authors: Зайцев И.А. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий
Authors: Ткач С.М., Онищук Л.А. — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина)
Authors: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня I.Ю., Скирда І.Ю. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Антибактеріальна терапія гострого холециститу та холангіту (за Токійськими рекомендаціями, 2013)
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Гладун В.М. — Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Звіт про роботу Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України у 2014 році
Authors: І.Ю. Скирда — секретар ПК «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України
Categories: Gastroenterology
Оказание медицинской помощи в Екатеринославе в период Первой мировой войны
Authors: Гапонов В.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Шевцова З.И. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine