Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Actual Infectology" 1 (6) 2015

Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
Authors: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Authors: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Профилактика гельминтозов при вакцинации
Authors: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Лохматова И.А. — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Лямбліоз: обстеження і терапія хворих у сучасних умовах
Authors: Бодня К.І., Мочалова Г.О., Кадельник Л.О. — Харківська медична академія післядипломної освіти; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Особливості перебігу норо- та аденовірусної кишкових інфекцій у дітей
Authors: Палатна Л.О. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Віленський А.Б., Пранік Н.Б., Ренчковська С.О. - Медична мережа «Добробут», м. Київ
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Вивчення причин вірусологічної неефективності АРТ на ранніх строках лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Authors: Люльчук М.Г. — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Сравнительная оценка динамики показателей клеточного иммунитета под влиянием различных видов терапии хронического приобретенного токсоплазмоза
Authors: Боброва О.В., Ануар Аль Хатиб – Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Клінічно-імунологічна характеристика гострих тонзилофарингітів у дітей
Authors: Колоскова О.К., Іванова Л.А., Бєлашова О.В., Марусик У.І. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії
Authors: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Клинико-эпидемиологические особенности коклюша у детей в условиях неполного охвата вакцинацией
Authors: Бобровицкая А.И., Голубова Т.Ф., Беломеря Т.А., Акульшина Н.В., Захарова Л.А., Заяц В.Ю. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Главное управление Госсанэпидслужбы Донецкой области; НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Authors: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. – Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Эндотоксинемия у больных циррозом печени
Authors: Домашенко О.Н., Максимцева Н.В., Паниева Д.С., Попова Д.М. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Вакцинация против гриппа пациентов с сахарным диабетом 1-го типа
Authors: Тарасова А.А. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Лукушкина Е.Ф. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Колбасина Е.В. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Квасова М.А. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Кузнецова Н.А. — ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Анализ видового состава кровососущих комаров Одесской области
Authors: Ахраменко Д.В. — Государственное учреждение «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова» МЗУ, г. Одесса
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Гранулематоз Вегенера і його діагностика в практиці лікаря-пульмонолога
Authors: Ватанська І.Ю., Оленицька О.С., Ярцева С.В., Мякоткіна Г.В., Стрекозова І.П., Покришка І.І. — ДЗ «ЛугГМУ», кафедра госпітальної терапії з профпатологією, Луганська обласна клінічна лікарня
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу в дітей
Authors: Бєлих Н.А., Заливна Л.А. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Луганська обласна дитяча клінічна лікарня
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Болезнь Рейтера как проявление кишечных инфекций
Authors: Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Туберкулез миндалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика
Authors: Разнатовская Е.Н. — Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А. — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Михайлова А.А. — Коммунальное учреждение «Специализированное территориальное медицинское объединение "Фтизиатрия"», г. Запорожье
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Генетические ограничения эффективности и безопасности массовых вакцинаций населения
Authors: Супотницкий М.В. — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Kliniko – epidemiologicheskie ossobennosti whooping – cough for children in the conditions of incomplete scope of vaccination
Authors: A.I. Bobrovitskaya, Т.F, Golubova, T.A. Belomereya, N.V. Akul`shina, L.A. Zakharova, V.Y. Zayats - Donetsk national medical university by M. Gorkiy; Institute of Pediatric balneology and physiotherapy Evpatoria
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Reiter’s disease as manifestation of intestinal infections
Authors: Domashenko O.N., Cherkasova T.I. - M.Gorki Donetsk State Medical University
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Clinical - immunological characteristics of acute tonsillopharyngitis in children
Authors: Koloskova E.K, Ivanova L.A., Belashova O.V., Marusyk U.I. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Study the causes of virologic failure in the early stages of art of hiv-infected patients
Authors: Liulchuk M.G. - State institution “The L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Endotoxemia in patients with liver cirrhosis
Authors: N.V. Maksimtseva, D.S. Panieva, D.M. Popova - Donetsk National Medical University named by M. Gorky; Department of Infectious Diseases and Epidemiology; Supervisor: professor, MD Domashenko O.N., Donetsk, Ukraine
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Peculiarities of norovirus and adenovirus infections in children
Authors: L. Palatna - Department of Paediatric Infectious Diseases Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; A. Vilensky, N. Pranik, S. Renchkovska - Medical Network "DOBROBUT", Kyiv, Ukraine
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Infuenza vaccination in children with type 1 diabetes mellitus
Authors: Tarasova A.A. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Lukushkina E.F. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kolbasina E.V. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Kvasova M.A. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kuznetzova N.N. - Bor Central District Hospital
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches