Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 15, №6, 2014

Скелетная травма в структуре политравмы
Authors: Гурьев С.Е. — ГУ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины», г. Киев; Цвях А.И. — Тернопольская университетская больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Обезболивание пострадавших с огнестрельными ранениями конечностей в Донецком регионе
Authors: Рушай А.К., Бодаченко К.А., Бессмертный С.А. — Донецкая областная травматологическая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
L-лизина эсцинат®: фармакоэкономическое обоснование применения при ЧМТ
Authors: Макаренко О.В. - Кафедра социальной медицины, организации и управления здравоохранения, Днепропетровская медицинская академия
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Мінеральна щільність та якість кісткової тканини, особливості будови тіла жінок літнього віку з остеопоротичними деформаціями тіл хребців
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Метод автоматизованої диференційної діагностики патології опорно-рухової системи людини на підставі статографічних досліджень
Authors: Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Ярьомін C.Ю. — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків; Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Частота вертебрального больового синдрому в жінок та чоловіків залежно від мінеральної щільності кісткової тканини
Authors: Орлик Т.В., Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Системний аналіз оперативного методу лікування діафізарних переломів і фактори впливу на репаративну регенерацію
Authors: Андрейчин В.А., Білінський П.І. — Івано-Франківський національний медичний університет, Клінічна лікарня № 1, м. Івано-Франківськ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Біомеханічне обгрунтування клінічного застосування універсального апарата з адаптацією форми опор до анатомічної конфігурації сегмента кінцівки
Authors: Гуцуляк В.І., Сулима В.С. — Івано-Франківський національний медичний університет; Шібель І.В. — МКЛ № 1, м. Івано-Франківськ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії
Authors: Гай Л.А., Венгер В.Ф., Сердюк В.В., Сайед М.А., Бодня О.І., Павличко Ю.Ю., Парведж Сингх — Одеський національний медичний університет
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Психологическая помощь пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой в остром периоде
Authors: Бублик Л.А., Оприщенко Е.В. — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Травматичне пошкодження середньої третини правої стегнової артерії зі спонтанним гемостазом
Authors: Ломей Я.І., Радиш Р.В., Ломей Ю.Я. — Львівська обласна клінічна лікарня; Стрийська центральна районна лікарня, Львівська область
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Хирургическое лечение проникающего осложненного ножевого ранения на уровне С3–С4-позвонков
Authors: Гохфельд И.Г., Лихолетов А.Н., Павлов Б.Б. — НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, ККЛПУОЗ «Областная травматологическая больница» г. Донецка; Разумников Г.В. — КУЗ «Добропольская больница интенсивного лечения»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Электронейромиография в диагностике и оценке результатов лечения пациентов со стенозирующими лигаментитами пальцев кисти
Authors: Ковальчук Д.Ю., Борзых А.В., Оприщенко А.А., Кравченко А.В., Варин В.В. - Областная клиническая травматологическая больница, г. Донецк
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Досвід оперативного лікування переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки у хворих із політравмою
Authors: Філь А.Ю., Філь Ю.Я., Козопас В.С., Сенюк Ю.І., Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Лікування переломів вертлюжної ділянки стегнової кістки у хворих на цукровий діабет II типу
Authors: Шимон В.М., Філіп C.С., Стойка В.В., Сливка Р.М. - Ужгородський національний університет
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Приближенный анализ анатомии, механических характеристик и напряженно-деформированного состояния позвоночника человека
Authors: Чуйко А.Н. - Украинский аналитически-исследовательский центр в области медицины М. Угрина, г. Львов
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Діагностика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки у людей похилого віку
Authors: Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
System analysis of operative method of treating diaphyseas fractures and influence factors on reparative regeneration
Authors: Andreichyn V.A, Bilinsky P.I. - Ivano-Frankivsk National Medical University, Clinical Hospital №1, Ukraine; National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Experience of operative treatment of the proximal tibia metaepiphysis in patients with polytrauma
Authors: Fil A., Fil U., Kozopas V., Seniuk Y., Jajechnyk O. - Lvivsskyy National Medical University named after Danylo Galician
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches