Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Pain. Joints. Spine." 1-2 (13-14) 2014

Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України: вплив сезонного фактора*
Authors: Поворознюк В.В., Муц В.Я. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Особливості патоморфологічних змін головки стегнової кістки у хворих на остеоартроз кульшового суглоба
Authors: Гайко Г.В., Бруско А.Т., Калашніков О.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Вопросы ранней диагностики и классификации анкилозирующего спондилита
Authors: Эрдес Ш.Ф., Бочкова А.Г., Дубинина Т.В., Румянцева О.А., Смирнов А.В. - ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН; Лапшина С.А., Мясоутова Л.И., Салихов И.Г. - ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава России»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Внескелетные эффекты витамина D
Authors: Поворознюк В.В., Резниченко Н.А., Майлян Э.А. - Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження
Authors: Задорожна І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Современная методика инъекционного лечения вертеброгенной боли под контролем компьютерной томографии
Authors: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Рентгенівська денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із недосконалим остеогенезом
Authors: Гук Ю.М., Гайко О.Г., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А., Зотя А.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Вплив ангіотензин-альдостеронової системи на показники УЗД суглобів у хворих з ревматоїдним артритом
Authors: Комарова О.Б. - Кафедра внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти, ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Адсорбционно-реологические свойства крови при подагрическом артрите
Authors: Брыжатая Ю.О. Синяченко О.В. Якубенко Е.Д. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Туберкулез ребер
Authors: Разнатовская Е.Н., Бендус М.В. - Запорожский государственный медицинский университет; Безденежный В.В., Федорец А.В. - КУ «Запорожский противотуберкулезный клинический диспансер»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual