Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медико-соціальні проблеми родини"
4 (том 18) 2013

Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Автори: Бойчук А.Г., Вакалюк Л.М., Дрогомирецький Л.В., Любінець В.О., Юнгер В.І. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль гомоцистеїнемії в розвитку дистресу плодів у вагітних із багатопліддям
Автори: Гайструк А.Н., Булавенко О.В., Гайструк Н.А., Притуляк Л.В., Вознюк А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Факторы риска развития пиелонефрита у беременных с бессимптомной бактериурией
Автори: Говоруха И.Т., Степаненко Т.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Факторы риска перинатальной смертности, связанные с преждевременным разрывом плодных оболочек
Автори: Зыков А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Завершення вагітності залежно від терміну гестації при штучній редукції та кількості редукованих ембріонів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Автори: Айзятулова Е.М. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ендометріального фактора в пацієнток із звичними неефективними імплантаціями
Автори: Парницька О.І., Гюльмамедова І.Д., Доценко О.С., Козачок А.А., Ільїн І.Є. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Донецький національний медичиний університет ім. М. Горького; Інститут репродуктивної медицини, м. Київ; Медичний центр ІГР, м. Київ
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультразвукова діагностика аденоміозу матки
Автори: Чайка А.В., Носенко О.М., Оразов М.Р., Білоусов О.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Медико-соціальні чинники демографічної кризи в Україні очима школяра
Автори: Перетятько В.О. - Донецький технічний ліцей; Могілевкіна І.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Перетятько Г.А. - Центральна міська клінічна лікарня № 24 м. Донецька
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение различных типов варикоцеле у мужчин репродуктивного возраста
Автори: Шамраев С.Н., Канана А.Я. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» НАМН Украины, г. Донецк; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Рубрики: Хірургія, Урологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Автори: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Стоматологія
Розділи: Клінічні дослідження
Postorgasmic illness syndrome: випадок із практики
Автори: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ»; ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Peculiarities of the antenatal course of multiple pregnancy after the use of assisted reproductive technologies
Автори: L.H. Boichuk, L.M. Vakaliuk, L.V. Drohomyretskyi, V.O. Liubinets, V.I. Yunger - Ivano-Frankivsk National Medical University
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження