Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 8 (62) 2013

Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор)
Authors: Баринов Э.Ф., Евтушенко С.К., Максименко Т.Л., Баринова М.Э., Твердохлеб Т.А., Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией
Authors: Орел А.М. - Факультет послевузовского профессионального образования врачей ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», г. Москва
Categories: Traumatology and orthopedics, Neurology
Sections: Clinical researches
Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання
Authors: Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня; Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку
Authors: Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Здесенко І.В. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», м. Харків
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін
Authors: Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Кухленко О.Я., Кухленко Р.В. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО, м. Львів
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс
Authors: Петросян Т.Р. - Кафедра кинезиологии Армянского государственного института физической культуры, г. Ереван
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку
Authors: Козьолкін О.А., Яркова С.В. - Запорізький державний медичний університет
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Cardiology, Neurology, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект?
Authors: Бурчинский С.Г. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева» НАМН Украины, г. Киев
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы)
Authors: Федорковская Б.О. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості  їх корекції
Authors: Боженко Н.Л. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра неврології
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Specialist manual
Inhibitory effect of bacterial melanin on cerebral inflammatory response following traumatic brain lesion in rats
Authors: Petrosyan T.R. - Department of Kinesiology. Armenian State Institute of Physical Education
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches