Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 8 (62) 2013

Механизмы регуляции воспаления в ишемизированном мозге (научный обзор)
Authors: Баринов Э.Ф., Евтушенко С.К., Максименко Т.Л., Баринова М.Э., Твердохлеб Т.А., Евтушенко И.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Синдром системного ограничения подвижности позвоночника у пациентов с дорсопатией
Authors: Орел А.М. - Факультет послевузовского профессионального образования врачей ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России», г. Москва
Categories: Traumatology and orthopedics, Neurology
Sections: Clinical researches
Зміни концентрації вітаміну D у сироватці крові хворих на розсіяний склероз як патогенетичний фактор виникнення цього захворювання
Authors: Оринчак Л.Б. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня; Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Ефективність препарату Тіоцетам® у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку
Authors: Міщенко Т.С., Міщенко В.М., Здесенко І.В. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», м. Харків
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін
Authors: Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Кухленко О.Я., Кухленко Р.В. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО, м. Львів
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Ингибирующее действие бактериального меланина на церебральную воспалительную реакцию после повреждения мозговой ткани у крыс
Authors: Петросян Т.Р. - Кафедра кинезиологии Армянского государственного института физической культуры, г. Ереван
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості церебральної гемодинаміки та судинної авторегуляції при хронічній ішемії мозку
Authors: Козьолкін О.А., Яркова С.В. - Запорізький державний медичний університет
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Cardiology, Neurology, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект?
Authors: Бурчинский С.Г. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева» НАМН Украины, г. Киев
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы)
Authors: Федорковская Б.О. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Больові синдроми спини: деякі психоемоційні аспекти і можливості  їх корекції
Authors: Боженко Н.Л. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра неврології
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Specialist manual
Inhibitory effect of bacterial melanin on cerebral inflammatory response following traumatic brain lesion in rats
Authors: Petrosyan T.R. - Department of Kinesiology. Armenian State Institute of Physical Education
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches