Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медико-соціальні проблеми родини"
2 (том 17) 2012

Прогнозування відповіді на контрольовану оваріальну стимуляцію за допомогою тестування на генетичний поліморфізм генів FSHR і ESR2
Автори: О.М. Борис, Український державний інститут репродуктології, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічні особливості структур яєчників при спкя в залежності від вікових аспектів
Автори: І.Ю. Ганжий, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностическая ценность трансвагинальной эхографии при внутреннем эндометриозе
Автори: Белоусов О.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Недифференцированные формы мезенхимальной дисплазии как фактор риска формирования патологии органов репродуктивной системы
Автори: В.К. Чайка, Э.Б. Яковлева, М.Ю Сергиенко, Л.В. Желтоноженко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Медично-соціальні, репродуктивні та психологічі проблеми оздоровчої реабілітації дівчат-підлітків та молодих жінок які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини
Автори: В.А. Мітюков1, Н.В. Князева2, А.П. Закревский3, С.І.Табачніков4, О.І. Мінко5, І.В. Циба3, Н.В. Гребельна2, І.В. Чернов1, 1 Горлівський регіональний інститут університету «Україна», 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький обласний наркологічний диспансер, 4 Український НДІ Соціально-судової психіатрії та наркології МОЗ України, 5 Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и лечение заболеваний, вызванных P. aeruginosa
Автори: О.Ю. Николенко, Л.З. Гриценко, Н.В. Жадинский, Н.Ш. Назарян, К.Э. Могилевская, Донецкий национальный медициский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв городов донецкой области тяжелыми металлами
Автори: Н.Ф. Иваницкая, М.Г. Степанова, Е.В. Зоркова, О.Г. Моргунец, А.С. Зыков, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение пострадавших от взрывной травмы шахтеров в стадии ожогового шока
Автори: Э.Я. Фисталь, В.В. Солошенко, Н.Н. Фисталь, В.М. Носенко, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Соціально-психологічні та фізично-оздоровчі реабілітаційні технології і проблеми сучасного навчання студентів-інвалідів в Україні
Автори: В.О. Митюков1, Н.В. Князева2, Н.В. Гребельна2, С.Б. Норейко3, О.П. Закревський4, І.В. Циба4, В.В. Чернов1, В.В. Губар1, 1 Горлівський регіональний інститут університету "Україна", 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький державний інститут фізичного виховання та спорту, 4 Донецький обласний наркологічний диспансер
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможность беременности при больных почках
Автори: Э.Б. Яковлева, И.К. Акимова, К.В. Чайка, О.М. Бабенко, О.Н. Пилипенко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Искусственный мочевой пузырь и беременность (случай из практики)
Автори: Г.В. Бондарь, В.К. Чайка, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця