Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Medical and social problems of family" 2 (том 17) 2012

Прогнозування відповіді на контрольовану оваріальну стимуляцію за допомогою тестування на генетичний поліморфізм генів FSHR і ESR2
Authors: О.М. Борис, Український державний інститут репродуктології, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Морфологічні особливості структур яєчників при спкя в залежності від вікових аспектів
Authors: І.Ю. Ганжий, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Диагностическая ценность трансвагинальной эхографии при внутреннем эндометриозе
Authors: Белоусов О.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Недифференцированные формы мезенхимальной дисплазии как фактор риска формирования патологии органов репродуктивной системы
Authors: В.К. Чайка, Э.Б. Яковлева, М.Ю Сергиенко, Л.В. Желтоноженко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Медично-соціальні, репродуктивні та психологічі проблеми оздоровчої реабілітації дівчат-підлітків та молодих жінок які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини
Authors: В.А. Мітюков1, Н.В. Князева2, А.П. Закревский3, С.І.Табачніков4, О.І. Мінко5, І.В. Циба3, Н.В. Гребельна2, І.В. Чернов1, 1 Горлівський регіональний інститут університету «Україна», 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький обласний наркологічний диспансер, 4 Український НДІ Соціально-судової психіатрії та наркології МОЗ України, 5 Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Диагностика и лечение заболеваний, вызванных P. aeruginosa
Authors: О.Ю. Николенко, Л.З. Гриценко, Н.В. Жадинский, Н.Ш. Назарян, К.Э. Могилевская, Донецкий национальный медициский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв городов донецкой области тяжелыми металлами
Authors: Н.Ф. Иваницкая, М.Г. Степанова, Е.В. Зоркова, О.Г. Моргунец, А.С. Зыков, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение пострадавших от взрывной травмы шахтеров в стадии ожогового шока
Authors: Э.Я. Фисталь, В.В. Солошенко, Н.Н. Фисталь, В.М. Носенко, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Соціально-психологічні та фізично-оздоровчі реабілітаційні технології і проблеми сучасного навчання студентів-інвалідів в Україні
Authors: В.О. Митюков1, Н.В. Князева2, Н.В. Гребельна2, С.Б. Норейко3, О.П. Закревський4, І.В. Циба4, В.В. Чернов1, В.В. Губар1, 1 Горлівський регіональний інститут університету "Україна", 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький державний інститут фізичного виховання та спорту, 4 Донецький обласний наркологічний диспансер
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Возможность беременности при больных почках
Authors: Э.Б. Яковлева, И.К. Акимова, К.В. Чайка, О.М. Бабенко, О.Н. Пилипенко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual
Искусственный мочевой пузырь и беременность (случай из практики)
Authors: Г.В. Бондарь, В.К. Чайка, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual