Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України"
(01) 2012

Автори: Амалия Розенцвейг Маркус, Ян Пресс, Беер-Шевский университет, Израиль
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.И. Харитонов, заведующий детским психоневрологическим отделением № 11 Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1; А.И. Кашин, генетик клиники «Евролаб»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Є.В. Кришталь - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сексології та медичної психології ХМАПО
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Н. Алехин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Б.В. Иовлев, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург; Е.А. Трифонова, к.психол.н., доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Рубрики: Психіатрія
Автори: Е.Д. Хомская, доктор психологических наук, профессор МГУ, г. Москва, Россия
Рубрики: Психіатрія
Автори: М.М. Пустовойт, д.м.н. зі спеціальності «психіатрія», завідуючий кафедрою загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету; Ю.Я. Мединська, к.психол.н., доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Українського католицького університету, м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Автори: И.П. Назаренко - психолог центра медико-социальной реабилитации Киевской городской клинической психоневрологической больницы № 1
Рубрики: Психіатрія
Автори: Н.Н. Доброва, психолог, К.Е. Зеленов, врач-психиатр, И.Ю. Коваленко, психолог, И.П. Назаренко, психолог, В.В. Терещенко, психолог
Рубрики: Психіатрія
Автори: І.А. Марценковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»; Н.В. Коваль, юридичний радник АПУ
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.А. Тимошенко, голова Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор; В.А. Ященко, радник голови Державної служби України з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Б. Карачевський - асистент кафедри психіатрії та наркології НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Психіатрія
Автори: Н.Н. Ковалевская - психолог пенитенциарной службы Киевского следственного изолятора
Рубрики: Психіатрія
Автори: О.Т. Разліванова - голова правління громадської організації «Комітет «За досконалу психіатрію»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Т. Сас (Thomas Szasz) - почетный профессор психиатрии, Государственный университет Нью-Йорка, кафедра психиатрии, Сиракузы, штат Нью-Йорк, США
Рубрики: Психіатрія
Автори: С.Ф. Глузман - президент АПУ
Рубрики: Психіатрія
Автори: В.В. Васильев - глава Николаевского регионального отделения Ассоциации психиатров Украины
Рубрики: Психіатрія