Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України"
(02) 2011

Автори: І.Я. Пінчук, к.м.н., головний позаштатний психіатр головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, головний лікар КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня № 2 м. Донецька»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Р. Богута 3, А. Бухановский 2, Ю. Закаль 3, К. Зеленов 1, Д. Канавин 3, Д. Катко 1, Е. Киреева 2, Ю. Корниенко 2, С. Костюченко 1, О. Кулик 3, Л. Ларионова 2, А. Мельничук 1, С. Михняк 3, А. Осадчий 1, И. Пинчук 2; (1 - Киев, 2 - Донецк, 3 - Львов)
Рубрики: Психіатрія
Автори: Ю. Закаль, головний позаштатний спеціаліст за фахом «психіатрія», м. Львів
Рубрики: Психіатрія
Автори: P.Y. Collins, V. Patel, S.S. Joestl, D. March, T.R. Insel, A.S. Daar; (Grand challenges in global mental health // Nature. — 2011 07 July. — 475. — 27-30)
Рубрики: Психіатрія
Автори: Джеймс Димер, профессор кафедры детской психиатрии медицинского университета SUNY Upstate штата Нью-Йорк, США
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Н. Алехин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена
Рубрики: Психіатрія
Автори: Ю.М. ІЛЬІНА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Нових інформаційних технологій Інституту психології імені Г.С. Костюка; І.В. ЛОТОЦЬКИЙ, асоційований експерт Дистанційного курсу розвитку «Успіх», психотерапевт проекту лабораторії Нових інформаційних технологій інституту психології імені Г.С. Костюка
Рубрики: Психіатрія
Автори: И.А. Марценковский Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии, г. Киев
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.А. Самедов, Н.Н. Эльдарова, Л.А. Гасан-заде
Рубрики: Психіатрія
Автори: А.Е. Дронов, психолог, Бучанская ИК № 85
Рубрики: Психіатрія
Автори: С.Е. Казакова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Психіатрія
Автори: Иоганнес Мейер-Линденберг, президент Немецкого общества психиатров и неврологов (1990-е гг.)
Рубрики: Психіатрія